RSS

Category Archives: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ρυθμοί χελώνας σε τρία υπουργεία — Ανασχηματισμός!

 • Καθυστερήσεις στα Υγείας, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης καταγράφει ο κ. Θ. Πάγκαλος

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

«Παρανομίες, παρατυπίες αυθαίρετες κομματικές μετατάξεις στα τελωνεία, με προτεραιότητα συγγενών, συνεργατών και συμβούλων της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και άλλων Κυβερνητικών παραγόντων.»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΕΘΝΟΣ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, γνωρίζοντας προφανώς ερήμην του Ελληνικού λαού το πραγματικό νόημα  της περιβόητης εξαγγελίας του Πρωθυπουργού περί «επανίδρυσης» του κράτους, που δεν ήταν τελικά τίποτε άλλο παρά μια παραπλανητική μεταμφίεση των προθέσεων της Κυβερνώσας παράταξης για εκ νέου εγκαθίδρυση ενός σκληρού κομματικού Κράτους ομηρίας των πολλών και προνομίων ολίγων εκλεκτών, έχει επιδοθεί σε ένα όργιο αμοραλισμού, αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας στην τελωνειακή υπηρεσία με χρήματα του Ελληνικού λαού.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποίησε μέχρι σήμερα εκατοντάδες παράτυπες, παράνομες και αυθαίρετες κομματικές μετατάξεις κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και αξιοκρατίας και εις βάρος τόσο της ελπίδας, της προσδοκίας και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών που συμμετείχαν εν αγνοία τους στις στημένες διαδικασίες, όσο και εις βάρος του Τελωνιακού κλάδου και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Διοίκησης που ανεύθυνα επιβαρύνεται με ρουσφετολογικές αργομισθίες «ημετέρων».

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ «ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ» ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προκειμένου, λοιπόν, να τακτοποιηθούν οι λίγοι «εξόχως εκλεκτοί», δηλαδή τα μέλη των οικογενειών στενών συνεργατών και διαφόρων συμβούλων ολόκληρης της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΟΟ και διαφόρων άλλων Κυβερνητικών παραγόντων του συστήματος Καραμανλή, υιοθετήθηκαν σειρά από ανεπίτρεπτες και προκλητικές μεθοδεύσεις έξω από κάθε έννοια νόμιμης αξιοκρατικής διαδικασίας:

–       Η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, που αδυνατεί εδώ και πέντε χρόνια να καταρτίσει έστω και έναν αξιόπιστο Προϋπολογισμό, αναδεικνύεται ιδιαίτερα ικανή στο να εφευρίσκει «κενά», τα οποία καλύπτει με μετατάξεις από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου προς ικανοποίηση συγγενικών και κομματικών αιτημάτων.

–       Οι μετατάξεις αφορούν παραμεθόριες περιοχές, καθώς οι θέσεις αυτές του Υπουργείου Οικονομικών έχουν αυξημένες αποδοχές και επιδόματα και ΔΕΝ προκηρύσσονται, ώστε να επωφελούνται μόνο οι προνομιακά πληροφορημένοι «ημέτεροι προς τακτοποίηση».

–       Η δε «ενοχλητική» για τους λίγους «εκλεκτούς» υποχρέωση παραμονής στην παραμεθόριο για 10 χρόνια μετά την τοποθέτηση, υποχρέωση βάση της οποίας λαμβάνουν εξ αρχής και ειδική οικονομική βοήθεια εγκατάστασης, παρακάμπτεται παρά την νομοθετική της πρόβλεψη καταστρατηγώντας ευθέως το αρ. 72 του Υπαλληλικού Κώδικα!

–       Η καταστρατήγηση αυτή του νόμου γίνεται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, με μεταθέσεις και αποσπάσεις που φέρουν την έγκριση, συχνά και την υπογραφή, της ίδιας της Πολιτικής Ηγεσίας!

ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα και τα αποκαλυπτικά έγγραφα, στο βωμό της ικανοποίησης των πελατειακών μεθοδεύσεων της Κυβέρνησης και των λίγων «εκλεκτών» που τις απολαμβάνουν

 • Αγνοούνται παντελώς οι πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και «εφευρίσκονται» δήθεν κενά  σε Τελωνεία που έχουν υπερκαλύψει τις ανάγκες τους, αφήνοντας χωρίς το αναγκαίο προσωπικό άλλα νευραλγικά τελωνεία! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τελωνείου Αστακού, που ενώ υπήρχε εισήγηση για μείωση του προσωπικού και μεταφορά στο Τελωνείο Πάτρας λόγω φόρτου εργασίας, «εφευρέθηκαν» πέντε νέες κενές «φωτογραφικές» θέσεις προς μετάταξη σε συνέχεια των δέκα (10) μετατάξεων που είχαν πραγματοποιηθεί πριν ένα χρόνο.
 • Αγνοούνται επίσης προκλητικά τα προσόντα των συμμετεχόντων με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των εκλεκτών χωρίς ηθικό ή αξιακό ή θεσμικό φραγμό, με συνέπεια να παραβιάζονται συστηματικά οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4§1,4 και 5§1), της διαφάνειας (άρθρο 103§7). Συγκεκριμένα, σε προκήρυξη του 2008 για την οποία κατατέθηκαν 889 αιτήσεις και τελικά επελέγησαν 62 υποψήφιοι συνέβησαν οργιώδεις αδικίες, όπως:
  • Ενώ 42 εκ των υποψηφίων είχαν πτυχίο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που έπρεπε να ληφθεί υπόψη, από αυτούς επελέγησαν μόνο 2!
  • Ενώ τυπικό προσόν ήταν η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, οι 36 από τους 47 ΠΕ που επελέγησαν ΔΕΝ κατέθεσαν τέτοια πιστοποίηση!
  • Ενώ μεταξύ των τυπικών προσόντων ήταν και η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσα, 6 εκ των επιλεγέντων ΠΕ δεν κατέθεσαν ξενόγλωσσο πτυχίο, ενώ απορρίφθηκαν υποψήφιοι που γνώριζαν 3,4 και 5 ξένες γλώσσες!
  • Επελέγη μεγάλος αριθμός υποψηφίων με πτυχίο που καμία συνάφεια δεν έχει με την Τελωνιακή Υπηρεσία!
  • Τέλος, σοβαρότατη είναι η καταγγελία ότι μεταξύ των επιλεγέντων υπάρχουν 9 «εκλεκτοί» που εξώφθαλμα δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ!

ΣΩΡΕΙΑ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ» ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΤΟ 2008!

Πέρα των μεμονωμένων μετατάξεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από την αρχή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης,

 • στις 19/02/08

προκηρύχτηκε Πίνακας 52 κενών οργανικών θέσεων προς πλήρωση με την διαδικασία του άρθρου 72 του ΥΚ (Ν.3528107), δηλαδή σε παραμεθόριες περιοχές.

 • στις 31/03/08

προχώρησαν σε νέα προκήρυξη για την κάλυψη 64 θέσεων σε Τελωνεία εκτός παραμεθορίων περιοχών, κυρίως στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στην Αττική και η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου του ιδίου έτους, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς Καμία αξιολογική κρίση, με την επιβράβευση της λίστας των ονομάτων που έδωσε η πολιτική ηγεσία και αφορούσε ένα κύκλο στενών συνεργατών — κομματικών φίλων. Αποτέλεσμα αυτής της προειλημμένης διαδικασίας ήταν να μεταταχθούν και ορισμένοι σι οποίοι δεν είχαν ούτε καν τις τυπικές προϋποθέσεις. Εκ των «επιτυχόντων», κάποιοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στις υπηρεσίες που είχαν μεταταχθεί, παρέμειναν στα πολιτικά ή υπουργικά γραφεία. Ορισμένοι δε εξ αυτών, μετατέθηκαν ή αποσπάστηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει και αποδεικνύει των προκλητικά άδικων και αναχρονιστικών πολιτικών πού ασκούνται συστηματικά από την σημερινή Κυβέρνηση εις βάρος της Δημοσίας Διοίκησης και των Ελλήνων πολιτών.

 • μέχρι 30/04/09,

πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επιλεκτικές, ονομαστικές, κομματικές και ρουσφετολογικές μετατάξεις, αυθαίρετες και καταχρηστικές σε παραμεθόριες και μη περιοχές, ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των προς πλήρωση θέσεων από την Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ προς το ΥΠΕΣΔΔΑ. ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της γνωστοποίησης των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κάθε εξάμηνο – Ιανουάριο και Ιούλιο – και την ανάρτηση τους στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α.

 • Τέλος, στις 26/06/09

ανακοινώθηκε η πλήρωση 385 νέων θέσεων με μετατάξεις, σύμφωνα με το άρθρου 71 του ΥΚ. Με δεδομένη την ως σήμερα συμπεριφορά και την εφεύρεση ανύπαρκτων κενών θέσεων προς πλήρωση, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο προστασίας και αυτής της διαδικασίας προσλήψεων από τις επιβεβαιωμένες στην πράξη κυβερνητικές προθέσεις για προειλημμένες κομματικές και ρουσφετολογικές μετατάξεις.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

1. Πόσες μετατάξεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια μέχρι  σήμερα στην Τ.Υ.:

α. σε παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα στην ευρύτερη Περιοχή που πολιτεύεται ο Υφυπουργός Οικονομικών (Θεσπρωτία και Ιωάννινα). Από ποιες υπηρεσίες Προέρχονται οι μεταταχθέντες και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν;

β. Στις λοιπές τελωνειακές μονάδες και με ποιές διατάξεις και κριτήρια;

2. Έχουν αξιολογηθεί οι ανάγκες των προς πλήρωσης κενών θέσεων στην ΤΥ και πότε; Πως δικαιολογείτε την μετάταξη οκτώ (8) υπαλλήλων στο Τελωνείο Αστακού τον τελευταίο χρόνο, δύο ακόμα με το Υ.Σ. της 29/7/2009 και την προκήρυξη άλλων πέντε (5) νέων θέσεων προς μετάταξη με την νέα προκήρυξη στο ίδιο τελωνείο, τη στιγμή μάλιστα που η Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών με το αριθ. 17468/3-7-2009 έγγραφο ζητάει την μετακίνηση των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τελωνείο Πατρών λόγω μείωσης των εργασιών στο Τελωνείο Αστακού;

3. Γιατί παρανομείτε συνεχώς, αφού με καθαρά κομματικά κριτήρια μετατάξατε υπαλλήλους στις παραμεθόριες περιοχές, οι οποίοι είτε δεν παρουσιάσθηκαν ποτέ στην παραμεθόριο περιοχή είτε σε λίγους μήνες, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 72§5 του ν. 3528/07, τους μετακινείτε είτε με απόσπαση είτε με μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες (πλην παραμεθορίων) ή πολιτικά γραφεία;

4.Ποιές ενέργειες και αποφάσεις έχουν παρθεί για την προσαρμογή της ΤΥ στις νέες Κοινοτικές διατάξεις και εφαρμογές, σι οποίες ήδη ισχύουν και για αυτές που σύντομα θα ακολουθήσουν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού Τελωνείου; Πόσες εταιρείες έχουν υπαχθεί στις απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής, διαμετακόμισης, εισαγωγής, εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων κλπ.

5. Λειτουργεί η Τελωνειακή Υπηρεσία ως σύμβουλος των επιχειρήσεων και πώς;

6. Μήπως με ευθύνη δική σας σι εταιρείες επιλέγουν άλλες χώρες για τον τελωνισμό εμπορευμάτων τρίτων χωρών και διαμετακομίσεις των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο και τον περιορισμό των αναγκαίων-παρεμφερών εργασιών, εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης;

7. Υπάρχει μείωση και γιατί των εσόδων των τελωνείων, παρά την μεγάλη αύξηση των συντελεστών επιβάρυνσης των ΕΦΚ;

8. Έχετε περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης μετά την εκχώρηση της παρακολούθησης σε ιδιώτες; Πόσες Τελωνειακές – Λαθρεμπορικές Παραβάσεις έχουν καταλογισθεί στο διάστημα εφαρμογής του νέου μέτρου;

9. Για ποιους λόγους καθυστερεί η ολοκλήρωση και εφαρμογή των συστημάτων ΕLΕΝΧΙS και ICIS-ΝΕΤ;

10. Τέλος, πόσες επιλογές προϊσταμένων επιπέδου Δ/νσης και Τμημάτων έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/08 και μετέπειτα;

11. Ποιός ο λόγος της μη κάλυψης της θέσης του προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι και τον Ιούλιο του 2009; Ο πρόσφατα ορισθείς Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την αριθ. 069649/751/0006Β/14-7-2009 Α.Υ.Ο.Ο. πληρεί τα κατά νόμο κριτήρια ή η παράνομη επιλογή του εντάσσεται στα πλαίσια της πλήρους απαξίωσης των Υπηρεσιακών Θεσμών  για την απρόσκοπτη προώθηση των κομματικών σας συμφερόντων;

12. Με ποια κριτήρια το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21-22 και 23/7/2008 επέλεξε από τις 1008 αιτήσεις να μεταταγούν 64 υπάλληλοι στο ΥΠ.Ο.Ο.; Πως τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 73§2 του Ν. 3528/07 αφού παραβιάσθηκαν κατάφορα οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4§1,4 και 5§1), της διαφάνειας (άρθρο 103§7) όπως αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με το ΑΠΟ 20/5/2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ο.Ο. ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Υ.Σ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ; Υπάρχουν ευθύνες Υπηρεσιακών παραγόντων;

13. Παρακαλούμε να κατατεθεί στην Βουλή αντίγραφο του σχετικού από 20/5/09 Σημειώματος της Υπηρεσιακής Ηγεσίςα του ΥΠΟΟ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές: Μιχάλης Καρχιμάκης, Χρύσα Αράπογλου, Δημήτρης Κουσελάς, Γρηγόρης Νιώτης, Ανδρέας Μακρυπίδης, Μάρκος Μπόλαρης, Ροδούλα Ζήση, Γιάννης Κουτσούκος, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Παναγιώτης Ρήγας, Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Σκουλάς, Βασίλης Κεγκέρογλου, Μιχάλης Τιμοσίδης, Βασίλης Τόγιας, Γιάννης Βλατής, Ελπίδα Τσουρή, Χρήστος Χάιδος, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Σοφία Γιαννακά, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Έκτορας Νασιώκας, Μιχάλης Κατρίνης, Μαρία Δαμανάκη

 

Υπόνοιες συγκάλυψης αδιαφανών αναθέσεων προς την KPMG

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

«Ο πρώην Υπουργός Οικονομίας συμπεριφέρθηκε με προσβλητικό τρόπο απέναντι στο Κοινοβούλιο και στο θεσμό του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Μη ανταποκρινόμενος σε αιτήσεις καταθέσεως εγγράφων για αναθέσεις στην εταιρεία KPMG, δίνοντας την εντύπωση ότι λειτουργούσε σαν συνεταίρος εταιρείας που αναλαμβάνει έργα και παροχή υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις από τον δημόσιο τομέα, τα οποία καλείσθε ως αντικαταστάτης του να καταθέσετε στη Βουλή»

Στις 12/2/05 υποβάλλαμε μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στον τότε Υπουργό Οικονομικών ζητώντας του να μας κατατεθούν όλες οι αναθέσεις παροχής υπηρεσιών και έργου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς την εταιρεία KPMG, καθώς και όλες τις συμβάσεις με τα ποσά που προϋπολογίσθηκαν ότι θα καταβληθούν για κάθε μία ξεχωριστά. Το αίτημα μας αυτό αναγκαστήκαμε, εξαιτίας της προκλητικής και αλαζονικής αδιαφορίας του τότε αρμοδίου Υπουργού να ανταποκριθεί στο αίτημά μας να το επαναλάβουμε στις 19/4/05. Και πάλι δεν λάβαμε καμία απάντηση παρά το γεγονός ότι οι μήνες που είχαν περάσει δεν υπερέβαίναν μόνο την προθεσμία που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, αλλά και κάθε λογικό χρονικό περιθώριο.

Προφανώς ο τότε Υπουργός ήθελε να αποκρύψει την αλήθεια από τον ελληνικό λαό, αφού η αποσιώπηση και η συγκάλυψη αποτελούσε πάγια τακτική του.

Η πρωτοφανής εμμονή του να αγνοεί αλαζονικά τις ερωτήσεις μας προσβάλλοντας τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, την κορυφαία αυτή θεσμική διαδικασία, και να απαξιώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς μη λογοδοτώντας στο σώμα των εκπροσώπων του λαού, μας υποχρέωνε να καταγγέλλουμε την προκλητική και αδιάλλακτη συμπεριφορά του.

Μετά τα παραπάνω καλείσθε:

 1. Να καταθέστε, τελικά όλες τις  αναθέσεις παροχής υπηρεσιών και έργου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προς την εταιρεία KPMG, στην οποία διετέλεσε στέλεχος ο π. Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Γιάγκος Χαραλάμπους, καθώς και όλες τις συμβάσεις με τα ποσά που προϋπολογίσθηκαν ότι θα καταβληθούν για κάθε μία από αυτές.

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής Μιχάλης Καρχιμάκης

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 • Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ TOΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ.
 • Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Της Θ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΕΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ  ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ) ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

Στην πρωτοφανή υπόθεση κατ εξακολούθηση υπεξαίρεσης ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκτός των άλλων, προέκυψαν, κατόπιν ελέγχων της Θ ΔΥΟ Θεσσαλονίκης, απώλειες πολλών εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδες πλαστογραφήσεις  διπλοτύπων είσπραξης.

Πρόκειται για μνημειώδη  κατά συρροή συντελεσθέντα κακουργήματα, για τα οποία επιβλήθηκε στον Δήμο, ως κατ αρχήν καταλογισμός,  η στέρηση της φορολογικής ενημερότητας .

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 1070484/12294/ΔΕ της 16ης Ιουλίου 2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ.Αντώνιο Μπέζα αποφασίστηκαν επί λέξει τα εξής:

«Αίρουμε μέχρι 16-7-2010 τα περιοριστικά μέτρα του άρθρου 14 του Ν.2523/97, όπως ισχύει, που λήφθηκαν με την αριθμ. Πρωτ. 9239/02.07.2009 ενέργεια της Δ.Ο.Υ. Θ Θεσσαλονίκης σε βάρος του Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο συγκεκριμένο Δήμο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, να επιτελεί την αποστολή του έναντι των δημοτών του και να εκπληρώνει τις εν γένει υποχρεώσεις του.

Από την επομένη της ταχθείσας ημερομηνίας 16-7-2010 αναβιώνουν τα μέτρα του άρθρου 14 του Ν. 2523/97 που λήφθηκαν με την από 9239/02.07.2009 ενέργεια της ΔΥΟ Θ Θεσσαλονίκης σε βάρος του εν λόγω Δήμου,εκτός αν σας γνωστοποιηθεί διαφορετικά με νεώτερο έγγραφο».

Από το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης προκύπτει ότι τα περιοριστικά μέτρα επιβλήθηκαν με την αρ.πρωτ. 9239/2-7-2009 ενέργεια της Θ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2523/97, όπως αυτές ισχύουν.

Επειδή το άρθρο 14 του Ν.2523/97 στις παραγράφους του 5 και 6 προβλέπει ρητά σε ποιες περιπτώσεις α) αίρεται περιοριστικά και μόνο η δέσμευση του 2ου εδαφίου και β) αίρονται υποχρεωτικά τα μέτρα στο σύνολό τους.

Επειδή είναι σαφές ότι για την άρση των μέτρων χρειάζεται διοικητική επίλυση ή δικαστικός συμβιβασμός ή κατ άλλο τρόπο διοικητική περαίωση της φορολογικής διαφοράς ή καταβολής ποσού πάνω από 70% του συνόλου των οφειλομένων οικείων ποσών φόρων, τελών και εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων.

Επειδή ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνης Μπέζας με την προαναφερόμενη 1070484/122?94/ΔΕ-Γ/16-7-2009 Υπουργική Απόφαση έχει προβεί στην άρση των περιοριστικών μέτρων του άρθρου 14 του Ν.2523/97 που έχει ληφθεί με την αρ. πρωτ. 9239/2-7-2009 ενέργεια της Θ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης ΧΩΡΙΣ να συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του Νόμου, όπως αυτές ρητά απαριθμούνται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 14 του Ν.2523/97.

Επειδή συνεπώς ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει προβεί στην άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τη Θ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης παράνομα.

Επειδή από την από 26/6/2009 Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Θ ΔΟΥ προκύπτει ότι δεν πρόκειται περί φορολογικών παραβάσεων απλώς, αλλά από σειρά ποινικών παραβάσεων που σχετίζονται με πλαστογραφίες στοιχείων και το ποσό που παρακρατήθηκε, η μεθόδευση και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν είναι κακουργηματικές πράξεις, όπως επανειλημμένα έχει δημοσιευτεί στις τοπικές αλλά και στις πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες και απασχολεί επί διετία τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

 1. Ποιοι λόγοι αλληλεξάρτησης μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης σας οδηγούν σε αυτήν την προκλητική, παράνομη και ανεύθυνη ανοχή σε κακουργηματικές πράξεις κλοπής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και κατ εξακολούθηση πλαστογραφήσεων, οι οποίες ναι μεν διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη ως προς τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς, πλην όμως είναι δεδομένη η τεράστια, τουλάχιστον, πολιτική ευθύνη του εκλεκτού σας δημάρχου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου.
 2. Θεωρείτε ότι η υπηρέτηση των αναγκών πολιτικής επιβίωσης της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης υπερτερεί των  υποχρεώσεών σας να τηρείτε τους Νόμους διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και του δημοσίου συμφέροντος.
 3. Γιατί ο αρμόδιος Υφυπουργός κ.Αντώνης Μπέζας δεν συνδύασε την Απόφασή του με την επιβολή των νομίμων προϋποθέσεων, όπως μερική καταβολή ποσού άνω του 70% των  υπεξαιρεθέντων και οφειλομένων φόρων, τελών και εισφορών και με καταλογισμό στους υπευθύνους.

Οι βουλευτές: Καρχιμάκης Μιχάλης, Μπόλαρης Μάρκος, Νιώτης Γρηγόρης, Μακρυπίδης Ανδρέας, Αράπογλου Χρύσα, Δριβελέγκας Γιάννης, Αηδόνης Χρήστος