RSS

Category Archives: Υπουργείο Εργασίας

Νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία: Ποια διαβούλευση;

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Οικονομία

Εκτιμώ ως θετική την πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Δεν σχολιάζω το γεγονός της ελαχίστης συμμετοχής στην διαδικτυακή διαβούλευση, αφού ουσιαστικά 2-3 πολίτες συνεισέφεραν με τις απόψεις τους. Αυτό σχετίζεται με την άγνοια των πολλών και την έλλειψη ενημέρωσης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως όλοι οι πολίτες της χώρας κοιμούνται και ξυπνάνε μ’ έναν υπολογιστή στο χέρι!

Και μόνο το γεγονός της συμμετοχής ελαχίστων «πολιτών», μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού, καταστρατηγεί αυτή την ίδια τη μορφή της δημοκρατικής συμμετοχής και υπονομεύει τη διαβούλευση που στο τέλος καταντά να είναι μια παρωδία.

Γιατί πώς είναι δυνατό να γίνεται διαβούλευση όταν δεν ενεργοποιείται η κοινωνία των πολιτών, ο κόσμος της κοινωνικής οικονομίας, για τις ανάγκες του οποίου υποτίθεται ότι θα θεσμοθετήσει η Βουλή; Εξαρχής, το νομοσχέδιο οδηγείται στη Βουλή υπονομευμένο, αφού δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Και θα ήταν αστείο η υπουργός να επικαλεσθεί τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης, στα οποία 3-4 σχόλια ήταν επώνυμα, ενώ τα υπόλοιπα ήσαν ανώνυμα. Ωστόσο θα αντιπαρέλθω το τεχνικό μέρος της υπόθεσης.

Με μια πρώτη εξέταση, θα διαπιστωθεί ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο έχει μια συγκεκριμένη αποστολή: Να παραμεριστούν και να αγνοηθούν οι πραγματικοί συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας που είναι οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και φυσικά να ελεγχθούν οι πόροι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων αυτό που επιδίωκαν ήταν πάντοτε η δημιουργία ισχυρών διαμεσολαβητών και τα αποτελέσματα επίσης ήσαν γνωστά, δηλαδή η οργάνωση και αναπαραγωγή σχέσεων διαφθοράς που ακόμα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία.

Το «βαθύ κράτος» των κομμάτων ουδέποτε επέτρεψε την εκτεταμένη εκπροσώπηση. Κι όταν τελικά το σημερινό νομοσχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας μόνον σε ειδικούς συνεταιρισμούς, αυτό σημαίνει ότι επιβιώνει το πνεύμα της μονομέρειας και της εμμονής στον κομματικό παραγοντισμό.

Το υπουργείο Εργασίας αναλίσκεται σε γενικολογίες. Ίσως ορθά να επιλέγεται ο τύπος του συνεταιρισμού ως νομικής μορφής της κοινωνικής επιχείρησης, αλλά νομίζω ότι αγνοούνται  υφιστάμενες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, όπως ιδρύματα, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Μια προσεκτική εξέταση αυτής της νομικής μορφής  επιχειρηματικής δραστηριότητας κοινωνικής οικονομίας θα δημιουργούσε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της.

Το υπουργείο, εσκεμμένα ή όχι, αγνόησε το γεγονός ότι θα μπορούσε να αντλήσει πολλά χρήσιμα στοιχεία από την εμπειρία των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Αλλά δεν το έπραξε. Διότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η συνεισφορά της κοινωνίας της οικονομίας στην δημιουργία ενός δικτύου προστασίας της κοινωνίας και ιδίως των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων της, ιδιαίτερα σε περιόδους γενικότερης κρίσης.

Δεν θα σταθώ στην κριτική αυτής καθεαυτής της «ιδεολογίας» των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, ότι δηλαδή λειτουργώντας μέσα σε καπιταλιστικές συνθήκες, δεν μπορεί παρά να είναι οι κολαούζοι των πρακτικών της οικονομίας του κεφαλαίου. Αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν εκεί όπου λάμπει δια της απουσίας του το κράτος.
 

Ετικέτες:

Σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία

  • Ένα νομοσχέδιο μονοδιάστατο περιοριστικό που αφήνει έξω τους πραγματικούς συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

To σχέδιο νόμου για την θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να καλύψει το μεγάλο «θεσμικό έλλειμμα» της χώρας μας  και θα   μπορούσε να είναι καλοδεχούμενο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εάν  πραγματικά αφορούσε όλους τους φορείς του πεδίου που αντικειμενικά να λαμβάνoντας υπόψη το υλικό μιας πραγματικής διαβούλευσης που οφείλει η πολιτεία στο χώρο.

Το σχέδιο νόμου όμως το οποίο παρουσιάζεται στην ηλεκτρονική διαβούλευση, θεωρητικά ανοίγει το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας σε όλες τις επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας και πρακτικά στο δια ταύτα την περιορίζει μόνον… στις ειδικές κοινωνικές ομάδες και συνεταιρισμούς, αποκλείοντας, εκ των πραγμάτων όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που αντικειμενικά σήμερα δραστηριοποιούνται σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας.

Έτσι, με βάση το άρθρο 1 και 2 άνετα  θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις του δημοσίου, αλλά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά τελικά το νομοσχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας μόνον σε ειδικούς συνεταιρισμούς. Κι αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση.

Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στη θεσμοθέτηση των κοινωνικών συνεταιρισμών στην χώρα μας, ο θεσμός αυτός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει η να γίνεται ει βάρος άλλων φορέων και μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επίσης, η πρόβλεψη χρηματοδότηση τους από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) δεν είναι η κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης πλην της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού. Γιατί από ό,τι  γνωρίζουμε, ενώ δεν αναφέρεται ρητά, από αυτό το ταμείο θα προέρχεται η χρηματοδότηση και αποτελεί το  προβληματικότερο μέρος του σχεδίου καθώς από το ΕΚΤ, υπάρχει ασυμβατότητα στην χρηματοδότηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εκτός από δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης .

Το παραθυράκι επίσης, της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των συνεταιριστών που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολόγηση είναι κι αυτό νομικά διαβλητό καθώς είναι σαφής  συμμετοχή του σε επιχειρηματική μονάδα των συνεταιριστών, που νομικά δεν έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Εξάλλου η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ζήτημα διυπουργικής υπόθεσης και συνεργασίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γενικότεροι πόροι του ΕΣΠΑ κυρίως από το ΕΤΠΑ που είναι συμβατό να δοθούν για την  ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ακόμη και ως κεφάλαιο κίνησης.

Εάν λάβουμε υπόψη ότι  το νομοσχέδιο διαπνέεται από παρερμηνεία στους στόχους του ΕΚΤ και σε κάθε περίπτωση αφήνει έξω τις υφιστάμενες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ιδρύματα, σωματεία, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες για να προτάξει μόνον μία νομική μορφή  επιχειρηματικής δραστηριότητας κοινωνικής οικονομίας τους αστικούς συνεταιρισμούς αμφιβόλου αποτελεσματικότητας για τα ελληνικά δεδομένα.

Τότε, αντί για προώθηση της κοινωνικής οικονομίας θα έχουμε για μία ακόμη φορά αποπροσανατολισμό και συσκότιση στους θεσμούς προς «δόξα» των συμβούλων και της κρατικής γραφειοκρατίας που κατασπαταλά τους κοινοτικούς πόρους σε ασκήσεις επι χάρτου ερήμην της Ελληνικής κοινωνίας και χωρίς πραγματικό κοινωνικό αντίκρισμα. Αυτό συνέβη στο παρελθόν με τις Equal και την χρηματοδότηση ενός περιέργου μείγματος από ΔΕΚΟ μέχρι ιδιωτικών κερδοσκοπικών ΚΕΚ της βιομηχανίας σεμιναρίων και αυτό ονομάστηκε κοινωνική οικονομία. Με αυτές τις λογικές συσκότισης για τις μορφές ανάπτυξης του πεδίου έχουμε δει πολλών ειδών αρπαχτές στο παρελθόν από μεσάζοντες επιτήδιους εκτός βέβαια από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

  • Βλέπε: Κοινωνική Οικονομία το κρυφό έλλειμμα της Χώρας.

http://www.economist.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7026:l-r-&catid=2&Itemid=39

Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην χώρα μας απαιτεί τουλάχιστον διυπουργική συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής ανάπτυξης που διαθέτει τους ανάλογους πόρους αλλά και αξιόπιστους οργανισμούς με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας όπως ο ΕΟΜΜΕΧ και να μην επιχειρείται μέσω ανάλογων νομοσχεδίων να συντηρηθούν διάφορες αποτυχημένες διαχειριστικές αρχές υπουργείων  μέσα από μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία που απορροφούν ένα δυσανάλογο ποσό για το λειτουργικό τους κόστος.

Από το παρατηρητήριο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, έχοντας υπόψη την σπατάλη των πόρων για το γραφειοκρατικό κόστος, Τις πολλές διαχειριστικές αρχές που ενώ θα ‘πρεπε σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα της κυβέρνησης να συγχωνευτούν και να εξοικονομηθούν πόροι για την πραγματική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Έχοντας υπόψη την μικρή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ εξαιτίας της γραφειοκρατίας και φεουδαρχικής αντίληψης που επικρατεί σε διάφορα υπουργεία με αποτέλεσμα το έλλειμμα διυπουργικής συνεργασίας (φράση του πρωθυπουργού) Και επειδή αυτή η αντίληψη θίγει καίρια τα δικαιώματα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών που απορρέουν τουλάχιστον από την ΕΕ και τις Πολιτικές της, δηλώνουμε ότι, δεν θα μείνουμε απλοί θεατές όπως ίσως συνέβαινε μέχρι τώρα μέσα από τον κατακερματισμό του χώρου αλλά, θα διεκδικήσουμε τις αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας, την συμμετοχή μας στη διαβούλευση, τον ρόλο τους στην κοινωνική οικονομία και τους πόρους που αναλογούν για τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών στην χώρα μας.

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=342:2011-03-15-06-26-17&catid=57:2011-03-16-08-37-25&Itemid=109

Βασίλης Τακτικός συντονιστής του δικτύου ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ο.Κ.Π. οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=297:2011-02-23-20-19-55&catid=45:2009-10-16-11-01-55&Itemid=86

 
 

Ετικέτες: