RSS

Daily Archives: 29 Ιουλίου, 2009

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

«Παρανομίες, παρατυπίες αυθαίρετες κομματικές μετατάξεις στα τελωνεία, με προτεραιότητα συγγενών, συνεργατών και συμβούλων της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και άλλων Κυβερνητικών παραγόντων.»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΕΘΝΟΣ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, γνωρίζοντας προφανώς ερήμην του Ελληνικού λαού το πραγματικό νόημα  της περιβόητης εξαγγελίας του Πρωθυπουργού περί «επανίδρυσης» του κράτους, που δεν ήταν τελικά τίποτε άλλο παρά μια παραπλανητική μεταμφίεση των προθέσεων της Κυβερνώσας παράταξης για εκ νέου εγκαθίδρυση ενός σκληρού κομματικού Κράτους ομηρίας των πολλών και προνομίων ολίγων εκλεκτών, έχει επιδοθεί σε ένα όργιο αμοραλισμού, αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας στην τελωνειακή υπηρεσία με χρήματα του Ελληνικού λαού.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποίησε μέχρι σήμερα εκατοντάδες παράτυπες, παράνομες και αυθαίρετες κομματικές μετατάξεις κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και αξιοκρατίας και εις βάρος τόσο της ελπίδας, της προσδοκίας και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών που συμμετείχαν εν αγνοία τους στις στημένες διαδικασίες, όσο και εις βάρος του Τελωνιακού κλάδου και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Διοίκησης που ανεύθυνα επιβαρύνεται με ρουσφετολογικές αργομισθίες «ημετέρων».

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ «ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ» ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προκειμένου, λοιπόν, να τακτοποιηθούν οι λίγοι «εξόχως εκλεκτοί», δηλαδή τα μέλη των οικογενειών στενών συνεργατών και διαφόρων συμβούλων ολόκληρης της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΟΟ και διαφόρων άλλων Κυβερνητικών παραγόντων του συστήματος Καραμανλή, υιοθετήθηκαν σειρά από ανεπίτρεπτες και προκλητικές μεθοδεύσεις έξω από κάθε έννοια νόμιμης αξιοκρατικής διαδικασίας:

–       Η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, που αδυνατεί εδώ και πέντε χρόνια να καταρτίσει έστω και έναν αξιόπιστο Προϋπολογισμό, αναδεικνύεται ιδιαίτερα ικανή στο να εφευρίσκει «κενά», τα οποία καλύπτει με μετατάξεις από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου προς ικανοποίηση συγγενικών και κομματικών αιτημάτων.

–       Οι μετατάξεις αφορούν παραμεθόριες περιοχές, καθώς οι θέσεις αυτές του Υπουργείου Οικονομικών έχουν αυξημένες αποδοχές και επιδόματα και ΔΕΝ προκηρύσσονται, ώστε να επωφελούνται μόνο οι προνομιακά πληροφορημένοι «ημέτεροι προς τακτοποίηση».

–       Η δε «ενοχλητική» για τους λίγους «εκλεκτούς» υποχρέωση παραμονής στην παραμεθόριο για 10 χρόνια μετά την τοποθέτηση, υποχρέωση βάση της οποίας λαμβάνουν εξ αρχής και ειδική οικονομική βοήθεια εγκατάστασης, παρακάμπτεται παρά την νομοθετική της πρόβλεψη καταστρατηγώντας ευθέως το αρ. 72 του Υπαλληλικού Κώδικα!

–       Η καταστρατήγηση αυτή του νόμου γίνεται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, με μεταθέσεις και αποσπάσεις που φέρουν την έγκριση, συχνά και την υπογραφή, της ίδιας της Πολιτικής Ηγεσίας!

ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα και τα αποκαλυπτικά έγγραφα, στο βωμό της ικανοποίησης των πελατειακών μεθοδεύσεων της Κυβέρνησης και των λίγων «εκλεκτών» που τις απολαμβάνουν

 • Αγνοούνται παντελώς οι πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και «εφευρίσκονται» δήθεν κενά  σε Τελωνεία που έχουν υπερκαλύψει τις ανάγκες τους, αφήνοντας χωρίς το αναγκαίο προσωπικό άλλα νευραλγικά τελωνεία! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τελωνείου Αστακού, που ενώ υπήρχε εισήγηση για μείωση του προσωπικού και μεταφορά στο Τελωνείο Πάτρας λόγω φόρτου εργασίας, «εφευρέθηκαν» πέντε νέες κενές «φωτογραφικές» θέσεις προς μετάταξη σε συνέχεια των δέκα (10) μετατάξεων που είχαν πραγματοποιηθεί πριν ένα χρόνο.
 • Αγνοούνται επίσης προκλητικά τα προσόντα των συμμετεχόντων με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των εκλεκτών χωρίς ηθικό ή αξιακό ή θεσμικό φραγμό, με συνέπεια να παραβιάζονται συστηματικά οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4§1,4 και 5§1), της διαφάνειας (άρθρο 103§7). Συγκεκριμένα, σε προκήρυξη του 2008 για την οποία κατατέθηκαν 889 αιτήσεις και τελικά επελέγησαν 62 υποψήφιοι συνέβησαν οργιώδεις αδικίες, όπως:
  • Ενώ 42 εκ των υποψηφίων είχαν πτυχίο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που έπρεπε να ληφθεί υπόψη, από αυτούς επελέγησαν μόνο 2!
  • Ενώ τυπικό προσόν ήταν η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, οι 36 από τους 47 ΠΕ που επελέγησαν ΔΕΝ κατέθεσαν τέτοια πιστοποίηση!
  • Ενώ μεταξύ των τυπικών προσόντων ήταν και η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσα, 6 εκ των επιλεγέντων ΠΕ δεν κατέθεσαν ξενόγλωσσο πτυχίο, ενώ απορρίφθηκαν υποψήφιοι που γνώριζαν 3,4 και 5 ξένες γλώσσες!
  • Επελέγη μεγάλος αριθμός υποψηφίων με πτυχίο που καμία συνάφεια δεν έχει με την Τελωνιακή Υπηρεσία!
  • Τέλος, σοβαρότατη είναι η καταγγελία ότι μεταξύ των επιλεγέντων υπάρχουν 9 «εκλεκτοί» που εξώφθαλμα δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ!

ΣΩΡΕΙΑ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ» ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΤΟ 2008!

Πέρα των μεμονωμένων μετατάξεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από την αρχή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης,

 • στις 19/02/08

προκηρύχτηκε Πίνακας 52 κενών οργανικών θέσεων προς πλήρωση με την διαδικασία του άρθρου 72 του ΥΚ (Ν.3528107), δηλαδή σε παραμεθόριες περιοχές.

 • στις 31/03/08

προχώρησαν σε νέα προκήρυξη για την κάλυψη 64 θέσεων σε Τελωνεία εκτός παραμεθορίων περιοχών, κυρίως στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στην Αττική και η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου του ιδίου έτους, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς Καμία αξιολογική κρίση, με την επιβράβευση της λίστας των ονομάτων που έδωσε η πολιτική ηγεσία και αφορούσε ένα κύκλο στενών συνεργατών — κομματικών φίλων. Αποτέλεσμα αυτής της προειλημμένης διαδικασίας ήταν να μεταταχθούν και ορισμένοι σι οποίοι δεν είχαν ούτε καν τις τυπικές προϋποθέσεις. Εκ των «επιτυχόντων», κάποιοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στις υπηρεσίες που είχαν μεταταχθεί, παρέμειναν στα πολιτικά ή υπουργικά γραφεία. Ορισμένοι δε εξ αυτών, μετατέθηκαν ή αποσπάστηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει και αποδεικνύει των προκλητικά άδικων και αναχρονιστικών πολιτικών πού ασκούνται συστηματικά από την σημερινή Κυβέρνηση εις βάρος της Δημοσίας Διοίκησης και των Ελλήνων πολιτών.

 • μέχρι 30/04/09,

πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επιλεκτικές, ονομαστικές, κομματικές και ρουσφετολογικές μετατάξεις, αυθαίρετες και καταχρηστικές σε παραμεθόριες και μη περιοχές, ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των προς πλήρωση θέσεων από την Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ προς το ΥΠΕΣΔΔΑ. ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της γνωστοποίησης των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κάθε εξάμηνο – Ιανουάριο και Ιούλιο – και την ανάρτηση τους στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α.

 • Τέλος, στις 26/06/09

ανακοινώθηκε η πλήρωση 385 νέων θέσεων με μετατάξεις, σύμφωνα με το άρθρου 71 του ΥΚ. Με δεδομένη την ως σήμερα συμπεριφορά και την εφεύρεση ανύπαρκτων κενών θέσεων προς πλήρωση, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο προστασίας και αυτής της διαδικασίας προσλήψεων από τις επιβεβαιωμένες στην πράξη κυβερνητικές προθέσεις για προειλημμένες κομματικές και ρουσφετολογικές μετατάξεις.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

1. Πόσες μετατάξεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια μέχρι  σήμερα στην Τ.Υ.:

α. σε παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα στην ευρύτερη Περιοχή που πολιτεύεται ο Υφυπουργός Οικονομικών (Θεσπρωτία και Ιωάννινα). Από ποιες υπηρεσίες Προέρχονται οι μεταταχθέντες και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν;

β. Στις λοιπές τελωνειακές μονάδες και με ποιές διατάξεις και κριτήρια;

2. Έχουν αξιολογηθεί οι ανάγκες των προς πλήρωσης κενών θέσεων στην ΤΥ και πότε; Πως δικαιολογείτε την μετάταξη οκτώ (8) υπαλλήλων στο Τελωνείο Αστακού τον τελευταίο χρόνο, δύο ακόμα με το Υ.Σ. της 29/7/2009 και την προκήρυξη άλλων πέντε (5) νέων θέσεων προς μετάταξη με την νέα προκήρυξη στο ίδιο τελωνείο, τη στιγμή μάλιστα που η Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών με το αριθ. 17468/3-7-2009 έγγραφο ζητάει την μετακίνηση των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τελωνείο Πατρών λόγω μείωσης των εργασιών στο Τελωνείο Αστακού;

3. Γιατί παρανομείτε συνεχώς, αφού με καθαρά κομματικά κριτήρια μετατάξατε υπαλλήλους στις παραμεθόριες περιοχές, οι οποίοι είτε δεν παρουσιάσθηκαν ποτέ στην παραμεθόριο περιοχή είτε σε λίγους μήνες, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 72§5 του ν. 3528/07, τους μετακινείτε είτε με απόσπαση είτε με μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες (πλην παραμεθορίων) ή πολιτικά γραφεία;

4.Ποιές ενέργειες και αποφάσεις έχουν παρθεί για την προσαρμογή της ΤΥ στις νέες Κοινοτικές διατάξεις και εφαρμογές, σι οποίες ήδη ισχύουν και για αυτές που σύντομα θα ακολουθήσουν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού Τελωνείου; Πόσες εταιρείες έχουν υπαχθεί στις απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής, διαμετακόμισης, εισαγωγής, εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων κλπ.

5. Λειτουργεί η Τελωνειακή Υπηρεσία ως σύμβουλος των επιχειρήσεων και πώς;

6. Μήπως με ευθύνη δική σας σι εταιρείες επιλέγουν άλλες χώρες για τον τελωνισμό εμπορευμάτων τρίτων χωρών και διαμετακομίσεις των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο και τον περιορισμό των αναγκαίων-παρεμφερών εργασιών, εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης;

7. Υπάρχει μείωση και γιατί των εσόδων των τελωνείων, παρά την μεγάλη αύξηση των συντελεστών επιβάρυνσης των ΕΦΚ;

8. Έχετε περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης μετά την εκχώρηση της παρακολούθησης σε ιδιώτες; Πόσες Τελωνειακές – Λαθρεμπορικές Παραβάσεις έχουν καταλογισθεί στο διάστημα εφαρμογής του νέου μέτρου;

9. Για ποιους λόγους καθυστερεί η ολοκλήρωση και εφαρμογή των συστημάτων ΕLΕΝΧΙS και ICIS-ΝΕΤ;

10. Τέλος, πόσες επιλογές προϊσταμένων επιπέδου Δ/νσης και Τμημάτων έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/08 και μετέπειτα;

11. Ποιός ο λόγος της μη κάλυψης της θέσης του προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι και τον Ιούλιο του 2009; Ο πρόσφατα ορισθείς Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την αριθ. 069649/751/0006Β/14-7-2009 Α.Υ.Ο.Ο. πληρεί τα κατά νόμο κριτήρια ή η παράνομη επιλογή του εντάσσεται στα πλαίσια της πλήρους απαξίωσης των Υπηρεσιακών Θεσμών  για την απρόσκοπτη προώθηση των κομματικών σας συμφερόντων;

12. Με ποια κριτήρια το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21-22 και 23/7/2008 επέλεξε από τις 1008 αιτήσεις να μεταταγούν 64 υπάλληλοι στο ΥΠ.Ο.Ο.; Πως τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 73§2 του Ν. 3528/07 αφού παραβιάσθηκαν κατάφορα οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4§1,4 και 5§1), της διαφάνειας (άρθρο 103§7) όπως αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με το ΑΠΟ 20/5/2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ο.Ο. ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Υ.Σ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ; Υπάρχουν ευθύνες Υπηρεσιακών παραγόντων;

13. Παρακαλούμε να κατατεθεί στην Βουλή αντίγραφο του σχετικού από 20/5/09 Σημειώματος της Υπηρεσιακής Ηγεσίςα του ΥΠΟΟ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές: Μιχάλης Καρχιμάκης, Χρύσα Αράπογλου, Δημήτρης Κουσελάς, Γρηγόρης Νιώτης, Ανδρέας Μακρυπίδης, Μάρκος Μπόλαρης, Ροδούλα Ζήση, Γιάννης Κουτσούκος, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Παναγιώτης Ρήγας, Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Σκουλάς, Βασίλης Κεγκέρογλου, Μιχάλης Τιμοσίδης, Βασίλης Τόγιας, Γιάννης Βλατής, Ελπίδα Τσουρή, Χρήστος Χάιδος, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Σοφία Γιαννακά, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Έκτορας Νασιώκας, Μιχάλης Κατρίνης, Μαρία Δαμανάκη

 

ΜΟΙΡΑΣΑΝ 2.000.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΙΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την κα Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης

«Εν μέσω οικονομικής ασφυξίας για τους πολλούς, αύξησης της ανεργίας και άρνησης της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας να προσφέρει την αυτονόητη στήριξη στα υπό Κυβερνητική λεηλασία και κακοδιαχείριση καταρρέοντα Ασφαλιστικά Ταμεία, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 2.000.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ, που δαπανώνται ΑΔΙΑΦΑΝΩΣ από το Υπουργείο Απασχόλησης μέσα από ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ των 150.000 ευρώ!»

Κυρία Υπουργέ, η αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου σας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων της Κ.Π. EQUAL, προχώρησε σε 13 κατατμήσεις της Πράξης «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL – Μέτρο 6.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2000 – 2006 ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL» προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.

Αντί, λοιπόν, τακτικού διαγωνισμού το κονδύλι των 2.000.000 ευρώ «εσπασε» σε πακέτα των 150.000 ευρώ περίπου και με τη μέθοδο των πρόχειρων διαγωνισμών φέρεται να διατέθηκε αδιαφανώς σε ημέτερους μέσω 13 υποέργων ομοειδούς αντικειμένου, που περιγράφεται ως «εφαρμογή ειδικής επικοινωνιακής στρατηγικής» και ουσιαστικά είναι η δημιουργία αφιερώματος για την προβολή 11 επιμέρους δράσεων EQUAL μέσω εντύπων και ραδιοφώνου.

Οι ίδιοι οι τίτλοι των Υποέργων, που μάλιστα προκηρύχθηκαν την ίδια μέρα 8/5/09 είναι σχεδόν πανομοιότυποι μεταξύ τους, αφού το μόνο που τους διαφοροποιεί ο τίτλος της υπό προβολή δράσης!

Συγκεκριμένα,

Ενώ στις 24/3/09 προκηρύχθηκε το πρώτο εκ των παρακάτω Υποέργων με αντικείμενο την

«εφαρμογή ειδικών επικοινωνιακών εργαλείων και πρωτοβουλιών στη διαχείριση θεμάτων Δημοσιότητας και Προβολής των Αποτελεσμάτων της Κ.Π. EQUAL»

με ημερομηνία παράδοσης την 26/6/09 και δαπάνη 154.000 ευρώ,

ακολούθησαν στις 8/5/09 άλλες 12 κατατμήσεις με παρόμοιο αντικείμενο

«εφαρμογή ειδικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τη Δημοσιότητα και Προβολή»

των θεματικών με δαπάνη περί τις 150.000 ευρώ έκαστη και ημερομηνία παράδοσης την 10/6/09!

Το δε συνολικό κόστος εμφανίζεται να ανέρχεται στα 1.940.500 ευρώ, εξαντλώντας σχεδόν τον Προϋπολογισμό της Πράξης, δηλαδή τα 2.000.000 ευρώ σε επιμέρους φερόμενες αδιαφανείς αναθέσεις μέσω κατατμήσεων και πρόχειρων διαγωνισμών.

ΕΡΓΟ Π/Υ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL»

154.000

ευρώ

24/3/09 26/6/09
2. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
3. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
4. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΡΟΜΑ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
5. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
6. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUALΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ

ΕΛΛΙΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09


7. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
8. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΜΕΑ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
9. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΝΕΟΙ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
10. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
11. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09


12. «Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL – ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ»

150.000 ευρώ 8/5/09 10/6/09
«Δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του Έργου της Κ.Π. EQUAL

Μέτρο 6.3. Ειδικές Δράσεις Υποστήριξης του Άξονα Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 της Κ.Π. EQUAL ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ της Κ.Π. EQUAL»

136.500 ευρώ 8/5/09 10/6/09

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ:

1.940.500 ευρώ

Δίνεται έντονη η εντύπωση πως πρόκειται για απροκάλυπτη κατάτμηση της ενιαίας Πράξης της προβολής των δράσεων της Κ.Π. EQUAL, ώστε 11 παρεμφερή έντυπα και ένα ραδιοφωνικό μήνυμα να κοστολογούνται περίπου 2.000.000 ευρώ και να διατίθενται, όχι με τακτικό διαγωνισμό, αλλά με αδιαφανείς αναθέσεις πρόχειρων διαδικασιών!

Η φερόμενη αδιαφανής κατασπατάληση 2.000.000 ευρώ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης εν μέσω εν μέσω έκρηξης της ανεργίας και κατάρρευσης των λεηλατημένων από την Κυβέρνηση Καραμανλή ασφαλιστικών Ταμείων προκαλεί το κοινό αίσθημα, καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση της Βουλής.

Ιδίως μάλιστα, όταν οι επιδόσεις της Κυβέρνησής σας, στον τομέα της απασχόλησης, ο οποίος απροκάλυπτα πλέον έχει υποβιβαστεί σε πεδίο μικροκομματικών στοχεύσεων των Κυβερνητικών πελατειακών πρακτικών ομηρίας και εμπαιγμού, δημιουργεί εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο η ακριβοπληρωμένη «προβολή» της συγκεκριμένης δράσης συνοδεύεται και από πραγματικό έργο βελτίωσης στο ζήτημα της καταπολέμησης της ανισότητας στην απασχόληση. Ελπίζουμε να μην εξαντλείται και στο θέμα αυτό η Κυβέρνησή σας στην επικοινωνιακή προβολή.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

 • Πως δικαιολογείται η Κυβερνητική επιλογή της κατάτμησης μίας Πράξης συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ  σε 13 υποέργα, που ουσιαστικά αποτελούν παρεμφερή έντυπα και ραδιοφωνικά μηνύματα προβολής της ίδιας δράσης, προϋπολογισθέντος κόστους 150.000 ευρώ έκαστο και, εξαιτίας της κατάτμησης, ανατέθηκαν χωρίς τακτικό διαγωνισμό και με φερόμενο ως αδιαφανή τρόπο;
 • Ποιοι ωφελήθηκαν από την αποφυγή τακτικού διαγωνισμού μέσω του φερόμενου τεχνάσματος των κατατμήσεων και σε ποιους κατέληξαν τελικά τα 2.000.000 ευρώ;
 • Αντιλαμβάνεσθε την πρόκληση που συνιστά για το κοινό αίσθημα, εν μέσω οικονομικής ασφυξίας για τους πολλούς, αύξησης της ανεργίας και άρνησης της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας να προσφέρει την αυτονόητη στήριξη στα υπό Κυβερνητική λεηλασία και κακοδιαχείριση καταρρέοντα Ασφαλιστικά Ταμεία, η παραπάνω μεθόδευση του Υπουργείου σας που δημιουργεί έντονα την εντύπωση ότι κάποιοι εκλεκτοί μοιράζονται 2.000.000 ευρώ περίπου με τη μέθοδο των αδιαφανών κατατμήσεων προμηθειών;
 • Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή:
  • όλοι οι φάκελοι των συμμετεχόντων,
  • οι συμβάσεις που υπογράφηκαν,
  • τα ποσά που κατεβλήθησαν ή θα καταβληθούν στους αναδόχους και
  • αναλυτική ενημέρωση για την πορεία κάθε επιμέρους από τα παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενα Υποέργα.

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Μιχάλης Καρχιμάκης, Γρηγόρης Νιώτης, Μάρκος Μπόλαρης, Χρύσα Αράπογλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Ροδούλα Ζήση, Γιώργος Πεταλωτής, Γιάννης Κουτσούκος, Γιάννης Δριβελέγκας, Γιώργος Ντόλιος, Χρήστος Χάιδος, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Αηδόνης, Τάσος Σιδηρόπουλος, Θάνος Μωραΐτης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Δημήτρης Τσιρώνης, Μιχάλης Παντούλας, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Μιχάλης Κατρίνης, Παναγιώτης Ρήγας, Νίκος Ζωίδης, Ανδρέας Μακρυπίδης

 
Σχολιάστε

Posted by στο 29 Ιουλίου, 2009 in Υπουργείο Απασχόλησης

 

VODKA JUNIORS: Pirate Tour 2009 «In rough seas we sail»

 • Είναι κι ένα καταπληκτικό νεανικό [τι λέω; έχουν σχεδόν τριανταρίσει και δεν θέλουν να το καταλάβουν – είναι ακόμη παιδιά] συγκρότημα που κάνει πάταγο όπου εμφανίζεται. Μιλάω για τους VODKA JUNIORS, που οργάνωσαν μια περιοδεία αρκετά κουραστική – για τους ίδιους…
 • Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους πετύχετε κάπου! Αλλά το ζήτημα είναι για τους ίδιους: ότι θα βρίσκονται συνέχεια στους… δρόμους! Ας πούμε, από την Άνδρο στην Καλαμάτα κι από την Καλαμάτα στην Πρέβεζα, κι από την Πρέβεζα στην Ίο και μετά ζστη Σαντορίνη και πάει λέγοντας… Σαν τρελοί θα τρέχουν!

 • 01/08 Ανδρος @ Swell Cafe (Reggae Dub Set)
 • 03/08 Καλαματα @ Hobo Beach Bar (Reggae Dub Set)
 • 04/08 Πρεβεζα @ Beach Bar Μπλαζε (Reggae Dub Set)
 • 06/08 Ιος @ Pegasus Club (Full Set)
 • 08/08 Σαντορινη @ Κουλουμπος Beach (Reggae Dub Set)
 • 09/08 Σαντορινη @ Περιβολος Beach (Reggae Dub Set)
 • 11/08 Αντιπαρος @ Camping (Full Set)
 • 13/08 Αμοργος @ Disco The Que (Beach) (Reggae Dub Chillout Set)
 • 14/08 Αμοργος @ Disco The Que (Dub Rock Set)
 • 16/08 Παρος @ Magaya Beach Bar (Reggae Dub Set)
 • 18/08 Ικαρια @ Araxe Bar (Reggae Dub Chillout Set)
 • 21/08 Χορευτο @ Πλυχωρος Κλυτια (Reggae Dub Set)
 • 22/08 Χαλκιδικη @ Africafe Πλατανιτση (Reggae Dub Set)

Info:
http://www.vodkajuniors.com
http://www.darkpoetry.gr

 
Σχολιάστε

Posted by στο 29 Ιουλίου, 2009 in Vodka Juniors

 

KΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

https://i0.wp.com/profile.ak.facebook.com/v223/1890/125/n1499767612_1288.jpg

Ένας Σκοπιανός διανοούμενος 32 ετών, ο  Vasko (Vasilije) Gligorijevic   [Vasko Gligorov/Васко Глигоров η Gligorijevic ] που τόλμησε εδώ και καιρό να διατυμπανίζει ότι τα Σκόπια δεν έχουν ιστορική σχέση με την Αρχαία Μακεδονία και τους Μακεδόνες και ως εκ τούτου δεν μπορούν να διεκδικούν το όνομά τους, έχει «εξαφανισθεί» από τα τέλη Ιουνίου και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να έχει κιόλας χάσει τη ζωή του στις φυλακές της FYROM, όπως ο ίδιος υποψιαζόταν ότι θα συμβεί, έχοντας ως δεδομένο ότι πριν μήνες είχε «εισαχθεί για θεραπεία» σε ψυχιατρείο, κατ’ απαίτηση, δήθεν, των συγγενών του!

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που αναζητούν με αγωνία στοιχεία για την τύχη του Vasko (και ανάμεσά τους φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, ο Καθηγητής Stephen Miller, η Παμμακεδονική Αμερικής και άλλοι), απευθυνόμενοι όπου μπορούν (Υπηρεσίες σε Ευρώπη και Αμερική, Πρεσβείες στα Σκόπια, Διεθνείς Οργανώσεις κλπ). Δυστυχώς οι περισσότεροι κωφεύουν….. Και καλά οι άλλοι! Η Ελλάδα; Τι κάνει η επίσημη Ελληνική Πολιτεία με τη Διπλωματία της ; Ότι έκανε πάντα. Την πάπια…. ή, για την ακρίβεια, το μονόφθαλμο παπί.

Οι πολίτες όμως ας κάνουμε το καθήκον μας απέναντι σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει.

Είναι έγκλημα να εγκαταλειφθεί ο  Vasko (και ο κάθε Vasko) από όλους μας και να πληρώσει με τη ζωή του την τόλμη του να διατυπώνει ελεύθερα τις ιδέες και τις επιστημονικές πεποιθήσεις του, για την τεκμηρίωση των οποίων έχει εργαστεί τόσο σκληρά.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για την ηρωική, όσο και τραγική, περίπτωση του Vasko Gligorijevic θα βρείτε στο (μακροσκελές και μόνο στα αγγλικά, δυστυχώς) κείμενο του  κ. Μιλτιάδη Ηλία Μπολάρη (Miltiades Elia Bolaris) στην ιστοσελίδα:

http://www.americanchronicle.com/articles/view/111507

Στείλτε παρακαλώ αυτό το μήνυμα όπου νομίζετε ότι μπορεί να ξυπνήσει περισσότερες συνειδήσεις!

Ευχαριστώ

Γιώργος Κωστούρος

Πολιτικός Μηχανικός-Συγγραφέας

Σαλαμίνος 8 – Νεμέα 205 00

Τηλ.: 6977 – 407579

e-mail: kostouros@tri.forthnet.gr

 
Σχολιάστε

Posted by στο 29 Ιουλίου, 2009 in FYROM