RSS

Category Archives: Eurostat

Eurostat: Στο 15,4% το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009

 • Στο 15,4% του ΑΕΠ, αναθεώρησε το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας για το 2009 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ενώ αναπροσάρμοσε το περυσινό δημόσιο χρέος στο 126,8 % του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat (General government deficit and debt – Greece) η οποία συντάχθηκε βάσει των προτύπων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) τόσο τα στοιχεία για το έλλειμμα όσο και τα στοιχεία για το χρέος αναθεωρούνται επί τη βάσει νέων δεδομένων για το πραγματικό και ονομαστικό ΑΕΠ των τελευταίων ετών, τη συμπερίληψη στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ελλειμματικών δημόσιων επιχειρήσεων και την επανεκτίμηση του αποτελέσματος των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2006 τοποθετείται στο 5,7% του ΑΕΠ (12,1 δισ ευρώ), το έλλειμμα του 2007 στο 6,4% του ΑΕΠ (14,4 δισ ευρώ), του 2008 στο 9,4% του ΑΕΠ (22,3 δισ ευρώ) και του 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,1 δισ. ευρώ). Το δημόσιο χρέος του 2006 τοποθετείται στο 106,1% του ΑΕΠ (224,2 δισ ευρώ.), το χρέος του 2007 στο 105% του ΑΕΠ (238,5 δισ ευρώ), του 2008 στο 110,3% του ΑΕΠ (261,3 δισ. ευρώ) και το χρέος του 2009 στο 126,8% του ΑΕΠ (298 δισ ευρώ.).

Πρέπει να σημειωθεί πως οι αναφορές της Eurostat δεν συνοδεύονται από επιφυλάξεις, ήτοι τα εν λόγω στοιχεία δεν πρόκειται να αναθεωρηθούν στο μέλλον και θεωρούνται τα τελικά αποδεχόμενα από τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurostat

Η δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών για την περίοδο 2006-2009:
Η Eurostat αίρει όλες τις επιφυλάξεις για τα δημοσιονομικά δεδομένα της Ελλάδας

Το έλλειμμα του 2009 αναθεωρείται σε 15,4% και το χρέος στο 126,8% του ΑΕΠ

Το έλλειμμα του 2010 εκτιμάται σε 9,4% και το χρέος στο 144% του ΑΕΠ

Το 2010 επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, 6 μονάδων του ΑΕΠ ή περισσότερο από 14 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε αρχικά σχεδιαστεί

Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τη δημοσιονομική προσπάθεια σύμφωνα με το τριετές Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής

Ο Προϋπολογισμός του 2011 θα κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου

Σήμερα, η Eurostat ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά δεδομένα για την περίοδο 2006-2009, αποσύροντας κάθε επιφύλαξη σε σχέση με την ποιότητα των δημοσιονομικών δεδομένων της Ελλάδας.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σήμερα από τη Eurostat είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και της σκληρής και επισταμένης δουλειάς τόσο της Eurostat, όσο και της νεοσύστατης ανεξάρτητης Ελληνικής Στατιστική Αρχής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη παροχή δημοσιονομικών στατιστικών.

Με τη σημερινή ανακοίνωση της Eurostat κλείνει ο κύκλος της αμφισβήτησης και της αναξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών δεδομένων και ολοκληρώνεται ένα ακόμη βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών, των διεθνών εταίρων και των αγορών απέναντι στη δημοσιονομική διαχείριση της Ελλάδας.

Τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν σήμερα αποκαλύπτουν με τον πιο επίσημο τρόπο το μέγεθος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της χώρας έως το 2009, όπου το έλλειμμα έφτασε το 15,4% του ΑΕΠ ή τα 36,2 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της διόγκωσης του ελλείμματος στον κρατικό προϋπολογισμό, της τραγικής επιδείνωσης των αποτελεσμάτων επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου που με βάση την ισχύουσα μεθοδολογία υπολογισμού του ελλείμματος από τη Eurostat έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και στη σημαντική επιδείνωση του ισοζυγίου των ασφαλιστικών φορέων.

Το έλλειμμα του 2009 αναθεωρήθηκε από το 13,6% του ΑΕΠ στο 15,4% του ΑΕΠ ή 36.150 εκ. ευρώ. Μια αύξηση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στα εξής:

· Ένταξη στην Γενική Κυβέρνηση δημοσίων οργανισμών (αύξηση του ελλείμματος κατά 0,7% ΑΕΠ)

· Προσαρμογή των λογαριασμών των ασφαλιστικών ταμείων και των ΟΤΑ (αύξηση ελλείμματος κατά 0,9% ΑΕΠ)

· Μείωση του ΑΕΠ του 2009 (αύξηση του ελλείμματος κατά 0,2%)

Η αναθεώρηση επηρεάζει προφανώς και τα στοιχεία του δημοσίου χρέους, στο οποίο ενσωματώθηκαν τα συσσωρευμένα χρέη των δημοσίων επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στην Γενική Κυβέρνηση. Το χρέος Γενικής Κυβέρνησης του 2009 αναθεωρήθηκε στα 298.032 εκ. ευρώ ή 126,8% του ΑΕΠ από το 115,4% του ΑΕΠ, μια αύξηση 11,4 μονάδων του ΑΕΠ. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στα εξής: ?

· Ένταξη ΔΕΚΟ στα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης (αύξηση χρέους κατά 7,75% ΑΕΠ ή 18.204 εκ. ευρώ)

· Προσαρμογή των off-market swaps (αύξηση χρέους κατά 2,3% του ΑΕΠ ή 5.530 εκ. ευρώ)

Με τη σημερινή ανακοίνωση της Eurostat αποδεικνύεται και το μέγεθος της παραπλάνησης των Ελλήνων πολιτών και των διεθνών εταίρων που επιχειρήθηκε με την απόκρυψη του πραγματικού μεγέθους του ελλείμματος στις 2 Οκτωβρίου 2009 και την αποστολή δεδομένων που εκτιμούσαν το έλλειμμα στο 6% του ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν 10 μονάδες του ΑΕΠ ή πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Μια προσπάθεια που κατάφερε το μεγαλύτερο πλήγμα αξιοπιστίας στην Ελλάδα και οδήγησε στην πιο μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης που αντιμετώπισε η χώρα στην πρόσφατη ιστορία της.

Το ύψος του ελλείμματος του 2009, όπως διαμορφώνεται μετά την πραγματική αποτύπωση της δημοσιονομικής κατάστασης που κληροδοτήθηκε στη χώρα και στους πολίτες από την προηγούμενη Κυβέρνηση, οδηγεί σε ένα ακόμη πιο δυσμενές σημείο εκκίνησης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Παρά τη νέα δυσμενέστερη αφετηρία, η Ελλάδα καταφέρνει τη μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος που έχει επιτευχθεί ποτέ στη χώρα – και στην Ευρωζώνη. Από ένα έλλειμμα 15,4% του ΑΕΠ το 2009 μετά την αναθεώρηση των στοιχείων το έλλειμμα το 2010 μειώνεται σε 9,4%.

Σε απόλυτους αριθμούς από άνω των 36 δισ. ευρώ το 2009 σε περίπου 22 δισ. ευρώ το 2010. Μία μείωση που ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πρωτόγνωρη αυτή μείωση είναι και η απάντηση σε όσους μιλούν για «υστερήσεις», «αποτυχία» και «ελάχιστη μείωση του ελλείμματος» στην εκτέλεση του πιο δύσκολου προϋπολογισμού των τελευταίων δεκαετιών.

Έχοντας επιτύχει αυτό το μέγεθος προσαρμογής, η Ελλάδα αποδεικνύει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Εάν δεν είχε υπάρξει η αναθεώρηση των στοιχείων του ελλείμματος, η Ελλάδα θα επιτύγχανε το στόχο του 8,1%.

Με αυτά τα δεδομένα συνεχίζεται, αλλά από μια νέα αφετηρία για το 2010, η προσπάθεια για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος και τη δραστική μείωση του ελλείμματος έως το 2014. Η μείωση αυτή του ελλείμματος τα επόμενα χρόνια θα γίνει με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Δεν θα γίνει με περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ούτε με αυξήσεις φόρων πέρα από αυτές στις οποίες έχουμε ήδη δεσμευτεί. Θα γίνει κυρίως από τον εξορθολογισμό στις δαπάνες του κράτους, ώστε τα χρήματα του φορολογούμενου να πιάνουν τόπο.

Η παρουσίαση των διαφορών σε pdf

 
Σχολιάστε

Posted by στο 16 Νοεμβρίου, 2010 σε Eurostat, Ελλειμμα

 

Αλλαγές στον Προϋπολογισμό φέρνει η αναθεώρηση των στοιχείων από τη Eurostat


Το κτίριο του υπουργείου Οικονομικών στο Σύνταγμα
Κόκκινη γραμμή χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τη διαμόρφωση του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2011 στα 16,2 δισ. ευρώ και αποσαφηνίζει πως ανεξαρτήτως των αλλαγών που θα υπάρξουν μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου στα δημοσιονομικά στοιχεία, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεωρήσεων στον Προϋπολογισμό μετά την αποσαφήνιση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων από την Eurostat.
Διαβάσετε αναλυτικά
 
Σχολιάστε

Posted by στο 5 Οκτωβρίου, 2010 σε Eurostat, Προϋπολογισμός

 

Eurostat: «Η Ελλάδα δεν έχει εξηγήσει την απάτη με τα στατιστικά στοιχεία»

 • Τέσσερις μήνες μετά την απόφαση της Ε.Ε. για πακέτο στήριξης της Ελλάδας ύψους 110 δισ. ευρώ, η χώρα ακόμη δεν έχει αποκαλύψει τις πλήρεις λεπτομέρειες των κρυφών χρηματοοικονομικών συναλλαγών που πραγματοποίησε προκειμένου να αποκρύψει το χρέος της, λέει ο γενικός διευθυντής της στατιστικής υπηρεσίας της ένωσης, Eurostat.

Ο επικεφαλής της Eurostat με τον Όλι Ρεν

Ο επικεφαλής της Eurostat με τον Όλι Ρεν

«Δεν έχουμε δει τα πραγματικά στοιχεία» δήλωσε ο Walter Radermacher σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg στις 2 Σεπτεμβρίου λίγο πριν την επίσκεψη στελεχών της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας στην Αθήνα.

Όπως επίσης αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Radermacher διαβεβαιώνει για επίδειξη αυστηρότητας από τους αξιωματούχους της Eurostat, όταν οι τελευταίοι βρεθούν αυτό το μήνα στην Ελλάδα, προκειμένου να καταλήξουν σε εκτιμήσεις για τη συνολική αξία του χρέους που έχει από τις αδιαφανείς συμβάσεις.

«Πρόκειται για μια νέα εποχή» επισήμανε ο Radermacher, επισημαίνοντας επίσης ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές συναλλαγές, όπως αυτές που διευθετήθηκαν από τη Goldman Sachs, που βοήθησε την Ελλάδα να αποκρύψει το μέγεθος των χρεών της, που θα πρέπει να διαλευκανθούν.

«Αξίζει στους Έλληνες να τιμωρηθούν γι’ αυτό που έκαναν» δηλώνει ο Ruairi Quinn, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας. Η  Eurostat έχει ζητήσει τα ελληνικά στοιχεία από τον Φεβρουάριο.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 8 Σεπτεμβρίου, 2010 σε Eurostat

 

Επίθεση Γιώργου στη Ν.Δ. και σε «κάποιους της Ε.Ε.»

 • «ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΑΦΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ»

«Ιστορικές ευθύνες» στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και στην Ευρωπαϊκή Ενωση για τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδας επέρριψε χθες ο Γ. Παπανδρέου, υποστηρίζοντας ότι τους προηγούμενους μήνες η χώρα έγινε «πειραματόζωο» στα χέρια της Ε.Ε., των κερδοσκόπων και των διεθνών αγορών.

«Αφού λεηλάτησαν και απομύζησαν τη χώρα, σηκώθηκαν κι έφυγαν χωρίς ντροπή» τόνισε ο Γ. Παπανδρέου, αναφερόμενος στην κυβέρνηση της Ν.Δ. Πάντως από τα πυρά του δεν ξέφυγαν και «κάποιοι στην Ευρώπη, στην Κομισιόν και στη Γιούροστατ, που τα ήξεραν και τους έκαναν όλες τις χάρες»...

«Αφού λεηλάτησαν και απομύζησαν τη χώρα, σηκώθηκαν κι έφυγαν χωρίς ντροπή» τόνισε ο Γ. Παπανδρέου, αναφερόμενος στην κυβέρνηση της Ν.Δ. Πάντως από τα πυρά του δεν ξέφυγαν και «κάποιοι στην Ευρώπη, στην Κομισιόν και στη Γιούροστατ, που τα ήξεραν και τους έκαναν όλες τις χάρες»…

«Αφού λεηλάτησαν και απομύζησαν τη χώρα, σηκώθηκαν κι έφυγαν χωρίς ντροπή, ενώ κάποιοι στην Ευρώπη, στην Κομισιόν και στη Γιούροστατ, που τα ήξεραν, τους έκαναν όλες τις χάρες», είπε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι, υπό άλλες συνθήκες, η χώρα θα κατέφευγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όμως αυτό δεν έγινε, δεν το ζήτησε η ευρωζώνη, τονίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι πλέον αυτή έχει αναλάβει τη στήριξη της χώρας, δοκιμάζοντας και τη δική της αξιοπιστία.

 • «Να μην προκαλούν»

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και κάνοντας μια αποτίμηση της προχθεσινής συνόδου κορυφής, που επέβαλε στη χώρα «τριπλή μέγκενη» με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ, ο κ. Παπανδρέου:

– Επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση της Ν.Δ., κατηγορώντας την ότι έχει «ιστορικές ευθύνες» για τον κατήφορο της χώρας, επειδή εφάρμοσε «εγκληματική πολιτική» τα προηγούμενα χρόνια, με διαφθορά, σπατάλη, πολιτικές υπέρ των ισχυρών, ξεχαρβάλωμα της δημόσιας διοίκησης κ.ά.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τη σημερινή ηγεσία της Ν.Δ., την οποία επί της ουσίας κατέταξε στους «υπαίτιους» αυτή της κατάστασης, «να είναι πιο σοβαρή και μετρημένη στα λόγια της».

«Καλά θα κάνουν να μην προκαλούν τους Ελληνες που σήμερα στριμώχνονται, γιατί αυτοί είχαν επιλέξει να περνάνε καλά στις πλάτες τους τόσα χρόνια». «Εχουν ανυπολόγιστες ευθύνες για τη μεγάλη δοκιμασία που βιώνουν σήμερα οι Ελληνες. Κάποιοι απομύζησαν μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο τη χώρα και σηκώθηκαν κι έφυγαν, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού. Λεηλατούσαν μέχρι το παρά πέντε, χωρίς ντροπή», είπε.

 • Καρφί για Μπαρόζο

– Επέρριψε μεγάλες ευθύνες και «σε κάποιους στην Ε.Ε., στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. σαφής υπαινιγμός κατά του Ζοζέ Μπαρόζο, ομοϊδεάτη του Κ. Καραμανλή) και στη Γιούροστατ», γιατί όπως άφησε σαφώς να εννοηθεί, ενώ γνώριζαν κάλυπταν την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Υποστήριξε ο πρωθυπουργός ότι «δεν επισήμαναν στην προηγούμενη κυβέρνηση τον ολισθηρό δρόμο που έπαιρνε, τον οποίο έβλεπαν και ήξεραν, παρά τη σκόπιμη παραποίηση των δεδομένων από τη Ν.Δ.». Εκαναν όλες τις χάρες στην κυβέρνηση της Ν.Δ. με σκόντο και επιείκεια, παρά τις δικές μας υπεύθυνες παρατηρήσεις», είπε.

– Ταυτόχρονα ο κ. Παπανδρέου επέρριψε ευθύνες στην Ε.Ε., γιατί τους τελευταίους τέσσερις μήνες ήταν άτολμη απέναντι στις αγορές και άφησε να γίνει η χώρα μας «πειραματόζωο σε μια μάχη μεταξύ Ευρώπης και διεθνών αγορών». Υποστήριξε ότι στην Ενωση υπήρχαν πολυφωνία, εικασίες για την Ελλάδα, διχογνωμία των κοινοτικών οργάνων, απέραντη μετρολογία, που δημιούργησαν ψυχολογία επικείμενης κατάρρευσης της χώρας. «Πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα, επιδείνωσαν την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές».

 • «Δεν μας έστειλαν»

– Υπογράμμισε, επίσης, ότι σε αυτή τη φάση δοκιμάζεται η βούληση και η αξιοπιστία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις διεθνείς αγορές, δεδομένου ότι, όπως είπε, ενώ θα μπορούσε να μας πει «πηγαίνετε στο ΔΝΤ», δεν το έκανε…

– Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του κάνει τέσσερις μήνες τώρα υπεράνθρωπη προσπάθεια για να αναστραφεί η καταστροφική πορεία της χώρας και να ανακτηθεί η αξιοπιστία της. Εξέφρασε την άποψη έχουν πειστεί πλέον οι Ευρωπαίοι, αλλά τόνισε πως τίποτα δεν τελείωσε και γι’ αυτό πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση, ειδάλλως θα θεωρηθεί η Ελλάδα ότι είναι η πηγή όλων των δεινών της ευρωζώνης.

«Λαιστρυγόνες»

– Εκτίμησε ότι στη συνέχεια η χώρα θα γίνει και πάλι στόχος κερδοσκοπικών επιθέσεων. «Σε αυτή την Οδύσσεια που περνάμε, είναι στο χέρι μας να φθάσουμε στην Ιθάκη και θα τα καταφέρουμε· αλλά δεν είναι στο χέρι μας το τι θα συναντήσουμε στον δρόμο για την Ιθάκη, ποιους Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες», είπε. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα λογαριάσει ούτε πολιτικό κόστος ούτε εξωθεσμικά κέντρα.

* Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε μεταξύ άλλων και την αναμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ύψους 10 δισ. ευρώ, για το 2010. *

 • Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ, Ελευθεροτυπία, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010
 

Eurostat: Το 20% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας

 • Το 20% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας με το μέσο κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 17%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες η Eurostat και τα οποία αναφέρονται στο 2008.
  • Ειδικότερα, σύμφωνα με την κοινοτική στατιστική υπηρεσία, περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας είναι οι πολίτες της Λετονίας (26%), της Ρουμανίας (23%),της Βουλγαρίας (21%), της Ελλάδα, της Ισπανίας και της Λιθουανίας (από 20%) και λιγότερο εκτεθειμένοι στη φτώχεια είναι οι πολίτες της Τσεχίας (9%) της Ολλανδίας και της Σλοβακίας (από 11%). Υπενθυμίζεται ότι ο κίνδυνος της φτώχειας ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που εμφανίζει εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος.
  • Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ακόμη ότι στην Ελλάδα το 23% των νέων έως 17 ετών κινδυνεύει από τη φτώχεια ( με μέσο κοινοτικό όρο 20%) ενώ για τους άνω των 65 ετών ο κίνδυνος φτώχειας φτάνει το 22% στη χώρα μας (με μέσο κοινοτικό όρο 19%). Παράλληλα, στην Ελλάδα το 14% του πληθυσμού που έχει κάποια απασχόληση κινδυνεύει από τη φτώχεια, με μέσο κοινοτικό όρο 8%.
  • Σύμφωνα ακόμη με τη Eurostat, το 50% του πληθυσμού στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει τα μέσα να έχει κάθε χρόνο μια εβδομάδα διακοπές μακριά από την οικία του (με μέσο κοινοτικό όρο 37%) ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι (με μέσο κοινοτικό όρο 10% ). Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με την κοινοτική στατιστική υπηρεσία, το 9% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν έχει τα μέσα να αγοράσει ένα αυτοκίνητο (με μέσο κοινοτικό όρο επίσης 9%) ενώ το 7% του πληθυσμού στη χώρα μας δηλώνει ότι δεν μπορεί να έχει ένα γεύμα κάθε δύο ημέρες που να περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (με μέσο κοινοτικό όρο 9%).
   
  Σχολιάστε

  Posted by στο 19 Ιανουαρίου, 2010 σε Eurostat, Φτώχεια