RSS

Category Archives: Φορολογία

Σου λείπουν αποδείξεις; Πρόστιμο!

 • Ως και 1.200 ευρώ θα πληρώσουν όσοι δεν τις συγκεντρώνουν- Ποιες δαπάνες δηλώνονται στην Εφορία και ποιες εξαιρούνται

Πρόσθετο φόρο ως και 1.200 ευρώ κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.) δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν εντός του 2010 το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών με το νέο καθεστώς αποδείξεων επιβάλλει για εισόδημα 12.000 ευρώ φορολογικό συντελεστή 10%. Προκειμένου να μηδενιστεί ο συγκεκριμένος συντελεστής και να λειτουργήσει ως αφορολόγητο το πρώτο κλιμάκιο θα πρέπει οι φορολογούμενοι πολίτες να συγκεντρώσουν αποδείξεις πολλών χιλιάδων ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το ζευγάρι μισθωτών με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 20.000 ευρώ έκαστος, δηλαδή μηνιαίος καθαρός μισθός 1.300 ευρώ. Θα πρέπει μέσα στον χρόνο να συγκεντρώσουν αποδείξεις καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας 12.000 ευρώ για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο και να μην πληρώσουν 1.200 ευρώ πρόσθετο φόρο. Δηλαδή θα πρέπει κάθε μήνα να λαμβάνουν αποδείξεις από αγορές 1.000 ευρώ.

Το ποσό το οποίο το υπουργείο Οικονομικών ζητεί να καλύπτεται από αποδείξεις θα ήταν πιο εφικτό να γίνει αν το υπουργείο έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αποδείξεις οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το 50% των μηνιαίων δαπανών. Ποιες είναι αυτές; Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΤΕ, των ιδιωτικών εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τα εισιτήρια λεωφορείων, μετρό, τρένων, πλοίων κτλ. Ολα τα παραπάνω όμως το υπουργείο Οικονομικών τα εξαιρεί από τις αποδείξεις που μπορεί να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος για να δικαιούται το αφορολόγητο και αυτό δημιουργεί πρόσθετο πονοκέφαλο στους μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν τα αντίστοιχα εισοδήματα για να καταναλώσουν.

Μια άλλη περίπτωση την οποία οφείλει να επανεξετάσει το υπουργείο Οικονομικών προτού καταλήξει στις τελικές διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που θα καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες είναι το γεγονός ότι αν κάποιος δηλώσει ως εισόδημα στην Εφορία 11.900 ευρώ θα χρειαστεί να προσκομίσει ως αποδείξεις στην Εφορία το 10% αυτών, δηλαδή 1.190 ευρώ, ενώ αν κάποιος δηλώσει στην Εφορία 12.100 ευρώ, θα πρέπει να προσκομίσει το τριπλάσιο ποσό, δηλαδή το 30% αυτών, ήτοι 3.630 ευρώ. Αυτό από μόνο του συνιστά αδικία για τους φορολογουμένους εκείνους που διαθέτουν εισοδήματα λίγο πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ. Διευκρινίσεις για ζευγάρια
Ωστόσο χθες το υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να διευκρινίσει ορισμένα κενά που είχαν προκύψει κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης των φορολογικών μέτρων. Ειδικότερα διευκρινίζει ότι στα έγγαμα ζευγάρια αν κάποιος από τους δύο δεν έχει εισοδήματα, ή έχει πολύ λιγότερα από τον άλλον, μπορεί να συγκεντρώσει οικογενειακές αποδείξεις μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και αφού αφαιρεθούν τα κατά περίπτωση ποσά για τα αφορολόγητα να υπάρξει αξιόλογη έκπτωση φόρου. Για παράδειγμα, αν ο υπόχρεος δηλώνει στην Εφορία εισόδημα 60.000 ευρώ και η σύζυγός του είναι άνεργη και συγκεντρώσουν αποδείξεις συνολικής αξίας 30.000 ευρώ, τότε θα αφαιρεθούν από το ποσό αυτό οι 12.000 ευρώ που προορίζονται για την κάλυψη του αφορολογήτου και οι υπόλοιπες 18.000 ευρώ θα επιφέρουν έκπτωση φόρου 1.800 ευρώ (18.000 ευρώ Χ 10%). Αν όμως ο ανωτέρω φορολογούμενος ήταν άγαμος, ακόμη και αν είχε μαζέψει αποδείξεις 30.000 ευρώ, η Εφορία θα μπορούσε να του αναγνωρίσει κατ΄ ανώτατο όριο αποδείξεις 15.000 ευρώ. Οι 12.000 ευρώ θα συνυπολογίζονταν για το αφορολόγητο και οι υπόλοιπες 3.000 ευρώ για την πρόσθετη έκπτωση φόρου 300 ευρώ (3.000 ευρώΧ10% συντελεστής έκπτωσης φόρου).

 • Παρακράτηση φόρου

Πάντως, αν κάποιος ρίξει μια ματιά στον φόρο εισοδήματος, που βγαίνει ως αποτέλεσμα, με βάση την προτεινόμενη φορολογική κλίμακα και αυτή που ίσχυε πέρυσι, προκύπτει ότι αυξημένο φόρο θα πληρώσουν όσοι δηλώσουν στην Εφορία πάνω από 40.000 ευρώ. Ωστόσο και εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι θα τύχουν της ελάφρυνσης φόρου κινδυνεύουν με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, αν δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν αποδείξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν κάποιος δηλώσει στην Εφορία 25.000 ευρώ και συγκεντρώσει αποδείξεις 7.500 ευρώ θα διαπιστώσει σε σύγκριση με πέρυσι φορολογική ελάφρυνση 310 ευρώ. Αν όμως συγκεντρώσει αποδείξεις 3.000 ευρώ θα πληρώσει επιπλέον φόρο σε σύγκριση με πέρυσι 140 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του φόρου παρακράτησης, από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα λαμβάνουν υπ΄ όψιν κανονικά το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ. Κατά συνέπεια οι διαφορές των φόρων που θα προκύπτουν από τη συγκέντρωση αποδείξεων θα αποδεικνύονται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

 • Αγορές και τεκμήρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έχει διευκρινίσει ότι δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν αποδείξεις οι οποίες αφορούν αγορές καταναλωτικών αγαθών και παροχή υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν τεκμήρια. Τέτοιου είδους δαπάνες είναι εκτός από τα αυτοκίνητα, τα ακίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τα έξοδα για μεγάλα ταξίδια που ξεπερνούν τις 5.000

ευρώ. Αυτό τουλάχιστον ορίζει ο νόμος σήμερα. Κατά συνέπεια, αν δεν αλλάξει αυτό, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η προσπάθεια για κάποιους να συγκεντρώσουν τις πολυπόθητες αποδείξεις που θα τους εξασφαλίσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για εξόφληση τόκων στεγαστικών δανείων, τις ιατρικές δαπάνες, τα ενοίκια κύριας κατοικίας, τις αμοιβές δικηγόρων, τα ασφάλιστρα ζωής κτλ. παραμένουν ως έχουν. Αλλες εκπίπτουν από το εισόδημα και άλλες μειώνουν τον φόρο. Αυτές δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε να περιληφθούν στις υπόλοιπες αποδείξεις που προορίζονται για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου.

Αδιευκρίνιστο παραμένει και το τι θα γίνει με τις αποδείξεις από επισκευές κατοικιών, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία εκεί εντοπίζεται εστία φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω δαπάνες ως σήμερα μπορούσαν να εκπέσουν σε ποσοστό ως και 40% από το εισόδημα και να οδηγήσουν σε έκπτωση φόρου ως και 16%. Με τα νέα μέτρα όμως η έκπτωση φόρου περιορίζεται στο 10%.

 • Οι δαπάνες για βενζίνη

Τέλος, σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι είναι το γεγονός ότι ενώ δαπανούν κάθε μήνα σημαντικά ποσά για την αγορά καυσίμων, τη χρήση ταξί και την αγορά προϊόντων από λαϊκές αγορές και τα περίπτερα δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να λάβουν απόδειξη καθώς οι εν λόγω επαγγελματίες δεν υποχρεούνται ακόμη στην έκδοσή τους. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα το υπουργείο να αρχίσει τις διαδικασίες ώστε να μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος μέσα στο 2010 για την απόκτηση αποδείξεων από τους ανωτέρω επαγγελματίες.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 12 Φεβρουαρίου, 2010 in Αποδείξεις, Φορολογία

 

Βρυξέλλες: κόψτε τους μισθούς 7%

Επιστολή της Κομισιόν με συνταγή – σοκ

Μείωση μισθών 7% ζητούν οι Βρυξέλλες

Ιρλανδική συνταγή με δραστικές περικοπές μισθών στο Δημόσιο και αύξηση του φόρου στα καύσιμα προσπαθούν να επιβάλουν οι Βρυξέλλες, που απέστειλαν non paper στο οικονομικό επιτελείο.

Συνταγή- σοκ για τη μείωση του ελλείμματος, που περιλαμβάνει μείωση μισθών στο Δημόσιο κατά 7% αλλά και αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, υποδεικνύουν οι Βρυξέλλες στην ελληνική κυβέρνηση, με ενημερωτικό σημείωμα που της απέστειλαν προ ημερών.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συζητά από χθες με επιτελικά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, υπό τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Γ. Ζαννιά, το σχέδιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο άλλαξε την τελευταία στιγμή, μετά την προχθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού να επισπεύσει τις διαδικασίες με ορίζοντα τριετίας, αντί τετραετίας. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούνται 24 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν είτε από περικοπές δαπανών, όπως οι μισθολογικές, είτε από αύξηση φορολογικών εσόδων, μέσα σε 3 χρόνια, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα από 12,7% του ΑΕΠ το 2009 σε 2,7% του ΑΕΠ το 2012.

Πριν όμως αφιχθεί στην Αθήνα η αντιπροσωπεία και πριν αποφασιστεί η επίσπευση του προγράμματος, που συνεπάγεται υποχρεωτικά σκληρότερα μέτρα, οι κοινοτικοί είχαν διαμηνύσει στην κυβέρνηση, με «άτυπο» σημείωμά τους, ποια θεωρούν ότι είναι η ενδεδειγμένη συνταγή για τη μείωση του ελλείμματος. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, επεσήμαιναν την ανάγκη μείωσης των μισθολογικών αποδοχών κατά 7%. Επίσης, τόνιζαν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης της φορολογίας ενέργειας, η οποία, μάλιστα, είναι άμεσης απόδοσης και μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος από φέτος κιόλας. Η κυβέρνηση, ως γνωστόν, διαψεύδει ότι υπάρχουν σχέδια για την αύξηση της φορολογίας καυσίμων επί του παρόντος, αλλά δεν το αποκλείει για αργότερα.

 • Για τον συντελεστή του ΦΠΑ

Για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο σημείωμα των Βρυξελλών δεν υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική αναφορά. Ωστόσο, πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμαιναν προχθές ότι μετά την απόφαση της κυβέρνησης για επίσπευση του ορίζοντα του Προγράμματος, αυτή καθίσταται μάλλον αναπόφευκτη.

Σχετικά με τους μισθούς, δεν ήταν σαφές αν η μείωση που ζητούσαν οι Βρυξέλλες αναφερόταν στη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου συνολικά, η οποία περιλαμβάνει και τις προσλήψεις, ή στη μείωση των ονομαστικών μισθών. Ουσιαστικά το ποσοστό 7% ισοδυναμεί με κατάργηση του 14ου μισθού που είναι πάγια «κρυφή» επιθυμία των Βρυξελλών. Όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες πηγές, αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της κατάργησης του 14ου μισθού, είτε μέσω της μείωσης των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, είτε με συνδυασμό των δύο! Η πρώτη λύση πιθανότατα θα συνιστούσε το μεγαλύτερο σοκ, δεδομένου ότι μια σχετική νομοθετική ρύθμιση θα επηρέαζε και τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, η λύση των επιδομάτων ίσως είναι η πιο ανώδυνη και, άλλωστε, ήδη σκοπεύει να την εγκαινιάσει η κυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, έχει ανακοινώσει μείωση των επιδομάτων φέτος κατά 10% κατά μέσο όρο. Για να επιτευχθεί, όμως, η μείωση των μισθών κατά 7% μόνο μέσω των επιδομάτων, αυτά θα χρειαστεί να περικοπούν πολύ περισσότερο από το 10% του 2010.

 • Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις

Η στροφή της κυβέρνησης στην πιο σκληρή λύση της τριετίας, αντί της τετραετίας, επελέγη, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ίδια και δεν επεβλήθη από τις Βρυξέλλες. Οι τελευταίες προτιμούσαν, βεβαίως, την τριετία με το σκεπτικό ότι πρέπει το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί από την παρούσα κυβέρνηση και να μη μεσολαβήσουν εκλογές που θα οδηγήσουν σε χαλάρωση και μετάθεση ευθυνών στην επόμενη κυβέρνηση. Ωστόσο, κατανοώντας τη δυσκολία της τριετούς προσαρμογής, οι Βρυξέλλες διαπραγματεύονταν και το ενδεχόμενο τετραετίας. Τελικά, η κυβέρνηση θέλησε να στείλει προφανώς μήνυμα αποφασιστικότητας και επέλεξε την τριετία. Όπως είπε, εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις, σκοπός είναι να βγούμε γρήγορα από την επιτήρηση, ώστε να αλλάξουμε σελίδα.

Οι Βρυξέλλες υποδέχθηκαν με ικανοποίηση την απόφαση αυτή, όμως, αρμόδιες πηγές τόνιζαν ότι έτσι γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία θεωρούν ότι δεν έχει ακόμη ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες οι συζητήσεις με την κοινοτική αντιπροσωπεία ήταν μαραθώνιες. Το πρωί το επιτελείο του κ. Ζαννιά παρέδωσε στους κοινοτικούς τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και επακολούθησαν διαπραγματεύσεις στο υπουργείο Οικονομικών ώς το βράδυ. Σήμερα και αύριο η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί και με εκπροσώπους των υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Άμυνας και Οικονομίας. Σήμερα θα συναντηθεί και με τον υπουργό Οικονομικών.

 • ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ24 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία, είτε από περικοπές δαπανών, όπως οι μισθολογικές, είτε από αύξηση φορολογικών εσόδων

Νέα γερμανική επίθεση

«ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΩΝΤΑΙ, αν νομίζουν ότι τα άλλα κράτη- μέλη της ευρωζώνης θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να σώσουν την Ελλάδα», δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Γ. Σταρκ, στην εφημερίδα «Ιl Sole», σε μια νέα απαξιωτική δήλωση για τη χώρα, η οποία οδήγησε μάλιστα σε προσωρινή υποχώρηση της ισοτιμίας του ευρώ κατά 0,5% και άνοδο των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων κατά 4 μονάδες βάσης. Ο κ. Παπακωνσταντίνου αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Βloomberg ότι το σχόλιο του κ. Σταρκ ήταν περιττό και ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειάζεται με τα δικά της μέσα και δεν έχει ανάγκη από εξωτερική βοήθεια.

 

Μετρούν όλες οι αποδείξεις – εκτός από εκείνες των ΔΕΚΟ!

//

Όλες οι αποδείξεις αγορών, εκτός από αυτές που αφορούν πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και αγορές καταναλωτικών ειδών που λειτουργούν ως τεκμήρια, όπως είναι η αγορά ΙΧ αυτοκινήτων, θα υπολογίζονται από φέτος, σύμφωνα με όσα ανέφεραν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Ταμειακές μηχανές σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ομάδες.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η διασύνδεση του συνολικού ποσού των αποδείξεων με το αφορολόγητο όριο θα προκύψει από τη διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Επίσης, από την ίδια διαβούλευση θα προκύψει και η απόφαση για το πώς οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τις αποδείξεις αυτές στην Εφορία και εάν θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφουν το ΑΦΜ του εμπόρου, τον αριθμό της απόδειξης, την ημερομηνία έκδοσης και το ποσό που κατέβαλαν, προκειμένου στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να προχωρούν στις διασταυρώσεις.

Πρόθεση, πάντως, του οικονομικού επιτελείου είναι να υπάρχουν ταμειακές μηχανές σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση των αποδείξεων.

Τα ίδια ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν σχετικά με το δανεισμό του δημοσίου ότι τουλάχιστον το 70% των δανειακών αναγκών του Δημοσίου θα αντληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2010 και ειδικότερα το 20% του ετήσιου δανεισμού το πρώτο τρίμηνο και το 50% το δεύτερο τρίμηνο.Επίσης, ανέφεραν ότι οι λήξεις ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τον Ιανουάριο είναι περίπου 4 δισ. ευρώ και καλύπτονται σχεδόν από τα ταμειακά υπόλοιπα που υπάρχουν. Τέλος, οι ίδιοι άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει δανεισμός του Δημοσίου και σε ξένο νόμισμα (πλην ευρώ) όπως και από τις ασιατικές αγορές.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 4 Ιανουαρίου, 2010 in Αποδείξεις, Φορολογία

 

Οι 5 αλλαγές για τα ακίνητα

 • ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 30% ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ, ΑΛΛΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ 6% ΚΑΙ 8%
 • ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΜΑΠ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΕ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ριζικές αλλαγές στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων προωθεί η κυβέρνηση με στόχο να συλλάβει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην κτηματαγορά. Θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες έτσι ώστε να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς και τα συμβόλαια να απεικονίζουν το πραγματικό κόστος μεταβίβασης. Θα μειωθούν όμως οι συντελεστές φόρου, για να μην επιβαρυνθούν οι αγοραστές.

Ερχονται 5 αλλαγές στη φορολόγηση ακινήτων

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΜΑΠ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΕ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ του πολιτικού συνθήματος περί «εξυγίανσης και αναδιανομής» και στο χώρο της κτηματαγοράς μελετάει η κυβέρνηση. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών περίπου κατά 30% θα συνδυαστεί με μείωση των συντελεστών μεταβίβασης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Εκπτωση φόρου για τα στεγαστικά δάνεια θα παρέχεται μόνο για την αγορά «μικρομεσαίων ακινήτων», ενώ καταργείται η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για την αγορά πολυτελούς πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται επίσης το «ελάχιστο κόστος κατασκευής» ακινήτων.

Τα μέτρα αυτά θα συμπληρώσουν τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις για επιβολή φόρου στην μεγάλη ακίνητη περιουσία και φορολόγηση με υψηλότερους συντελεστές των γονικών παροχών αξίας άνω των 200-250 χιλιάδων ευρώ. Αυτά αναμένεται να ενεργοποιηθούν από τον Μάρτιο και θα είναι τα εξής:

 • Αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα των πραγματικών.

Ως πιθανότερη ημερομηνία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών θεωρείται πλέον η 1η Μαρτίου, αν και οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί. Η πρόθεση είναι οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν πολύ τις πραγματικές. Σήμερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόσταση ανάμεσα στις τιμές ζώνης και τις πραγματικές αξίες κυμαίνεται γύρω στο 30%.

Στα οικόπεδα, οι αποστάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι από την εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές θα κλείσουν πολλά παράθυρα φοροδιαφυγής:

**Το παράθυρο του «πόθεν έσχες». Κάποιος αγοράζει οικόπεδο 300.000 ευρώ και δηλώνει ότι το απέκτησε με 100.000 ευρώ. Ετσι, «ξεπλένεται» χρήμα 200.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και με την κατασκευή ακινήτων γι’ αυτό και μελετάται νέα αύξηση στο «ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών».

**Η απώλεια εσόδων από τον φόρο στους κατασκευαστές. Αναγράφοντας την αντικειμενική αξία ως τιμή πώλησης, δεν φορολογούνται καθόλου για ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους.

**Η απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ στα ακίνητα. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί υπέρ των κατασκευαστών, καθώς ο ΦΠΑ που καταβάλλεται κατά την πώληση του ακινήτου (ουσιαστικά υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας) είναι σε πολλές περιπτώσεις ίσος ή και μικρότερος απ’ αυτόν που εισπράττουν οι κατασκευαστές από τους προμηθευτές των υλικών.

 • Μειώνονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης.

«Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα αποτελέσει τη χαριστική βολή για την αγορά ακινήτων» επισημαίνουν από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της κτηματαγοράς. Είναι γεγονός ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων μειώθηκαν περίπου κατά 60% το 2009, ενώ και η νέα χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς. Το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στο να συνδυάσει την αύξηση των αντικειμενικών αξιών με τη μείωση των συντελεστών μεταβίβασης κατά τουλάχιστον τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Σήμερα, ο φόρος μεταβίβασης (για τα μεταχειρισμένα ακίνητα, καθώς στα καινούρια επιβάλλεται ΦΠΑ 19%) υπολογίζεται με συντελεστή 9% για τις πρώτες 15.000 ευρώ και στη συνέχεια με συντελεστή 11%. Με τη μείωση των συντελεστών στο 6% και 8% αντίστοιχα δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση για τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων (ενδεχομένως να υπάρξει και ελάφρυνση) ακόμη και στην περίπτωση που αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες κατά 30%.

 • Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού στο αφορολόγητο της πρώτης κατοικίας.

Η ρύθμιση Αλογοσκούφη που προβλέπει ότι η αγορά πρώτης κατοικίας είναι αφορολόγητη αρκεί η επιφάνειά της να μην υπερβαίνει τα 200 τ.μ., θα καταργηθεί. Το νέο αφορολόγητο θα εξαρτάται όχι μόνο από την επιφάνεια του ακινήτου αλλά και από την αξία του.

Το ύψος του αφορολογήτου θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου και αναμένεται να ανέλθει τουλάχιστον στις 250.000 ευρώ, καθώς στόχος είναι να μην επιβαρυνθεί η αγορά μιας μεσαίας κατοικίας. Για τα μεγάλης αξίας ακίνητα η επιβάρυνση θα είναι πολύ μεγάλη. Η αγορά διαμερίσματος 150 τετραγωνικών αξίας 700.000 ευρώ ως πρώτη κατοικία σήμερα δεν φορολογείται. Με το νέο καθεστώς, ο φόρος θα υπερβεί τις 36.000 ευρώ.

 • Αλλάζει η έκπτωση φόρου των στεγαστικών δανείων.

Για την τόνωση της κτηματαγοράς, η Νέα Δημοκρατία πέρασε νόμο που προβλέπει ότι από τον φόρο εκπίπτει το 40% των τόκων ανεξάρτητα αν το δάνειο αφορά την αγορά πρώτης κατοικίας ή εξοχικού. Και αυτή η διάταξη θα καταργηθεί.

 • Ανάλογα με την αξία

Το νέο σύστημα θα συνδέει την έκπτωση φόρου με την αξία του ακινήτου. Για δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ τα οποία θα αφορούν την απόκτηση πρώτης κατοικίας, θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το σύνολο των τόκων. Δηλαδή, από τον φόρο θα αφαιρείται έως και το 40% των τόκων. Για δάνεια από 200.000 έως 300.000 ευρώ από τον φόρο θα αφαιρείται το 20% των τόκων, ενώ καμία έκπτωση δεν θα προβλέπεται για την αγορά εξοχικής ή δευτερεύουσας κατοικίας, καθώς και για πολύ μεγάλα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας

 • Καταργείται ο φόρος υπεραξίας.

Στα ακίνητα που αλλάζουν δεύτερη φορά χέρια μετά το 2006, επιβάλλεται σήμερα φόρος υπεραξίας με συντελεστή που φτάνει ακόμη και στο 20%. Ο φόρος μετατοπίζει το βάρος από τον αγοραστή στον πωλητή. Την υπεραξία την πληρώνει ο πωλητής (ακόμη και στην περίπτωση που προχωρεί αναγκαστικά στην πώληση του ακινήτου), ενώ ο αγοραστής καταβάλλει μόνο ένα ειδικό τέλος ίσο με το 1% της αξίας του ακινήτου. Μέχρι στιγμής ο φόρος έχει αποδώσει ελάχιστα έσοδα και μελετάται η κατάργησή του.

 • Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010
 
 

Φορολογική δικαιοσύνη

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει εξαγγείλει, πέραν της μιας φοράς και από τα πιο αρμόδια χείλη -του πρωθυπουργού και του υπουργού των Οικονομικών- ότι σκοπεύει να αλλάξει εκ βάθρων το φορολογικό σύστημα της χώρας, σε μια προσπάθεια να τιθασευθούν το έλλειμμα και το χρέος, να εμπεδωθεί η φορολογική συνείδηση σε πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού που φοροδιαφεύγουν και να επιβληθούν σταθεροί κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ αυτές κινούνται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλωστε, παρόμοιες εξαγγελίες έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν από διαφορετικές κυβερνήσεις, όμως στο τέλος έμειναν γράμμα κενό. Κυριότερη αιτία ήταν ο φόβος του πολιτικού κόστους, ο οποίος απέτρεπε τα κυβερνώντα κόμματα να ανοίξουν μέτωπα με συντεχνιακές αντιλήψεις και ομάδες, οι οποίες έχουν κατακτήσει ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, και με άλλες, που καταφέρνουν μονίμως να φοροδιαφεύγουν.

ΟΜΩΣ σήμερα τα περιθώρια για το κράτος έχουν στενέψει πολύ. Τα συνήθη φορολογικά υποζύγια -κυρίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι- δεν αρκούν για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Στο διάλογο, ο οποίος ήδη ξεκίνησε από το Διαδίκτυο, άρχισαν να φαίνονται οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, όταν θα φτάσει η στιγμή να πάρει αποφάσεις.

ΕΝΩ στις γενικές αρχές όλοι φαίνονται ότι συμφωνούν, όταν η συζήτηση φτάσει στο σημείο που «πονάει», δηλαδή στην υπαγωγή όλων των εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα, αρχίζουν οι αντιδράσεις. Πολυπληθείς ομάδες θεωρούν ότι η δική τους αυτοτελής φορολόγηση πρέπει να διατηρηθεί, σύμφωνα με τη γνωστή μέθοδο «αφήστε εμάς, αρχίστε από τους άλλους». Ομως αυτό δεν μπορεί να γίνει.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει δεσμευτεί σε όλους τους τόνους ότι θα επιβάλει κανόνες φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης. Είναι αδιανόητο το μεγαλύτερο τμήμα των μισθωτών και συνταξιούχων να φορολογείται με ενιαία κλίμακα, και να υπάρχουν άλλες ομάδες -οι οποίες, μάλιστα, κατά κανόνα βρίσκονται σε καλύτερη επαγγελματική και μισθολογική κατάσταση- που να έχουν το προνόμιο της αυτοτελούς φορολόγησης, δηλαδή μιας χαριστικής πράξης της πολιτείας.

ΒΕΒΑΙΩΣ, η κατάργηση αυτού του προνομίου θα προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι εύλογες. Για να ξεπεραστούν, πρέπει η κυβέρνηση να καταστήσει απολύτως σαφές ότι το μέτρο θα είναι καθολικό, χωρίς καμιά εξαίρεση. Και να ξεκινήσει από την κατάργηση κάθε χαριστικής παροχής προς τους υπουργούς και τους βουλευτές. Αν η κυβέρνηση κρίνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι αποδοχές κάποιων επαγγελματικων ομάδων, ας το κάνει. Αλλά πρέπει να αποφύγει τον παλιό… κανόνα των εξαιρέσεων, διότι τότε οι αντιδράσεις θα γενικευτούν.

ΤΟ ΙΔΙΟ πρέπει να γίνει και όταν ο διάλογος φτάσει στον τρόπο φορολόγησης ομάδων που, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, φοροδιαφεύγουν. Τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να είναι δίκαια, αλλά αυστηρά. Είναι αδιανόητο να συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο οι μισθωτοί δηλώνουν μεγαλύτερα εισοδήματα από βιομηχάνους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα.

ΜΕ αποφασιστικότητα πρέπει να επιβληθούν, επιτέλους, κανόνες φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης για όλους. Αλλιώς τα δημόσια οικονομικά δεν θα ορθοποδήσουν και η χώρα δεν θα μπορέσει να μπει σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης. [Ελευθεροτυπία, Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009]

 
Σχολιάστε

Posted by στο 29 Δεκεμβρίου, 2009 in Φορολογία

 

Σήμανση αυτού του μηνύματος ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΩ ΟΠΑΠ — ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τους Υπουργούς Οικονομίας – Οικονομικών και Πολιτισμού και τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού

Τα νέα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης, μέσω του  Ο.Π.Α.Π.

 • ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ OFFSHORES
 • ΧΑΡΑΤΣΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ  ΟΠΑΠ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕ 10%.
 • ΑΦΑΙΡΟΥΝ 400 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ  ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ, ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ 5.500 ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 16.7
 • ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

Ανάστατοι οι πράκτορες του Ο.Π.Α.Π. πανελλαδικά, παρά τις αντιξοότητες και τους αποκλεισμούς για την παρουσίαση των χρόνιων προβλημάτων τους, κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας, φωνάζοντας ΠΑΡΩΝ, καταγγέλλοντας το νόμο που υπερψηφίστηκε την Τρίτη 14.7 από τη Βουλή.

Ζητούν την απόσυρση του νόμου – δώρου στις εταιρείες του διαδικτύου που εξάγουν δισεκατομμύρια στους φορολογικούς παραδείσους.

Εκφράζουν το φόβο ότι βρίσκονται μπροστά στο ενδεχόμενο ξεπούλημα του Ο.Π.Α.Π., έχοντας πλήρη συνείδηση της προσφοράς της εταιρείας στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εκφράζουν το φόβο της απώλειας 600 εκ. ευρώ ετησίως, που είναι ο τζίρος της Εταιρείας, που επιφέρει ο σχεδιασμένος μαρασμός και η απαξίωση της.

Το Σωματείο των Πρακτόρων του Ο.Π.Α.Π.  καταγγέλλει την επιβολή φόρου με ποσοστό 10% σε όλα τα κρατικά παιχνίδια (Ο.Π.Α.Π. – Ιπποδρόμου και Λαχείων) σε όποιο ποσό και αν κερδίσει κανείς.  Συγκεκριμένα, στις 10 φορές που θα τολμήσεις να επαναλάβεις να παίξεις 1 ευρώ, αυτό θα έχει κάνει φτερά για την τσέπη του Υπ. Οικονομικών. Το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι η στροφή χιλιάδων παικτών στο παράνομο στοίχημα, μέσω διαδικτύου και στην διαρροή ενός τεράστιου ποσού από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ιδιωτικές και εκτός Ελλάδας εταιρείες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

 1. Ποια μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση για να σταματήσει τη χαριστική διαρροή δισεκατομμυρίων σε offshore εταιρείες παράνομου στοιχήματος;
 2. Είναι στις προθέσεις και μετά τις άμεσες αυτές αντιδράσεις, να προβείτε στην ανάκληση του 10% από το πρώτο, κιόλας, κερδισμένου ευρώ;
 3. Με ποιον τρόπο ή τρόπους θα αναπληρώσετε τις επιχορηγήσεις του Ο.Π.Α.Π., σε κοινωφελή ιδρύματα και σκοπούς;
 4. Ποια άμεσα μέτρα θα λάβετε για την καθολική αντίδραση και τον ξεσηκωμό των χιλιάδων οικογενειών, που διακυβεύεται το ψωμί τους και η επιβίωση τους, και, μάλιστα, στη μέση μιας παρατεταμένης εσωτερικής και διεθνούς οικονομικής κρίσης ;
 5. Ποιος ευφυής εγκέφαλος στοχάστηκε να θέσει τέρμα στην ελπίδα των χιλιάδων μικροπαικτών, που, ούτως ή άλλως, ούτε που διανοούνται να περάσουν το κατώφλι ενός καζίνο ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές: Γρηγόρης Νιώτης, Χρήστος Αηδόνης, Σοφία Σακοράφα, Μιχάλης Καρχιμάκης, Μάρκος Μπόλαρης, Χρύσα Αράπογλου, Γιάννης Δριβελέγκας, Θεοδώρα Τζάκρη, Γιώργος Ντόλιος, Γιώργος Πεταλωτής, Μιχάλης Τιμοσίδης, Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Αμοιρίδης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Δημήτρης Τσιρώνης, Μιχάλης Παντούλας, Αγγελική Γκερέκου, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Θάνος Μωραίτης, Σοφία Γιαννακά, Ανδρέας Μακρυπίδης, Κώστας Σπηλιόπουλος, Απόστολος Κατσιφάρας, Μιλτιάδης Βέρρας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Κουσελάς, Παναγιώτης Ρήγας, Νίκος Ζωίδης, Γιώργος Νικητιάδης, Ελπίδα Τσουρή, Νίκος Σηφουνάκης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Μανώλης Στρατάκης, Γιάννης Σκουλάς, Ηλίας Καρανίκας, Ηλίας Λαμπίρης, Γιάννης Κουτσούκος,  Μιχάλης Κατρίνης, Βασίλης Τόγιας, Τόνια Αντωνίου, Ροδούλα Ζήση, Χρήστος Χάιδος, Σούλα Μερεντίτη, Ντίνος Ρόβλιας, Γιάννης Βλατής, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Βασίλης Οικονόμου, Αικατερίνη Περλεπέ Σηφουνάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Αργύρης, Μανώλης Σκουλάκης

 

Οι διαβεβαιώσεις και οι πράξεις

 • ΠΡΙΝ από έναν μήνα ήταν που μας διαβεβαίωνε ο πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι φόροι και εξαπέλυε τα διαφημιστικά «παπαγαλάκια» του για να γελοιοποιήσουν, υποτίθεται, όσους επεσήμαιναν τι θα επακολουθούσε. Και σήμερα που οι φόροι έχουν επιβληθεί, οι εμπνευστές τους έχουν το θράσος να μας διαβεβαιώνουν ότι είναι μέτρα που πλήττουν τα υψηλά εισοδήματα και όχι τα χαμηλά και μεσαία, όπως αντιλαμβάνονται όλοι όσοι θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα της δημοσιονομικής ανικανότητας του Κ. Καραμανλή και των συνεργατών του.

 • ΕΧΟΥΝ αποκτήσει, άλλωστε, πικρή πείρα των φορολογικών παρεμβάσεων των κυβερνήσεων της Δεξιάς στα πέντε τελευταία χρόνια που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Κάθε φορά που χρειάστηκαν πρόσθετα έσοδα για να καλύψουν τις συνέπειες της ανικανότητάς τους, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα επέλεξαν να πλήξουν. Και αυτά πλήττουν και τώρα. Το γεγονός ότι το αρνούνται δεν λέει τίποτα. Οι πληττόμενοι γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον την αλήθεια.
 • ΟΠΩΣ γνωρίζουν και κάτι άλλο: πως η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν λύνει φυσικά το πρόβλημα και άρα το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί, εξαιτίας του προϋπολογισμού τον οποίο θα πρέπει να καταρτίσει αλλά και των πιέσεων που θα υποστεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, να προχωρήσει σε νέα και σκληρότερα μέτρα. Και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι και πάλι στις πλάτες των μικρομεσαίων θα επιλέξει να τα φορτώσει.
 • ΑΥΤΗ είναι η πραγματικότητα και δεν υπάρχουν τρόποι εξωραϊσμού ή πλαστογράφησής της. Είναι, άλλωστε, και γελοίο να επιδιώκουν να πείσουν αυτούς που υπολογίζουν ήδη το ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης, την οποία θα υποστούν, ότι τα μέτρα αφορούν άλλους και όχι αυτούς. Γιατί για πολλά μπορούν οι κυβερνήσεις να εξαπατούν τους πολίτες, αλλά ποτέ για όσα άμεσα και οικονομικά τους πλήττουν.
 • ΑΛΛΩΣΤΕ, και με άλλες ευκαιρίες το έχουμε επισημάνει: οι εποχές που ο Κ. Καραμανλής μπορούσε να εξαπατά την κοινή γνώμη έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
 • ΕΘΝΟΣ ΓΝΩΜΗ, 26/6/2009
 

Τα παπαγαλάκια δεν έλεγαν ψέματα! Άρα, πολιτικός απατεώνας ο Καραμανλής;

 • Δεν υπάρχουν προφανώς λέξεις να χαρακτηρίσουν τον πρωθυπουργό και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, ο οποίος δεν συναγωνίζεται πλέον τον Ψευτοθόδωρο, διότι τώρα είναι ο ίδιος… Ψευτοκώστας! Η πολιτική του πριν τις ευρωεκλογές στηρίχτηκε σ’ εκείνη τη γελοία διαφήμιση με τα παπαγαλάκια, η οποία έδωσε «τροφή» στα στελέχη του κόμματός του, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης της παράταξής του να τα βάλουν με το ΠΑΣΟΚ  και τον Γιώργο Παπανδρέου. Μετά ήρθαν οι κοφτές δηλώσεις του ότι ΔΕΝ πρόκειται να βάλει φόρους. Κι έρχεται χτες με τον υπουργό του, τον Γιάννη Παπαθανασίου, να ανακοινώνει το… γδύσιμό μας! Τα παπαγαλάκια δεν έλεγαν ψέματα…
 • Στο στόχαστρο του Καραμανλή μπαίνουν πλέον καθημερινά πράγματα του έλληνα πολίτη: κινητά και καρτοκινητά, ακίνητα και αυτοκίνητα, για να περιορίσει -λέει- την «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού, η οποία και προσδιορίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα κοψομεσιάσει τους μικρομεσαίους και ειλικρινείς φορολογούμενους, δεν φαίνεται να ενοχλεί τον Ψευτοκώστα! Προσδοκά και με την αυξημένη φορολογία καυσίμων και κινητών τηλεφώνων να γεμίσει τα ταμεία. Ο ίδιος ο Ψευτοκώστας είναι παντελώς ΑΣΧΕΤΟΣ περί τα οικονομικά κι έτσι ο λογιστής του Γ. Παπαθανασίου δεν διστάζει να καταφεύγει ανενδοίαστα ακόμη και σε χονδροειδείς λογιστικές λαθροχειρίες, εμφανίζοντας μειωμένες κατά 1,3% του ΑΕΠ -ή κατά 3 δισ. ευρώ- τις ανάγκες της δημοσιονομικής προσαρμογής. Λες και απευθύνεται σε αφελείς, ο υπουργός Οικονομίας έλαβε ως βάση των υπολογισμών του την προϋπόθεση ότι το έλλειμμα θα ανέλθει το 2008 σε 3,7% του ΑΕΠ, ενώ το αναθεωρημένο πρόγραμμα το έχει εκτοξεύσει στο 5% και ο ΟΟΣΑ το υπολογίζει να φτάσει ακόμη και στο 6%.
 

Δυστυχώς, σε λίγο έτσι θα γίνεται!

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ…

 
Σχολιάστε

Posted by στο 26 Ιουνίου, 2009 in Φορολογία

 

Θέλουν να μας γονατίσουν; Μαυρίστε τους!

ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΚΑΝΟΥΜΕ !

 • Μιλώντας, τη Δευτέρα 25/5, στο συνέδριο του Economist, ο Υπουργός επί της Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου, τόπαιξε σκληρός, αποφασισμένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, δηλώνοντας πως «…η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ζητήσει χρονική παράταση για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, κάτω από το 3%…», δηλαδή επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης για μείωση του δημοσίου ελλείμματος στο 3,7% του ΑΕΠ το 2009 και κάτω από το 3% το 2010 !…


 • Σχεδόν ταυτόχρονα το κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που βρίσκεται στη χώρα μας, έδινε στη δημοσιότητα την έκθεσή του για την ελληνική Οικονομία, στην οποία αναφέρεται πως «…με βάση τα τρέχοντα στοιχεία και τις τρέχουσες προοπτικές ανάπτυξης και εφόσον δεν ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, εκτιμάται έλλειμμα τουλάχιστον 6% του ΑΕΠ το 2009, το οποίο θα αυξηθεί πάνω από 7% το 2010…».
 • ΄Όπως σημειώνεται στο κείμενο των εμπειρογνωμόνων, «…αυτή η πρόβλεψη, (για έλλειμμα 6% το 2009 και πάνω από 7% το 2010), γίνεται με την υπόθεση «μη αλλαγής πολιτικής» και λαμβάνει υπόψη της τα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά όχι πιθανά μελλοντικά μέτρα…».

 • Ας σημειωθεί πως όταν η κυβέρνηση, δια του κ. Παπαθανασίου, μιλάει πως το Ιούνιο θα εκτιμηθεί το κατά πόσο θα χρειαστούν νέα οικονομικά μέτρα, έχει ως σημείο αναφοράς τις εκτιμήσεις και τους στόχους για το έλλειμμα, στο 3,7% (2009) και κάτω από …3% (2010).
 • Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι έχει να γίνει, αν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να προσεγγιστούν ξεκινώντας από το 6% και το 7%, καθώς και τι μέτρα θάναι αυτά, που θα πρέπει να πάρουν οι οικονομικοί κομπογιαννίτες της Ν.Δ.
 • Θάναι μέτρα εξόντωσης του εργαζόμενου λαού, μέτρα τα οποία θα μας φέρουν, τουλάχιστον 20 χρόνια, πίσω !…
 • Με δεδομένο το συγκεκριμένο σκηνικό, οι αυριανοί επιδρομείς στο εισόδημά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία, έχουν το θράσος να ζητάνε και την …ψήφο μας, στις 7 Ιουνίου, λέγοντας στην ουσία «ψηφίστε μας, για να σας ξεκάνουμε !…».
 • Πως πρέπει να χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά των κυβερνώντων ; ΄Οποιο επίθετο και να υπάρξει για το φαινόμενο, δεν μπορεί παρά να προσομοιάζει σε καταστάσεις σχιζοφρενικές, που χαρακτηρίζουν όσους έχουν χάσει το μπούσουλα.
 
Σχολιάστε

Posted by στο 26 Μαΐου, 2009 in Φορολογία