RSS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

στο Αίγιο στις 29/11/2015

Σημαντικός σταθμός ήταν το συνέδριο για την Κοινωνική οικονομία, που έγινε στις 29 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», με τη διοργάνωση της Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» και με την αιγίδα του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.
Το βασικό θέμα της ημερίδας ήταν ο νέος θεσμός των κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν η τρίτη συνδιάσκεψη μέσα στο Νοέμβριο, αφού προηγήθηκε οι προσυνεδριακές ημερίδες στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου και στη Λάρισα στις 19 του μήνα. Όπως επεσήμαναν οι διοργανωτές, θα ακολουθήσουν ανάλογες προσυνεδριακές διαδικασίες δικτύωσης των Κοινωνικών Συμπράξεων, σε όλες τις περιφέρειες, μέχρι το Μάρτιο που θα γίνει για πρώτη φορά πανελλήνιο συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία στην Αθήνα.
Τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Συλλογικότητες, κοινωνικό κεφάλαιο – Κοινωνικές Συμπράξεις και δημιουργία Κοιν.Σ.Επ.», «Δικτύωση Κοιν.Σ.Επ. στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος», Θεσμικές Συμπράξεις Κοινωνικών Επιχειρήσεων με Ο.Τ.Α. και άλλους κοινωνικούς και δημόσιους φορείς», Κοινωνική Οικονομία – τοπικότητα – γέφυρες εμπιστοσύνης παραγωγών καταναλωτών», «Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας», Κοινωνική οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Αρωματικά βότανα και οικοτουρισμός», «Η εμπειρία δικτύωσης Κοιν.Σ.Επ. Αττικής», «Κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία», «Η επανάσταση στη Γεωργία», «Ο σχεδιασμός για την οικονομική βιωσιμότητα των Κοιν.Σ.Επ.», «Κοινωνικά δίκτυα και διακρατικότητα» & «Η Κοιν.Σ.Επ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», «Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο κ. Βασίλης Τακτικός, συντονιστής Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου, που ταυτόχρονα τυγχάνει και εκπρόσωπος σε περιφερειακό επίπεδο της Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ». Ο Βασίλης Τακτικός επεσήμανε ότι η κοινωνική οικονομία σήμερα ξανανοηματοδοτεί τον κόσμο. Είναι ο θεσμός για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο θεσμός δραστικής αντιμετώπισης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, ο θεσμός ενεργοποίησης των τελματωμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων, ο θεσμός που μπορεί να δώσει ώθηση στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να ενισχύσει τις κοινωνικές δομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. «Καθώς η μισθωτή εργασία εξασθενεί, στο πλαίσιο της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης που ζούμε σήμερα, και τα εργατικά χέρια αντικαθίστανται από τις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική και τους αυτοματισμούς, οι θεσμοί και οι πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας επινοούν και εφευρίσκουν τη νέα κοινωνική επιχειρηματικότητα, που στηρίζεται στη μείωση του κόστους των ανταλλαγών, τις αλληλέγγυες συλλογικές σχέσεις, τη δικτύωση και το κοινωνικό μάρκετινγκ που περιορίζουν τους μεγάλους μεσάζοντες και την κερδοσκοπία. Το ισχυρό χαρτί των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι μπορούν να λειτουργούν, είτε χωρίς κέρδος είτε με χαμηλή κερδοφορία, και να είναι βιώσιμες, εξασφαλίζοντας εισόδημα σε αυτούς που εργάζονται μέσα από τέτοιες επιχειρήσεις σε συνεταιρισμούς και μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Και το επιτυγχάνουν αυτό, σε αντίθεση με τους «νόμους» της ιδιωτικής οικονομικής της αγοράς, γιατί ενσωματώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο ως αντιστάθμισμα του χρηματικού κεφαλαίου, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από την αναπτυσσόμενη βιωσιμότητα της συνεταιριστικής οικονομίας σε όλο τον κόσμο και το αποδεικνύουμε κι εμείς σήμερα, φέρνοντας σε επαφή τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς της Αττικής με τους αγροτικούς κοινωνικούς συνεταιρισμούς της Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό θα είναι και η ολοκλήρωση των σημερινών εργασιών της Κυριακής, αφού στο τέλος πενήντα περίπου εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές θα συζητήσουν πώς μπορούν να αναπτύξουν τις ανταλλαγές μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων της περιοχής και της Αθήνας.» Επισήμανε τις δυνατότητες που έχουν οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, διότι ως αυτόνομη ενότητα, αλλά και ως εταίρος συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οργανώσεις έχουν να υποδείξουν και να εφαρμόσουν ένα άλλο αποκεντρωμένο και συνεργατικό μοντέλο. Επιπλέον, σημείωσε ότι για τη χώρα μας, που ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι φιλικός στις συμμετοχικές διαδικασίες, είναι απαραίτητη η συγκρότηση περιφερειακών και τοπικών «Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων», και το «κλειδί» για τις Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και τις δομές Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας είναι ο επικοινωνιακός σχεδιασμός με διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης ανοικτά σε όλους για διάχυση ενημέρωσης και τεχνογνωσίας στην οργάνωση κοινωνικών επιχειρήσεων.
Έπειτα, τη σκυτάλη πήρε ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης, πρόεδρος Πανελλήνιας Σύμπραξης ΠΕΣΚΟ Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινωνική οικονομία. ως μία νέα μορφή οικονομίας. Χρησιμοποιώντας μάλιστα μία φράση του Γκάντι, τόνισε πως δεν υπάρχει πλούτος χωρίς εργασία. Η απληστία και ο εγωισμός, κατά τον ίδιο, είναι βασικά χαρακτηριστικά που τις χαρακτηρίζει ως σημερινές ασθένειες του πολιτισμού μας. Για τούτο το λόγο, είναι αναγκαία η επανακάλυψη παλαιών δρόμων, καθώς και η συνεργασία, με σκοπό τη δημιουργία εισοδήματος για τους έχοντες ανάγκη.
Ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης έκανε λόγο για την κοινωνική οικονομία, που στην ουσία πρόκειται για συνεταιριστική οικονομία. Διαχώρισε τις μορφές εταιρειών σε δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΑΕ ΕΠΕ κ.λπ.) και σε κοινωνικές επιχειρήσεις (συνεταιρισμοί). Διαχώρισε επίσης, με σαφήνεια, τα δημόσια οικονομικά, την ιδιωτική οικονομική από την κοινωνική οικονομία. Στις κοινωνικές επιχειρήσεις δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν στην οικονομία της αγοράς, η οποία έχει ως βασικό κίνητρο το κέρδος. Επίσης η κοινωνική οικονομία συνδέεται με την τοπικότητα και είναι μία μετεξέλιξη της οικιακής οικονομίας, στην οποία δεν υπάρχουν πολλοί «μεσάζοντες» στην εφοδιαστική αλυσίδα. Γι ‘ αυτό και μειώνεται το κόστος των ανταλλαγών προς όφελος και των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν σκοπό να παράγουν εισόδημα στα μέλη τους και η βιωσιμότητά τους εξαρτάται από αυτό, και όχι από την κερδοφορία τους. Η κοινωνική οικονομία είναι το αντίδοτο της τοπικότητας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Δεν ακολουθεί τις νόρμες της πιστοποίησης των προϊόντων που ταξιδεύουν μακρά. Η πιστοποίηση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Άλλο πράγμα είναι να έχουν μια ετικέτα τα προϊόντα προέλευσης και άλλο η πιστοποίηση από έναν οργανισμό που ανεβάζει το συνολικό κόστος ενός προϊόντος.
Ο κ. Αλέξανδρος Οικονόμου, διευθυντής της κοινωνικής επιχείρησης «Έδρα», μίλησε για την απληστία, χαρακτηρίζοντάς την ως ακόρεστη ενεργειακή πείνα και εντάσσοντάς την στα ευρύτερα πλαίσια της παθογένειας της ελληνικής κοινωνίας. Η παθογένεια αυτή ξεκινά ήδη ακόμη από το σχολείο, όπου η ομαδικότητα είναι κάτι που εκλείπει, με αποτέλεσμα να είναι μία έννοια, την οποία οι άνθρωποι δεν διδάσκονται. Το ζητούμενο, για τον ίδιο, είναι η οριζόντια συμμετοχή σε δράσεις, αλλά και η δημιουργία κοινωνικών αγαθών, στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, που θα πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία.
Στη συνέχεια, μίλησε ο κ. Στέλιος Κατωμέρης, πρόεδρος Πε.Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής (www.socialcoop.gr), ο οποίος ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του εκπροσωπούν τη μαχόμενη κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσα από την ένωση 30 Κοιν.Σ.Επ. στη γεωγραφική περιφέρεια Αττικής. Τόνισε ότι η σύμπραξη με θεσμική και καταστατική μορφή των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας σήμερα. Ανέφερε ως παράδειγμα το εξοντωτικό τέλος επιτηδεύματος των 1000€ στην Αττική το οποίο επιβάλλεται σε όλες ανεξαιρέτως τις Κοιν.Σ.Επ. ακόμη και με μηδενικό τζίρο. Στην συνέχεια, έκανε λόγο για το όραμα αλλά και την αναγκαιότητα που αφορά στην δημιουργία 13 περιφερειακών θεσμικών οργάνων όπως ο Πε.Μη. Κοιν.Σ.Επ. (ένα όργανο ανά περιφέρεια), και στην συνέχεια σε μια πανελλήνια ομοσπονδία που θα ενώνει και εκπροσωπεί την Ελληνική κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διεθνές επίπεδο. Ζητούμενο για τον ίδιο αποτελεί το να εισαχθούν οι Κοιν.Σ.Επ. στην πραγματική οικονομία άμεσα, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ Κοιν.Σ.Επ και των τοπικών παραγωγικών συνεταιρισμών για την δημιουργία σημείων διάθεσης των συνεταιριστικών προϊόντων στην Αττική.
Ο κ. Δήμος Βαρβιτσιώτης, πρόεδρος του Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α. που υλοποίησε το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α., ανέπτυξε τα αποτελέσματα της πράξης «Κοινωφελείς Συνέργειες Επιχειρήσεων» της Αναπτυξιακής Κοινωνικής Σύμπραξης της Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανάδειξης της οικολογικής γεωργίας, αλλά και στο γεγονός ότι με τη διεξαγωγή προγραμμάτων, δημιουργήθηκαν πράγματι νέες θέσεις εργασίας. Προτείνει τη σύσταση 8 κοινωνικών επιχειρήσεων, και ειδικά στο Αίγιο τη δημιουργία ενός κοινωνικού φροντιστηρίου. Τέλος, τόνισε πως οι Κοιν.Σ.Επ. οφείλουν να ενδιαφέρονται για την ουσία, να έχουν σκοπούς παραγωγικούς, και όχι να έχουν ως πρωταρχικό σκοπό το κέρδος και τα χρήματα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, γενικός γραμματέας της Κοινωνίας 3/3 Α.Μ.Κ.Ε. (www.3ts.gr), ανέφερε τη δημιουργία δύο κοινωνικών επιχειρήσεων: «Εργάτες της Γης» (www.ergatesgis.com) και «Βιοτεχνήματα» (www.biotexnimata.com), και επεσήμανε της δράσεις των παραπάνω Κοιν.Σ.Επ. Για τον ίδιο, αυτό που είναι ζωτικής σημασίας είναι να γίνει μεταφορά των τεχνοκρατικών γνώσεων. Ο Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά για το πρόγραμμα των περιφερειακών μηχανισμών κοινωνικής οικονομίας που προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2014, κατατέθηκαν προτάσεις σε όλες τις περιφέρειες και στη συνέχεια αποσύρθηκε προφανώς λόγω διαδικαστικών προβλημάτων που προέκυψαν και αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί τους αμέσως επόμενους μήνες. Αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχαν οι οργανώσεις της Κοινωνίας πολιτών στην Αττική και στην Πελοπόννησο που κατέθεσαν αυτό το σύνθετο πρόγραμμα, σε συνεργασία με πολλές ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που συμμετείχαν σ’ αυτές τις προτάσεις., Εν αντιθέσει με προτάσεις που κατατέθηκαν από αναπτυξιακές εταιρείες και δημόσιους φορείς που περιόριζαν σε δευτερεύοντα ρόλο τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Τόνισε πως είναι φανερό, μέσα από αυτές τις προσυνεδριακές διαδικασίες, ότι υπάρχουν συλλογικοί φορείς στη βάση της κοινωνικής οικονομίας, που πρέπει να εκφραστούν στα νέα σχήματα των κοινωνικών συμπράξεων, ώστε το πρόγραμμα να ωφελήσει πραγματικά αυτούς που το έχουν ανάγκη, και αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Δηλαδή, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τις μη κερδοσκοπικές συλλογικές επιχειρήσεις που παράγουν έργο και προϊόντα και δεν κάνουν απλά διαμεσολάβηση. Η τεχνογνωσία βεβαίως είναι περίπλοκη για τις μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά οι περιφερειακοί μηχανισμοί γίνονται ακριβώς για να μεταφέρουν αυτήν την τεχνογνωσία προς τα κάτω.
Ο κ. Τσολάκος Χρήστος για την «Κοιν.Σ.Επ. Σικυωνίων Λογής Καλούδια»: «Καταφέραμε μια ομάδα ανθρώπων ως ΚΟΙΝΣΕΠ να ιδρύσουμε εδώ και 2 έτη ένα οπωροπαντοπωλείο, όπου διαθέτουμε προϊόντα τοπικών παραγώγων στηρίζοντας την τοπική αγροτική οικονομία, δημιουργώντας 2 νέες θέσεις πλήρους εργασίας με επιτυχία. Ήδη έχουμε περάσει στη πρωτογενή παραγωγή, καλλιεργώντας τα δικά μας προϊόντα (κηπευτικά) τα οποία διαθέτουμε τόσο στη λιανική, μέσα από το δικό μας κατάστημα, όσο και στη χονδρική, τροφοδοτώντας ομοειδής επιχειρήσεις, απασχολώντας περιοδικά επιπλέον εργαζόμενους. Συνεχίζουμε δυναμικά παράγοντας ποιοτικά προϊόντα επενδύοντας σε δίκαια αμειβόμενες θέσεις εργασίας με σε δίκαιη τιμή για τον καταναλωτή και τον παραγωγό. Παραμείνουμε αρωγοί στην κοινωνία που υποφέρει στηρίζοντας τις τοπικές δομές, απασχολώντας άνεργους και προσφέροντας σε τιμές παραγώγου τοπικά προϊόντα. Μέριμνα μας είναι η δίκαιη αμοιβή της εργασίας και όχι το κέρδος.»
Ύστερα, ο κ. Ηλίας Τσουτσοπλίδης, οικονομολόγος, μίλησε για το μάρκετινγκ των κοινωνικών επιχειρήσεων, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η ευθυγράμμιση με τον κοινωνικό σκοπό της επιχείρησης, αλλά και με τις κοινωνικές ανάγκες. Επίσης, ένα ακόμη ζητούμενο είναι η δημιουργία προϊόντων σε άριστη ποιότητα, αλλά και η επίκληση στις αρχές της βιωσιμότητας.
Ο κ. Άρης Ηλίας, γεωπόνος που δραστηριοποιείται στην Κόρινθο, έκανε λόγο για την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, και μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός στόχου που θα σχετίζεται με την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, και όχι μόνο με την ποιότητα της εμφάνισης του προϊόντος. Επίσης, ανέλυσε την πρόταση τρόπων εύκολης διακίνησης των προϊόντων και επεσήμανε τη διαφοροποίηση της συμβολαιακής γεωργίας από την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία.
Ο κ. Παναγιώτης Αρβανίτης, βιοκαλλιεργητής στη Δάφνη Αχαΐας, ανέφερε πως αυτό που λείπει είναι η κοινωνική συνείδηση και αποτελεί στόχο και ζητούμενο. Τάσσεται υπέρ της αποκέντρωσης από τις μεγάλες πόλεις και επιστροφή των νέων στις επαρχίες, υπέρ της ανακύκλωσης και των ανακυκλώσιμων προϊόντων και υποστηρίζει την χρεία δημιουργίας μιας οικοκοινότητας. Έκλεισε το λόγο του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Δεν υπάρχουν άνεργοι, θέληση είναι αυτό που χρειάζεται.»
Στη συνέχεια, ο κ. Τάσος Νικολακάκης μίλησε για την αξία της ανακύκλωσης, συλλέγοντας ανακυκλώσιμα και παρέχοντάς τα πίσω στην κοινωνία. Για τον ίδιο, αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο υπερτονισμός του «εγώ», δηλαδή να γίνεται οικειοποίηση του παραχθέντος προϊόντος. Δήλωσε επίσης, κατά τη γνώμη του, πως οι επίσημοι φορείς είναι εκείνοι που παρακωλύουν τη χρηματοδότηση των συνεταιρισμών, λόγω μεγάλων συμφερόντων. Η παροχή οικονομικής στήριξης στις Κοιν.Σ.Επ., λοιπόν, είναι ζωτικής σημασίας και πρωτεύουσας ανάγκης.
Ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος ευχαρίστησε για την πρόσκληση που του δόθηκε, καθώς και για όλη αυτή την πρωτοβουλία του συνεδρίου. Αποτέλεσε για τον ίδιο μία ευκαιρία να μάθει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα θέματα που αναλύθηκαν στο εν λόγω συνέδριο.
Ο κ. Ν. Zhlima, πρόεδρος της Ηράκλειας Ένωσης Αττικής και της Reforma Reale Αλβανίας, επεκτάθηκε στην προσέγγιση των κοινωνικών δικτύων και στη διακρατικότητα. Σημείωσε πως η Ελλάδα αποτελεί τον καλύτερο στρατηγικό εταίρο για την Αλβανία. Ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρωταγωνιστής, και είναι σημαντικό να βρεθούν λύσεις. Τόνισε επίσης τα λόγια του Σωκράτη, «μία πόλη διοικείται από οργανωμένα συμφέροντα», αναφερόμενος στην γενικότερη επικρατούσα κατάσταση που αφορά στις Κοιν.Σ.Επ. Κλείνοντας το λόγο του, είπε πως το Δεκέμβριο στην Αλβανία θα φροντίσουν να προωθήσουν τις αρχές και τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, κλείνει με τον κ. Γιάννο Παπαϊωάννου, μέλος του Δ.Σ. της Α.Μ.Κ.Ε. «Ερύμανθος», ο οποίος ανέλυσε την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ηλεία, πιστεύοντας πως υφίσταται αδυναμία συλλογικότητας. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η έμπνευση, η ευαισθησία και η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Η πρόταση που έκανε είναι να γίνει ανακαίνιση και επαναλειτουργία του γηροκομείου στο νομό Ηλείας, και σε γενικότερο πλαίσιο να συνδεθούν τα προϊόντα με τον πολιτισμό μας.
Τέλος, σε αυτό το σημείο των διαδικασιών έγιναν πολλές ερωτήσεις από όλους τους συμμετέχοντες, ένας ζωντανός διάλογος που έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν όλοι και να καταθέσουν τις απόψεις τους και την εμπειρία τους. Στη συζήτηση συμμετείχαν: ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, ο Στέλιος Κατωμέρης, Ο Α. Στρατάκος από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΕΚΑΤΗ», ο Κ. Λυμπέρης από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ», η Γ. Λαλιώτη από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», η Ρ. Χαλκιαδάκη από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΈΛΛΗΝΙΑ ΓΗ», και η Μ. Χωριανοπούλου από την «ΜΕΛΙΦΕΡΑ, τοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών»

Ρεπορτάζ: Ιωάννα Λαγκαδινού

Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο Δεκέμβριος 3, 2015 in Uncategorized

 

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ!!!!

%CF%84%CF%83+-+%CE%B3%CE%B5

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ

Σκέφτομαι ότι ίσως να μην έχουν άδικο εκείνοι οι πολίτες που μας φόρτωσαν αυτούς τους τενεκέδες για κυβερνήτες. Είχαν και έχουν ψευδαισθήσεις ότι μπορεί ν’ αλλάξουν τη ζωή μας. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η συστηματική απαξίωση των πολιτικών και της πολιτικής τους από τους «ερασιτέχνες» του ΣΥΡΙΖΑ, γέμισε το κενό της ζωής αυτών των πολιτών με φρούδες ελπίδες και με ακάλυπτες επιταγές. Αυτό το λέμε εμείς, οι κάπως πιο έμπειροι. Αλλά σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι μήπως έχουν δίκιο και τούτο διότι η ψευδαίσθηση είναι αυτή που σε ξαλαφρώνει από το υλικό βάρος της ζωής. Με τούτα και μ’ εκείνα οι Συριζαίοι μετέφεραν τους ψηφοφόρους στην άλλη όχθη, υπνωτισμένους, χωρίς καν να νιώσουν τον αυτόματο αν και αυτοματοποιημένο πόνο της ροής της φθοράς… Στο μεταξύ αυτοί οι ψηφοφόροι έχασαν το αίσθημα ότι τους έγινε μια χειρουργική επέμβαση…

Εδώ που τα λέμε οι τενεκέδες του ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν να πείσουν ένα κομμάτι του κόσμου ότι μετουσιώνουν τη ζωή σε κάτι άλλο, ποιοτικά υψηλότερο και τη μεταβάλλουν σε βίωμα άλλου τύπου. Ας μη γελιόμαστε όμως, διότι τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί και οδεύουμε σε καταστροφή. Το γεγονός ότι οι κυβερνώντες επινοούν κάποια φραστικά σχήματα, αυτό μου δίνει την αφορμή να σκεφτώ ότι μοιάζουν με τους σχεδιαστές μόδας που επινοούν καινούργια μοντελάκια, λανσάρουν μόδες για να γίνεται τζίρος στην αγορά.

Και τώρα προβάλλει το [πιθανό] σενάριο του ανασχηματισμού ώστε να εξοβελισθεί το ακροδεξιό μόρφωμα του Καμμένου για να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ!!!! Κι εδώ είναι που θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Μπορεί να το επιδιώκουν οι «φίλοι» Ευρωπαίοι και ίσως το πετύχουν για δικούς τους λόγους. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί επειδή το επιδιώκει ο Φρανσουά Ολάντ για να ανακάμψει στο εσωτερικό της χώρας του, όπου φαίνεται να κατρακυλάει η δημοτικότητά του κι επειδή είναι ανίκανος να διορθώσει τα κακώς κείμενα στη Γαλλία, αναζητεί βοήθεια από το εξωτερικό και βρήκε τον Τσίπρα!!!!

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας βέβαιο ότι θα τεθεί ταφόπλακα στο ΠΑΣΟΚ οριστικά και αμετάκλητα. Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό το παραμύθι με τον Τσίπρα, έναν τυχοδιώκτη, ψεύτη και απατεώνα πολιτικό που αφότου εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο, έπαιξε συκοφαντώντας, ψευδόμενος, και απαξιώνοντας τους πάντες. Δεν μπορεί να σταθεί κυβέρνηση με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Πριν από καιρό είχα γράψει και για τις παρασκηνιακές κινήσεις κάποιων για την προσέγγιση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ αυτών είναι και ο Λαλιώτης. Αυτό το σενάριο που τώρα ξαναζωντανεύει, δείχνει ότι κάποιοι έχουν αυταπάτες πως είναι πολιτικοί κι ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας.

Αυτό που έχει σημασία είναι η αποπομπή του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, διότι αυτό το πολιτικό μόρφωμα δημιούργησε μύρια όσα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, έσπειρε το μίσος και το διχασμό, εξευτέλισε θεσμούς, διέφθειρε τους ψηφοφόρους και επιχειρεί με νύχια και με δόντια να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς ολοκληρωτικό, με σταλινική νοοτροπία. Επιπλέον, είναι φανερό ότι ο Τσίπρας είναι πιόνι των ξένων κι ας φωνάζει και νομίζει κάποιος κόσμος ότι πολεμάει την Μέρκελ, τον Σόιμπλε και τους…. ανεμόμυλους!!!! Έχει γραπωθεί από την εξουσία και θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει σ’ αυτήν. Ε, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θα του δώσει αυτή την ευκαιρία;;;;

http://nikoslagadinos.blogspot.gr/2015/11/blog-post_7.html

 
Σχολιάστε

Posted by στο Νοέμβριος 8, 2015 in Uncategorized

 

ΈΧΟΥΜΕ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΗΛΙΑ ΑΝΑΜΜΕΝΑ

2489184-silhouette-of-a-hand-behind-a-window-or-glass-door-symbolizing-horror-or-fear

  • ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ

Κάτι έχουν πάθει οι Έλληνες διότι αλλιώς δεν εξηγείται η τόση παλαβομάρα που τους δέρνει. Καθημερινά αυτό το βλέπουμε στη συμπεριφορά διαφόρων κοινωνικών ομάδων και πρωτίστως στη συμπεριφορά των κυβερνώντων – εννοώ αυτών των σημερινών κυβερνώντων που υπέκλεψαν την εμπιστοσύνη του κόσμου με ΨΕΜΑΤΑ και ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ!!! Το ζήτημα είναι ότι εξακολουθούν να λένε ψέματα και δεν κοκκινίζουν. Αριβίστες, τυχοδιώκτες, ανθρωποδιώκτες, ψεύτες, υποκριτές!!! Διαβάστε τι είπε η Γεροβασίλη: «Δεν έχουμε πει καμιά στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε κάνει κάποιες υπερεκτιμήσεις»… Σηκώνω τα χέρια ψηλά.

Θέλω να πω ότι αντιδρώ με τις ιδέες μου, όπως πάντα, αλλά τώρα, σε ώριμη ηλικία δεν με φτάνει ν’ αντιδρώ με τις ιδέες μου για τις ιδέες μου. Σε όλη μου τη ζωή αντιδρούσα άμεσα, ζωηρά και δεν άφηνα τίποτε να πέσει κάτω… Τώρα, στη χώρα μας έχει εγκατασταθεί μια νέα τάξη πραγμάτων, που επιζητεί να στρατολογήσει τους Έλληνες στις δικές της αντιλήψεις, επεμβαίνοντας στη ζωή τους, σε καθημερινή βάση, δραστικά, όχι απλώς βίαια. Ωστόσο διαπιστώνουμε όλοι πια ότι η «πολιτική» αυτών των σοσιαλφασιστών που κυβερνούν εκδηλώνεται βάναυσα κι έχω αρχίσει να εξαγριώνομαι γιατί δεν θέλω να μ’ εξουδετερώσουν. Η τακτική τους είναι ίδια με εκείνη των ολοκληρωτικών καθεστώτων που επιχειρούν να στρεβλώσουν διαμορφωμένες ανθρώπινες συνειδήσεις.

Το νιώθουμε, το βλέπουμε ότι δημιουργούν καταστάσεις που υποβάλλουν το μίσος και τον διχασμό, διαιωνίζοντας αντιδικίες, με μοναδικό στόχο την παραμονή τους στην εξουσία. Δυστυχώς όλοι αυτοί που συγκροτούν τον πυρήνα της κυβερνητικής μηχανής είναι τέρατα εγκεφαλισμού επικίνδυνα που δεν σέβονται τις αξίες των αποχρώσεων και τις αξίες των ημιτονίων που υφαίνουν την ανθρώπινη θερμοκρασία. Διότι απλούστατα βλέπουν τον κόσμο σαν ένα οικοδομικό συγκρότημα από διάφορα σχήματα και γεωμετρικούς όγκους που έχει τη δυνατότητα να μετακινείς όπως θέλει, φυσικά βάσει κάποιου σχεδίου.

Εμείς που ζήσαμε κάποιες ακραίες καταστάσεις, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ή να ξεγράψουμε. Έχουμε μνήμες και καντήλια αναμμένα μπροστά στο τέμπλο της φτωχικής μας εκκλησίας που μπορεί να μη λειτουργεί πια αλλά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα ξαναζωντανέψει. Μην πάει ο νους στο μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά. Δεν το εννοώ έτσι, διότι εγώ δεν σκέφτομαι εκστρατείες για μεγάλες ιδέες, αλλά απλώς ξέρω ότι οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για κανέναν.

Αν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ποδοπάτησαν, λέρωσαν και βρόμισαν τον τόπο μας και τις κατακτήσεις χρόνων για χάρη και μόνο της εξουσίας, εμείς δεν πρέπει ν’ αρνιόμαστε τους αγώνες και τις κατακτήσεις μας και πολύ περισσότερο να προδίνουμε την ιστορία μας. Γι’ αυτό ο αγώνας συνεχίζεται!!!! Θα βρούμε τον τρόπο…

Να είμαστε ρεαλιστές, να μην τρέφουμε ρομαντικές αυταπάτες. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα θέλαμε να καταπιαστούν με τις τύχες μας άνθρωποι αγνοί, με πλατιές βλέψεις και όχι μονομανείς  της ματαιοδοξίας και του στενά κομματικού συμφέροντος.

http://nikoslagadinos.blogspot.gr/2015/11/blog-post.html

 
Σχολιάστε

Posted by στο Νοέμβριος 7, 2015 in Uncategorized

 

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: «ΔΕΝ ΕΙΠΑΜΕ ΨΕΜΑΤΑ, ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ…»

Το ντουέτο της μετριότητας
 
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ
Η κυβερνητική εκπρόσωπος το είπε αυτό, χωρίς ίχνος ντροπής και με το ηλίθιο χαμόγελο στα χείλη.
Δυστυχώς υπάρχει πολιτική λειψανδρία!!!!!
Δεν έχω τίποτε με τις γυναίκες αλλά εδώ στην Ελλάδα δύσκολα θα επιβίωνε μια γυναίκα στο ύψιστο αξίωμα του πρωθυπουργού.
Κάποιες γυναίκες θα έλεγαν ότι αφού δεν δοκιμάστηκαν, δεν πρέπει να βγάζω συμπεράσματα.
Και για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα έτσι έλεγαν ότι δηλαδή δεν δοκιμάστηκαν. Τελικά ανέλαβαν και τα έκαναν γης μαδιάμ.
Σε τελευταία ανάλυση κανείς δεν τις εμποδίζει ν’ αναδειχτούν.
Λοιπόν, απουσιάζουν τα πολιτικά αναστήματα που θα χάραζαν καινούργιους δρόμους. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορεί ν’ αλωνίζουν το πολιτικό προσκήνιο οι σκερβελέδες του ΣΥΡΙΖΑ και να μην κουνιέται φύλλο.
Είναι φανερό ότι έχουν παρακμάσει και βρίσκοντα σε αδράνεια οι ανασχετικές δυνάμεις του εκτροχιασμού της πολιτικής και της κοινωνίας μας.
Έτσι έχουν εξακοντιστεί απίθανες μετριότητες στους θολούς ουρανούς της φήμης. Και αδίστακτα ανθρωπάκια μονοπωλούν την δημόσια προβολή και ασκούνται σ’ έναν ξετσίπωτο και εμετικό λιβανωτό του Τσίπρα, ενός ανθρώπου του οποίου η προσωπικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ψέμα, την υποκρισία, την ημιμάθεια και τον κωλοπαιδισμό. Κι έχουν καταφέρει όλοι αυτοί να υπαγάγουν την ιδεολογία στις κομματικές τους επιδιώξεις.
Έχουμε τρομακτική εμπειρία από την παρουσία τους στην πολιτική κονίστρα, και πλήθος περιστατικά και γεγονότα από την αντιπολιτευτική και κυβερνητική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού του, τα οποία συνθέτουν ένα εφιαλτικό χρονικό για την χώρα και τους πολίτες.
Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό ότι η ιδεολογική, πολιτική και ηθική αποσκευή του Τσίπρα και των συνοδοιπόρων του είναι κατά μεγάλο ποσοστό μηδαμινή. Τους βλέπουμε να ικανοποιούνται με τα εύηχα σχήματα και κλασαυχενίζονται ότι ακολουθώντας διάφορα επικοινωνιακά τερτίπια θα βρίσκονται συνεχώς στον αφρό.
Αναρωτιέμαι όμως πόσο θα κρατήσει σε εγρήγορση τους άσχετους η πολιτική λογοφιλία του Τσίπρα!!! Βέβαια, όσο ανώριμος είναι ο λαός, τόσο θα κρατεί και η επιτυχία του δημαγωγού και δημοκόπου. Όσο υπάρχει ατροφία της πολιτικής σκέψης, τόσο η κοινωνία μας  θα βουλιάζει στο τέλμα.

http://nikoslagadinos.blogspot.gr/2015/11/blog-post_6.html

 
Σχολιάστε

Posted by στο Νοέμβριος 7, 2015 in Uncategorized

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Fotolia_1692802_Subscription_L

TOY ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

1. Η υψηλή σημασία της ανάπτυξης κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας σε περίοδο κρίσης..
Σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης και αποσάθρωσης των κραταιών θεσμών, η κοινωνία Πολιτών, και ο κόσμος των συλλόγων, είναι οι φορείς αναπτύσσουν την κοινωνική οικονομία και είναι το αντίβαρο ανάκτησης της κοινωνικής συνοχής και της πραγματικής οικονομίας.
Οι ηνωμένες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών είναι εκείνες οι δυνάμεις δημιουργούν το υποκείμενο και το κοινωνικό κεφάλαιο που είναι βασική προϋπόθεση στη συγκρότηση θεσμών κοινωνικής οικονομίας.

2. Το πέρασμα από τη Β΄ στη Γ΄ βιομηχανική εποχή και οι καταλυτικές συνέπειες στην αγορά εργασίας.
Με βάση τους θεσμούς του κράτους και της αγοράς, η συρρίκνωση στην αγορά εργασίας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι νομοτελειακή εξέλιξη η μείωση της απασχόλησης στην γραμμική παραγωγική διαδικασία δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνολογίας και του περιορισμού της χειρονακτικής εργασίας.
3. Η αδρανοποίηση των πόρων, ο οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός και η αδυναμία του κράτους και της αγοράς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Το κίνητρο του κέρδους που κινητοποιεί την αγορά έχει μεταφερθεί πλέον στη ένταση κεφαλαίου ενώ το κράτος βρίσκεται μπροστά στη δραστική μείωση της φορολογικής βάσης λόγω του οικονομικού αποκλεισμού μεγάλου τμήματος της κοινωνίας και κατά επέκταση αναγκάζεται στη μείωση των επενδύσεων που είναι προϋπόθεση για νέες θέσεις εργασίας.
Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι απαξιώνονται μέσα από το σύστημα.
Μοιραία είναι μονόδρομος η επένδυση στο συνεργατικό μοντέλο της οικονομίας
για την αξιοποίηση των ανενεργών πόρων με τα θεσμικά εργαλεία της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας που περιορίζουν τον εκχρηματισμό της οικονομίας στη πραγματική οικονομία και στη σχετική τοπική αυτάρκεια.
4. Νέα θεσμικά εργαλεία και το πέρασμα από τη συντεχνιακή οργάνωση στην οριζόντια αλληλέγγυα οργάνωση της κοινωνίας για την κινητοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων πόρων.
Στη περίοδο της β΄ βιομηχανικής επανάστασης κυριάρχησε η εξειδίκευση και το συντεχνιακό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας διευρύνοντας τις ανισότητες όχι μόνο μέσω της αγοράς αλλά και μέσω του κρατισμού με απράδεκτα πλέον προνόμια για τις οικονομικές και κρατικές ελίτ εις βάρος του συνόλου της κοινωνίας. Η οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας- στο επίπεδο είμαστε όλοι πολίτες –και η αυτοδιαχείριση είναι η απάντηση η απάντηση στην κρίση που γεννήθηκε από την διόγκωση των ανισοτήτων.
5. Ο παράλληλος ρόλος του «κοινωνικού κεφαλαίου» στις επενδύσεις, εκεί που δεν επενδύει το οικονομικό κεφάλαιο.
Σήμερα διαπιστώνουμε ότι εκεί που αρνείται να επενδύσει το οικονομικό κεφάλαιο μπορεί να κινητοποιηθεί και να επενδύσει συμμετοχικά το κοινωνικό κεφάλαιο με βάση τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώντας μια νέα βάση πίστης –εμπιστοσύνης αλλά και νέες συνεταιριστικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία.
τα κοινωνικά δίκτυα- το κοινωνικό κεφάλαιο μπορούν σε μεγάλο βαθμό να υποκαθιστούν τη τρωθείσα εμπιστοσύνη προς τις παραδοσιακές τράπεζες.
6. Η κοινωνική δικτύωση και το κτίσιμο της νέας εμπιστοσύνης με την ενότητα των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.
Με την κοινωνική δικτύωση, τον συνεργατισμό, την νέα εμπιστοσύνη την οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας και την αυτοδιαχείριση σπάει ο φαύλος κύκλος της συρρίκνωσης και της αχρήστευσης των ανθρώπινων πόρων.
7. Η αυτό-οργάνωση-αυτοδιαχείριση μέσω των κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το δια ταύτα αυτής της προσέγγισης είναι ο σαφής προσδιορισμός του υποκειμένου της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας συγκεκριμένα θεσμικά εργαλεία ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οι αναγκαίες συμμαχίες που πρέπει να αναπτυχθούν με τους άλλους θεσμούς , Τ.Α επιμελητήρια και δημόσιους οργανισμούς.
Με βάση αυτό το σκεπτικό προτείνουμε προς την Κυβέρνηση και την Τ.Α το μοντέλο των θεμικών κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων.

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4019-19 του 11

To κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις κοινωνικές δομές στο βαθμό που χρειάζεται μετά το ξέσπασμα της κρίσης για όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
Κοινωνικές δομές όπως παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, και φροντίδα για διάφορες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη καθώς και δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ανθρωπιστικής κρίσης.
Ακόμη και όταν μπορούν να βρεθούν οι πόροι, συνήθως από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο υπάρχουν περιορισμοί στις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο από το «μνημόνιο» καθώς το ΕΣΠΑ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί νόμιμα υπαλλήλους στο δημόσιο.
Η μόνη εναλλακτική λύση για την Τ.Α είναι η συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς φορείς και κοινωνικούς συνεταιρισμούς αλλά και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν νομικά εμπόδια με τους διαγωνισμούς.
Υπάρχει όμως μια άλλη νομική δυνατότητα μέσω του νόμου 4019-11 να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας των κοινωνικών δομών με προγραμματικές συμφωνίες χρησιμοποιώντας ως θεσμικά εργαλεία οι Κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις.
Σε αυτές τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ,κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, κοινωφελείς οργανισμοί του Δήμου και φιλανθρωπικά ιδρύματα , φορείς δηλαδή που ασχολούνται αντικειμενικά με κοινωνικές δομές ωφελουμένων όπως φορείς με γονείς και οικογένειες που έχουν ανάγκη κοινωνικών υπηρεσιών.
Ο Δήμος η και κάθε Περιφέρεια μπορεί να προγραμματίζει δράσεις μέσα από αυτές τις Συμπράξεις με «Σύμφωνο Συνεργασίας» για να λειτουργούν κοινωνικές δομές στη περιοχή τους. Ο δήμος μπορεί να παρέχει κτίρια και άλλες υλικές υποδομές και οι συμπράξεις μπορούν να χρηματοδοτούνται για τα εργατικό κόστος από σχετικά προγράμματα για ανέργους που δεν επιτρέπεται να απορροφηθούν από δημόσιους φορείς αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις σύμφωνα το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
Μέχρι τώρα αυτή η θεσμική δυνατότητα παρότι υφίσταται δεν έχει αξιοποιηθεί από τους Δήμους συστηματικά παρά μόνον περιστασιακά μέσω των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ που δεν εξυπηρετούσαν σε τίποτε την Τ.Α. γιατί ο προσανατολισμός αυτών των συμπράξεων ηταν η κατάρτιση σε ανέργους με το κίνητρο μια μικρής επιδότησης.
Ο επαναπροσδιορισμός των Αναπτυξιακών συμπράξεων του νόμου 4019-19 του 11 θα σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό θεσμικό εργαλείο συνεργασίας και για τις δύο πλευρές.
Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο πρότεινε ένα τέτοιο Φορέας Διαχείρισης στη Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων.
Έχει καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση Κοινωνικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 50 φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία άλλες δομές αλληλεγγύης και κοινωνικούς συνεταιρισμούς, θα μπορούσε να διαχειριστεί, να αναπτύξει και να ζωντανέψει το πάρκο με πλήθος δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών που θα αναδείξουν, εκτός των άλλων, και το τουριστικό προφίλ της Αθήνας.
Ο φορέας αυτός μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και να κινητοποιήσει το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού, προβάλλοντας την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της πόλης.
Χρηματοδότηση-οικονομική βιωσιμότητα
Η κοινωνική δικτύωση είναι το προαπαιτούμενο στη πρότασή μας η οποία δεν βασίζεται μόνον στην περιγραφή μια καινοτόμου ιδέας κοινωνικής συμμετοχής και στις καλές πρακτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτών των ιδεών, αλλά λαμβάνει υπόψη την σχέση κόστους-οφέλους για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αναδεικνύει τον εθελοντισμό ως κοινωνικό και οικονομικό πόρο μείωσης του λειτουργικού κόστους του πάρκου.
Την δυνατότητα χρηματοδότησης μιας τέτοιας κοινωνικής Σύμπραξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ουσιαστική αξιοποίηση ανάλογων πόρων έχοντας την επίγνωση από την πρόσφατη εμπειρία ότι πολλοί τέτοιοι πόροι πήγαν χαμένοι, με παραδείγματα διασπάθισης αυτών των πόρων όπως π.χ από τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ.
Μπορεί να φανταστεί κανείς την διαφορά αποτελεσματικότητας που θα υπάρχει εάν, φανταστεί ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα από τα 65 προγράμματα ΤΟΠΣΑ που έγιναν στη Περιφέρεια Αττικής είχαν υλοποιηθεί 2-3 από αυτά στο γεωγραφικό χώρο του Πεδίου του Άρεως υπό άμεσο κοινωνικό έλεγχο.
Παράλληλα , πορεί να υπολογίσει κανείς την δυνατότητα άντλησης ίδιων πόρων από την διοργάνωση ειδικών εκθέσεων συνεργατισμού, παραγωγικών πρωτοβουλιών, πνευματικής δημιουργίας, εναλλακτικού τουρισμού.
Μπορεί να υπολογίσει την μείωση κόστους φύλαξης και φροντίδας του πάρκου από κοινωνικούς Συνεταιρισμούς ως και 50% από το κόστος ενός δημοσίου φορέα.
Ένα μέρος της χρηματοδότησης εποχιακού προσωπικού μπορεί να χρηματοδοτηθεί από σχετικά προγράμματα ενίσχυσης ανέργων χωρίς εργασιακές παρενέργειες για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έσοδα μπορούν να προκύψουν και από διάθεση χώρων για εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών, για ρεσιτάλ και θεατρικά έργα γνωστών καλλιτεχνών.
Όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην βιωσιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου.
Συμμετοχικότητα –κοινωνικός έλεγχος
Τέλος η συμμετοχικότητα της κοινωνίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη περιφρούρηση και τον κοινωνικό έλεγχο ενός τέτοιου εγχειρήματος το οποίο θα είναι υπό την άμεση παρακολούθηση της κοινωνίας και το σημαντικότερο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών μειώνοντας το γραφειοκρατικό κόστος.
Ανάλογες προτάσεις έχουν γίνει και σε άλλους μεγάλους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων την ίδια στιγμή που υπάρχουν ανενεργοί ανθρώπινοι και υλικοί πόροι σε αφθονία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς υπέρ ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της ΚΠ.
Δίκαιη κατανομή των πόρων που προορίζονται για την κοιν. οικονομίας με την ενίσχυση των πολλών και των αυθεντικών κοινωνικών επιχειρήσεων και όχι των ψευδεπίγραφων κατασκευασμάτων.
Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτούμενα έργα προς τα υπουργεία με ουσιαστική διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων της κοινωνικής οικονομίας χωρίς αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑνα είναι απλώς φωτογραφίες διαπλεκόμενων συμφερόντων που καμιά σέση δεν έχουν με το υποκείμενο κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να αλλάξει με επικοινωνιακές πρωτοβουλίες και τεκμηρίωση νομιμότητας, σκοπιμότητας και διαφάνειας για κάθε ευρώ που διατίθεται στο χώρο. Επίσης αυτό θα αλλάξει και με συγκεκριμένες προτάσεις για θεματικά κοινωνικά πάρκα (Πεδίο του Άρεως, Πάρκο Τρίτση στην Αττική), με συγκεκριμένες προτάσεις για τα κοινωνικά αγροκτήματα, για την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα υγείας και σίτισης.
Σχέδιο διαρκούς επιμόρφωσης και επικοινωνίας από τους ίδιους τους φορείς της.

Αυτό σημαίνει: Περιφερειακοί μηχανισμοί με Αυτοδιαχείριση –μόνιμε και όχι ευκαιριακές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και μόνιμους περιφερειακούς θεσμούς με δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Νοέμβριος 7, 2015 in Uncategorized

 

Διαμόρφωση πολιτικής για την κοινωνική οικονομία

Business development - Hands holding seedling in a group

Το μήνυμα της προσυνεδριακής ημερίδας της 5ης Νοεμβρίου 2015

Ένα πολυσήμαντο μήνυμα έδωσαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών στην προσυνεδριακή ημερίδα που έγινε στην Αθήνα για την κοινωνική οικονομία.

Ένα ισχυρό μήνυμα από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες εθελοντικών οργανώσεων, τα κοινωνικά δίκτυα, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

Με το γεγονός αυτό εκφράστηκε η κοινή βούληση για τα εξής.

·         Διεξαγωγή πανελληνίου συνεδρίου κοινωνικής οικονομίας για πρώτη φορά στη χώρα.

·         Προετοιμασία και άλλων προσυνεδριακών ημερίδων ως την άνοιξη οπότε θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο.

·         Δημιουργία στην πράξη κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων σε κάθε δήμο και περιφέρεια ενώνοντας τις προσπάθειες των χιλιάδων τοπικών εθελοντικών με την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην ημερίδα αυτή συγκεντρώθηκε ήδη υλικό προτάσεων χρήσιμο για την διαμόρφωση πολιτικής για την κοινωνική οικονομία, χρήσιμο για την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ήδη, οι προτάσεις για κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις βάσει του ν. 4019/11 έχουν γίνει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχες προσυνεδριακές ημερίδες έχουν προγραμματιστεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα στις 19 Νοεμβρίου, για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στις 28-29 Νοεμβρίου, για τον Πειραιά και νησιά Σαρωνικού στις 7 Δεκεμβρίου. Προγραμματίζεται δε παρόμοια διαδικασία για την Κεντρική Μακεδονία και Θράκη εντός του Δεκεμβρίου.

Η πορεία για την οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας από την διευρυμένη συμμετοχή και την παρέμβασή των κοινωνικών δικτύων στην ανάταξη της χώρας, καθώς ισχυροποιείται από την ενότητα των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

Στην ημερίδα, εκτός από τους οργανωτές δηλαδή το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας, από τους συντονιστές της, Β. Τακτικό και Ευ. Σπινθάκη, παρευρέθησαν και συμμετείχαν στον διάλογο τα εξής δίκτυα:

1.   Η Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων» εκπροσωπούμενη από την κ. Κ. Γιαννακοπούλου

2.   Η «Ομοσπονδία ομίλων ΟΥΝΕΣΚΟ Ελλάδας» εκπροσωπούμενη από την κ. Αικ. Δημητρίου

3.   Το «Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας» Περραιβία» εκπροσωπούμενο από τον Κ. Σκριάπα

4.   Το ΠΑΚΟΕ εκπροσωπούμενο από τον κ. Π. Χριστοδουλάκη

5.   Ο «Περιφερειακός Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής» εκπροσωπούμενος από την Στ. Κατωμέρη

6.   Ο «Όμιλος Φίλων ΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς και Νήσων» εκπροσωπούμενος από την κ. Α. Φουντή

7.   Το «Κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ Ιονίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το διάλογο Ανατολής Δύσης» εκπροσωπούμενο από τον κ. Γ. Σκλαβούνο

8.   Οι «Δρόμοι της Ελιάς» » εκπροσωπούμενοι από τον κ. Γ. Καραμπάτο

9.   Τα «Δίκτυα παραγωγών καταναλωτών Θεσσαλονίκης» εκπροσωπούμενα από τον κ. Δ. Μιχαηλίδη

10.                 Η «Ηράκλεια Ένωση Αττικής και η ΜΚΟ REFORMA REALE Αλβανίας», εκπροσωπούμενο από τον κ. Νικόλαο-Gylsen Zhlima,  

11.                Το «Δίκτυο ΜΚΟ Αλμυρού» εκπροσωπούμενο από τον κ. Χρ. Καραζούπη

12.               Το «Δίκτυο Δυτ. Ελλάδας» εκπροσωπούμενο από τον κ. Δ. Βαρβιτσιώτη

13.               Το «Fair Trade Hellas» εκπροσωπούμενο από την κ. Κ. Ρέτζου.

14.                Το «Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας» εκπροσωπούμενο από τον κ. Α. Κόκκα.

15.                Το «Δίκτυο Δυτ. Ελλάδας» εκπροσωπούμενο από τον κ. Δ. Βαρβιτσιώτη.

Όλα αυτά τα δίκτυα και οι ομοσπονδίες μαζί εκπροσωπούν πάνα από 600 πρωτοβάθμιες οργανώσεις και  συνεταιρισμούς.

Παρευρέθηκαν επίσης και χαιρέτισαν την ημερίδα η κ. Στεφανία Γεωργακάκου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικός συνεργάτης του υπουργού κ. Σταθάκη, ο Δημήτρης Πολιτόπουλος σύμβουλος του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, η κ. Μαρία Δημητρακοπούλου – Σούνα, μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ.

Εισηγητές της ημερίδας ήσαν ο Β. Τακτικός, ο Ευ. Σπινθάκης, η Β. Νικολαίδου, ο Σ. Κοσκοβόλης, ο Π. Χριστοδουλάκης, ο Στ. Κατωμέρης, ο Ν. Δημητριάδης, ο Η. Τσουτσοπλίδης. Επίσης τοποθετήθηκαν όλα τα δίκτυα που συμμετείχαν.

Με βάση τα πνεύμα και τη βούληση που εκφράστηκε στην ημερίδα, το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο καλεί όλες τις συλλογικότητες και ιδιαίτερα τις εθνικοτοπικές ομοσπονδίες που ενσωματώνουν και κινητοποιούν ένα μεγάλο τμήμα του εθελοντισμού της χώρα, με ουσιαστική συμβολή στο λαϊκό πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, να συμπαραταχθούν στο κοινό όραμα και στον κοινό σκοπό για την ανάταξη των κοινωνικών δυνάμεων της χώρας.

Καλούμε επίσης όλες τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που συνεισφέρουν αθόρυβα στην ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης να συμβάλλουν στην ενότητα των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών κοινή προσπάθεια.

 
Σχολιάστε

Posted by στο Νοέμβριος 7, 2015 in Uncategorized

 

ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ, ή ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ;;;;

  • ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ

tsipras2Έτσι νόμιζαν μερικοί, ότι δηλαδή μόλις έλθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συνιστούσαν με τη φόρα που είχαν την εφαρμογή της θύελλας ιδεών [Brainstorming]. Τελικά όμως, με λύπη διαπιστώσαμε ότι δεν είναι σε θέση αυτοί οι άνθρωποι ούτε ένα κεράκι ν’ ανάψουν. Αυτό που έχει γίνει ξεκάθαρο είναι πως ήθελαν την εξουσία κι έπρεπε να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να την κατακτήσουν. Τα όσα κάποιοι δημοσιογραφικοί αναλυτές ή και οι ίδιοι ισχυρίζονται, ότι πρέπει να τους αφήσουμε χρόνο στη διάθεσή τους, είναι παραμύθια. Κι αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν πρέπει να περιμένουμε από την παρούσα κυβέρνηση την έξοδό μας από την κρίση. Μπορεί δια λόγων να προχωρούν με δήθεν αυτοπεποίθηση στην οικοδόμηση μέσων για τη σωτηρία της χώρας, όμως ξέρουμε ότι δεν έχουν τα μέσα και αμφιβάλλουμε για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν, αφού ήδη έχουμε την προηγούμενη εμπειρία των επτά μηνών.

Αυτό που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του για την «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνηση είναι πως δεν πρόκειται για αριστερά. Είναι ένα συνονθύλευμα ακροδεξιών στοιχείων και κάποιων άλλων που αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί και ζουν με τις αναμνήσεις μιας εποχής που ΔΕΝ έζησαν!!!

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εποχή που ζούμε διαφέρει απ’ όλες τις προηγούμενες και συνεπώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε με διαφορετικούς όρους από εκείνους που μας ταλαιπώρησαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ίσως να έχουν πάψει να ισχύουν τα σχήματα «αριστερά-δεξιά» και σε καμιά περίπτωση οι πολίτες δεν είναι βέβαιο ότι αναζητούν «αριστερή στέγη».

Δεν είναι δυνατό να ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ για να τους βγάλει από το Μνημόνιο κι εκείνος να τους φέρνει ένα καινούργιο και μετά να ξαναψηφίζουν για να το εφαρμόσει. Υπάρχει μια σύγχυση και όσο η κυβέρνηση και τα στελέχη της θα βυθίζονται στον παλαιοκομματισμό, τόσο και θα απομακρύνεται το όραμα μια αριστερής πολιτικής. Άλλωστε, μέχρι στιγμής δεν έδειξαν ότι έχουν χαρακτηριστικά μεταρρυθμιστών. Μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και μεταρρυθμιστές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν κατανοήσει το βάθος και τη σοβαρότητα της κρίσης που περνάμε. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε τελειώσει ως πολιτικός και αριστερός από τη στιγμή που ομολόγησε ότι το μνημόνιο που έφερε ήταν προϊόν εκβιασμού από την πλευρά των δανειστών.

Από τη στιγμή που ο καπιταλισμός έχει διαστρέψει την αντίληψή μας για τον άνθρωπο και τους σκοπούς του, δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρότυπο της αριστεράς!!!! Επίσης, σε γενικές γραμμές, έχουμε καταλάβει ότι οι Συριζαίοι είναι κρατιστές, και θέλουν μεγάλο κράτος που να αναμειγνύεται παντού, αλλά το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τσίπρας έχει στραπατσάρει αυτή τη θέση τους…

Έχουμε μπει για τα καλά σ’ έναν κύκλο της Κόλασης, χωρίς να το καταλάβουμε, απ’ όπου δεν φαίνεται να υπάρχει δρόμος διαφυγής. Βέβαια, η φονική αναθυμίαση της εμφυλιακής περιόδου, δυστυχώς επανέρχεται με δόσεις από τα διχαστικά κηρύγματα μίσους του νυν πρωθυπουργού, που με ανεπίτρεπτη συνθηματολογία κέρδισε τις εκλογές αναζωπυρώνοντας τα πάθη.

Σήμερα δεν έχουμε την επέλαση της αριστεράς στη δημόσια ζωή, αλλά την επιδρομή των νέων βαρβάρων, που έχουν παρασύρει μαζί τους όλους εκείνους που νομίζουν ότι έγιναν αριστεροί και πολλοί από τους οποίους ήσαν ή είναι κρατικοδίαιτοι. Είναι βέβαιο ότι η ιδεολογική αποσκευή των σημερινών κυβερνώντων είναι πλέον κατά μέγιστο ποσοστό μηδαμινή. Όχι ότι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο λεκτικά διεκδικούσαν την ιδεολογική αποσκευή. Η πολιτική τους συμπεριφορά ήταν πάντα διασπαστική και αποτρεπτική κάθε προσπάθειας για συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Και από τον Ιανουάριο που ανέβηκαν στην εξουσία οι Συριζαίοι καθημερινά έδιναν χαστούκια και στην πιο πενιχρή έννοια ηθικής τάξης. Η αρετή ενός πολιτικού δεν είναι μονάχα λόγος αλλά και πράξη, είναι βίωση, και πρωτίστως σιωπή, που έχει ως φωνή τα ΕΡΓΑ υπέρ του λαού και της χώρας.

http://nikoslagadinos.blogspot.gr/2015/09/blog-post_23.html

 
Σχολιάστε

Posted by στο Σεπτεμβρίου 24, 2015 in Uncategorized