RSS

Category Archives: Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης

Σχέδιο για σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλόφιλων ζευγαριών

  • Σύμφωνο συμβίωσης για άτομα του ίδιου φύλου προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM 99,5 ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης. Ο Καστανίδης ανέφερε ότι σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα καταθέσει προτάσεις για το σύμφωνο συμβίωσης ατόμων ιδίου φίλου. Το σύμφωνο συμβίωσης σήμερα ισχύει μόνο για τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια.
 

Πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών

Πρόταση νόμου, με την οποία δίδεται η δυνατότητα σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, κατέθεσαν στη Βουλή 19 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με πρώτη υπογράφουσα τη Θ. Τζάκρη. Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται ότι η ελληνική νομοθεσία έχει καθυστερήσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κατοχύρωσης ίσων δικαιωμάτων σε άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Υπενθυμίζεται δε, ότι, με την εξαίρεση της Ιταλίας, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει τα δικαιώματα των σεξουαλικά διαφορετικών ατόμων να συνάπτουν σύμφωνα ελεύθερης συμβίωσης. «Σκοπός της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να θέσει τέρμα στις δυσμενείς διακρίσεις και να αποκαταστήσει την ισοπολιτεία στο πεδίο των ελεύθερων ενώσεων ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών» αναφέρει η νομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διευκρινίζει πάντως ότι, μετά τη σύναψη του Συμφώνου, δεν επιτρέπεται η από κοινού υιοθεσία ανηλίκου στους συμβιούντες.
 
Σχολιάστε

Posted by στο 5 Νοεμβρίου, 2008 σε Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης

 

Ετικέτες:

Παγκόσμια ομοφοβική πρωτοτυπία!

Κατατέθηκε το σ/ν για το Σύμφωνο Συμβίωσης, επικυρώνοντας την μοναδικότητα της Ελλάδας, ως χώρας που αποκλείει πολίτες από χρήση νόμου με βάση το φύλο. Ευτυχώς, απαγορεύτηκε και για… άνω των δύο!

Στη Βουλή έφτασε εν μέσω πολλών σημαντικών θεμάτων επικαιρότητας και το νομοσχέδιο «φωτιά» για την συντηρητική παράταξη, αυτό που θεσμοθετεί μεταξύ άλλων το Σύμφωνο Συμβίωσης.

Όπως αναμενόταν, η χώρα μας δεν θα αποφύγει την διεθνή γελοιοποίηση σε νομικό επίπεδο, καθώς μόλις στην πρώτη σειρά του πρώτου άρθρου γίνεται λόγος για «συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων». Φυσικά, η παράμετρος αυτή κάνει το νόμο διάτρητο σε κάθε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο τον κόσμο η θεσμοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης είναι η νομική φόρμουλα μέσω της οποίας η Πολιτεία επιδιώκει να λύσει τις ανισότητες που προκαλούνται για ζευγάρια του ιδίου φύλου στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ενώ θεσμοθετεί το Σύμφωνο, το κάνει μόνο για όσους φοβούνται το… στεφάνι του παπά.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι επίσημος σύμβουλος του Κράτους, τονίζει ότι «η μη συμπερίληψη των ζευγαριών ιδίου φύλου στις ρυθμίσεις του συνιστά εξαρχής σημείο αδυναμίας του όλου εγχειρήματος, καθώς επιλέγει αφενός να μην θεραπεύσει πραγματικές και διαπιστωμένες εκκρεμότητες αστικής και οικογενειακής φύσεως, και αφετέρου να μην συμμορφωθεί με σειρά δεσμευτικών και για την χώρα μας ρυθμίσεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό».

Κατά τα λοιπά, οι λοιπές απαγορεύσεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που:

  • ένας (ή και οι δύο) είναι ήδη έγγαμος ή έχει συνάψει άλλο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης
  • υπάρχει συγγένεια εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό
  • υπάρχει συγγένεια εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως
  • επιδιώκεται μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε

Το πλήρες κείμενο του ν/σ για το Σύμφωνο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

«ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης), καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

ΑΡΘΡΟ 2

Προϋποθέσεις

1. Για τη σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης:

α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά,

β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και

γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε.

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ακυρότητα του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης.

ΑΡΘΡΟ 3

Ακυρότητα του συμφώνου

Την κατά το προηγούμενο άρθρο ακυρότητα του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης μπορεί να επικαλεσθεί, εκτός από τους συμβληθέντες, και όποιος προβάλλει έννομο συμφέρον οικογενειακής ή περιουσιακής φύσης. Ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει αυτεπαγγέλτως την αναγνώριση της ακυρότητας, αν το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης αντίκειται στη δημόσια τάξη.

ΑΡΘΡΟ 4

Λύση

1. Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης λύεται: α) με συμφωνία των συμβληθέντων, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, αφότου αυτή κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον άλλον και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος είτε μεταξύ των συμβληθέντων, είτε μεταξύ ενός από αυτούς και τρίτου.

2. Σε κάθε περίπτωση, η λύση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο, όπου έχει καταχωρηθεί και η σύσταση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5

Επώνυμο

Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβληθέντων. Ο καθένας μπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.

ΑΡΘΡΟ 6

Περιουσιακές σχέσεις

Με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή και με μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις των συμβληθέντων και ιδίως η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του συμφώνου (αποκτήματα). Αν δεν υπάρχει συμφωνία για τα αποκτήματα, το κάθε μέρος έχει, μετά τη λύση του συμφώνου, αξίωση κατά του άλλου για ό,τι αυτό απέκτησε και με τη δική του συμβολή. Η αξίωση αυτή δεν γεννάται στο πρόσωπο των κληρονόμων του δικαιούχου, δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται από αυτούς, στρέφεται όμως κατά των κληρονόμων του υποχρέου. Η αξίωση παραγράφεται δύο έτη μετά τη λύση του συμφώνου.

ΑΡΘΡΟ 7

Διατροφή μετά τη λύση

1. Στο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή και σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να περιέχεται συμφωνία με την οποία αναλαμβάνεται, είτε από το ένα ή το άλλο μέρος είτε και αμοιβαίως, υποχρέωση διατροφής μόνο για την περίπτωση κατά την οποία, μετά τη λύση του συμφώνου, το ένα από τα μέρη δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του. Δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος που, ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Η υποχρέωση αυτή δεν βαρύνει τους κληρονόμους του υποχρέου.

2. Ο δικαιούχος διατροφής από το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης συμπορεύεται, ως προς το δικαίωμα διατροφής, με τον διαζευγμένο σύζυγο του υποχρέου.

3. Ο υπόχρεος διατροφής, μετά τη λύση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την υποχρέωση του αυτή, προκειμένου να απαλλαγεί, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση συνεισφοράς ή διατροφής συζύγου ή ανήλικων τέκνων του.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η συμβατική υποχρέωση της παραγράφου 1 προηγείται της εκ του νόμου υποχρέωσης διατροφής άλλων προσώπων απέναντι στον δικαιούχο, που βρίσκεται σε αδυναμία, μετά τη λύση του συμφώνου, να διατρέφει τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις.

ΑΡΘΡΟ 8

Τεκμήριο πατρότητας

1. Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το σύμφωνο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Η ακυρότητα ή η ακύρωση του συμφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων.

ΑΡΘΡΟ 9

Επώνυμο τέκνων

Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωση τους που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο, πριν τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματισθεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα.

ΑΡΘΡΟ 10

Γονική μέριμνα

1. Η γονική μέριμνα τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες μέρες από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική μέριμνα των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

2. Αν το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης λυθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 4 του παρόντος, για την άσκηση της γονικής μέριμνας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 11

Κληρονομικό δικαίωμα

1. Με τη λύση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης λόγω θανάτου, αυτός που επιζεί έχει κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου, το οποίο ανέρχεται στο έκτο της κληρονομίας, αν συντρέχει με κληρονόμους της πρώτης τάξης, στο τρίτο, αν συντρέχει με κληρονόμους άλλων τάξεων και σε ολόκληρη την κληρονομία, αν δεν υπάρχει συγγενής του κληρονομουμένου, που να καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος.

2. Αυτός που επιζεί έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδας, που του αναλογεί. Κατά το ποσοστό αυτό μετέχει ως κληρονόμος.

3. Τα άρθρα 1826 επ., 1839 επ. και 1860 του ΑΚ εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12

Αναστολή παραγραφής

Το άρθρο 256 ΑΚ περίπτ.1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. μεταξύ συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, έστω και αν ύστερα ακυρωθεί, καθώς και μεταξύ προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, όσο αυτό ισχύει».

ΑΡΘΡΟ 13

Πεδίο εφαρμογής

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε κάθε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφαρμόζεται το δίκαιο που ορίζεται από τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

 

Ετικέτες: