RSS

Category Archives: Μετεγγραφές φοιτητών

Ευνοϊκές ρυθμίσεις και εξορθολογισμός για τις μετεγγραφές φοιτητών

  • Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, προτίθεται να προχωρήσει σε ρυθμίσεις στο πλαίσιο των μετεγγραφών που αφενός θα σέβονται τον προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους και αφετέρου θα ενισχύουν τη σωστότερη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Καθίσταται δε σαφές ότι οι αλλαγές αυτές δε θίγουν καμία κατηγορία μετεγγραφομένων.

Η τροπολογία αναφέρεται στα εξής:

–          Επιτρέπεται η μετεγγραφή νεοεισαχθέντων φοιτητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για οικονομικούς λόγους, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 €, σε ποσοστό θέσεων 4% επί του αριθμού των εισακτέων, με βάση το σύνολο των μορίων που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

–          Στη δυνατότητα αδελφών να μετεγγράφονται ελεύθερα προς τα αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και νομού Θεσσαλονίκης,  απαλλάσσοντας τις οικογένειες από το βάρος της συντήρησης τριών νοικοκυριών.  

–          Στην ομαλότερη λειτουργία των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με ισοκατανομή των μετεγγραφομένων, βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, όταν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 9 Ιουλίου, 2010 σε Μετεγγραφές φοιτητών

 

Αλλαγές στα κριτήρια μετεγγραφής φοιτητών προωθεί το υπουργείο Παιδείας

  • Έως τις 20 Ιουλίου τα μηχανογραφικά

  • Σε αλλαγή του νόμου για τις μετεγγραφές πρόκειται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες το υπουργείο Παιδείας, περιορίζοντας δραστικά τον συνωστισμό στις κεντρικές σχολές υψηλής ζήτησης μέσω ομαδοποίησης των τμημάτων και επιβολής πρόσθετου βαθμολογικού κριτηρίου για όσους έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

Το ζήτημα των μετεγγραφών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει της κατάθεσης των μηχανογραφικών που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου, καθώς με τον τρόπο που γίνονται σήμερα προκαλούν υπερφόρτωση των κεντρικών σχολών αιχμής και αποψίλωση δεκάδων περιφερειακών.

Σύμφωνα με τα Νέα, κάθε χρόνο ικανοποιούνται 5.000-6.000 αιτήσεις μετεγγραφών, οι περισσότερες από τρίτεκνες οικογένειες. Εφέτος, με την κατάργηση της βάσης του «10» που θα οδηγήσει στα περιφερειακά ΤΕΙ περίπου 14.000 περισσότερους υποψηφίους σε σχέση με πέρυσι, ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτιναχθεί.

Εάν λοιπόν δεν εξορθολογιστούν οι μετεγγραφές, πολλά κεντρικά τμήματα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν το επόμενο έτος λόγω συνωστισμού φοιτητών. Προς το παρόν έχει ήδη αποφασιστεί η εξισορρόπηση της κατάστασης μέσω επιβολής και βαθμολογικού κριτηρίου σε όσους δικαιούνται μετεγγραφή και ομαδοποίηση των αντίστοιχων τμημάτων σε κοντινά πανεπιστήμια, ώστε οι μετεγγραφόμενοι να μοιράζονται σε περισσότερες σχολές.  Οι μετεγγραφές θα γίνονται αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος, ενώ τα πιο υψηλόβαθμα τμήματα θα δέχονται και τους πιο υψηλόβαθμους από τους αιτούντες μετεγγραφή.

  • Ποιοι δικαιούνται μετεγγραφή

Δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς ποσοστικό περιορισμό έχουν σήμερα τα μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες.

Με ποσοστικό περιορισμό (έως 10% του αριθμού εισακτέων στα περιφερειακά ιδρύματα και έως 5% σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη) επιτρέπονται μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων.

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν έναν τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε ίδρυμα που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος των 5.000 ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων.

Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.