RSS

Daily Archives: 16 Οκτωβρίου, 2008

ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΕΣ

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ως εντολοδόχος μηχανισμός παράνομων αποφάσεων και κατευθύνσεων του Μεγάρου Μαξίμου και των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Οικονομίας, Επικρατείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, παρανομούσε συστηματικά, καταστρατηγώντας τις κείμενες διατάξεις με εκτελεστή των παρανομιών που ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον τον εκλεκτό του Πρωθυπουργικού περιβάλλοντος Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΕΔ Κ. Γκράτζιο. Ήταν τέτοιο το μέγεθος των άνωθεν πιέσεων που ασκήθηκαν σε νομικό σύμβουλο, που φέρεται να οδηγήθηκε στην ανάκληση ήδη κατατεθειμένης επιστολής του για τις ασκηθείσες προς αυτόν πιέσεις να παρανομήσει!

Όπως είναι γνωστό τους τελευταίους μήνες ολόκληρη η Ελλάδα συγκλονίζεται από το πρωτοφανές στα χρονικά σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Άναυδη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις όπου επιχειρηματίες, μοναχοί, νομικοί, στελέχη της Κυβέρνησης, συγγενείς των στελεχών αυτών και υπηρεσιακοί παράγοντες αποτελούσαν μια συγχρονισμένη ορχήστρα παραγωγής παράνομου πλουτισμού ολίγων «εκλεκτών» συμφερόντων.

Βασικό εκτελεστικό όργανο αυτής της συσπείρωσης αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καθημερινώς ότι ήταν η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου – ΚΕΔ, της οποίας τα στελέχη και η διορισμένη από την Κυβέρνηση Καραμανλή Διοίκησή της, ως εντολοδόχοι των πολιτικών τους προϊσταμένων, εξετέλεσαν με καταπληκτική ταχύτητα το επιτελικό σχέδιο «ανταλλαγή δημοσίων κτημάτων με νερό».

  • Επειδή, όπως είναι προφανές, για να πραγματοποιηθεί το κεντρικά σχεδιασμένο και σύνθετο αυτό σχέδιο λεηλασίας της δημόσιας ακίνητης περιουσίας χρειάσθηκαν πλέον των άλλων (π.χ. εκτιμήσεις) να συνταχθούν εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις, να ληφθούν αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος να δοθούν εξουσιοδοτήσεις προς τους διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη σύνταξη των σχεδίων και των σχετικών συμβολαίων και την παράσταση σ’ αυτά.

Επειδή η καταστρατήγηση της νόμιμης διαδικασίας φανερώνει την ύπαρξη «άνωθεν» εντολών, κατευθύνσεων, αλλά και διαβεβαιώσεων ότι η υπόθεση θα παραμείνει στο σκοτάδι.

  • Και επειδή, η αντιθεσμική και αντιδημοκρατική Κυβερνητική επιδίωξη της συγκάλυψης είναι προφανής από την συνολική στάση της Κυβέρνησης Καραμανλή και ιδίως από το προσχηματικό αίτημά της για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, που στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, «χαρίζει» πολιτικό χρόνο στην Κυβέρνηση, επιβραδύνοντας αδικαιολόγητα τη διαδικασία αναζήτησης ευθυνών πολιτικών προσώπων, αλλά κυρίως επιτρέπει μετά τον Ιούνιο του 2009 την παραγραφή ευθυνών Υπουργών για την περίοδο 2004-2007, παραγραφή που θα ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ μόνο με την σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Οι είκοσι έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έκαναν τη σχετική Ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Πολιτισμού.

Ερωτώνται, λοιπόν, οι αρμόδιοι Υπουργοί και συγκεκριμένα:

α) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εποπτεύει την ΚΕΔ:

Υπεβλήθησαν από τη Μονή Βατοπεδίου ή από άλλο υπουργείο ή δημόσιο οργανισμό προς την ΚΕΔ αιτήσεις για την ανάληψη από αυτήν του έργου παραγωγής συμβολαίων ανταλλαγής; Εάν υπεβλήθησαν να προσκομισθούν τα σχετικά έγγραφα. Εάν δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις γι’ αυτό, πάνω σε ποια βάση έδρασε η ΚΕΔ; Με έγγραφη εντολή του Υπουργείου Οικονομικών ή με προφορικές εντολές;

Πώς επιλέχθησαν τα προς ανταλλαγή ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου;

Εζητήθησαν αυτά από τη Μονή Βατοπεδίου ή υποδείχθηκαν από την ΚΕΔ;

Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία.

Αφού επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα ακίνητα, γνωστοποιήθηκαν προς αποδοχή στη Μονή Βατοπεδίου;

Αν ναι, να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. Αν όχι, τότε πώς αποδέχθηκε αυτά ο Εφραίμ και η παρέα του; Προφορικά;

Μετά την επιλογή τους η Διεύθυνση Διαχείρισης της ΚΕΔ, της οποίας προΐσταται ο Γ. Μητρόπουλος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δίνει εντολές και προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη σύνταξη εισηγήσεων και την αποστολή τους προς το Δ.Σ. της ΚΕΔ για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Να κατατεθούν οι εισηγήσεις της παραπάνω υπηρεσίας.

Η Νομική Υπηρεσία της ΚΕΔ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, συντάσσει, υπογράφει και διαβιβάζει προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις αλλά και εισηγείται την έγκριση από το Δ.Σ. των εισηγήσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης.

Να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που συνέταξε για το σκοπό αυτό ως και τα αντίστοιχα άλλων υπηρεσιών, τα οποία ενέκρινε η Νομική Υπηρεσία προκειμένου να αποτελέσουν το νομικό μανδύα για τη λήψη από το Δ.Σ. των αποφάσεων ανταλλαγής και συγκεκριμένα να κατατεθούν οι γνωμοδοτήσεις — εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔ.

Στο Δ.Σ. της ΚΕΔ παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας Ιωάννης Βαρδάκος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τοποθετηθεί εγγράφως ή προφορικώς επί των γνωμοδοτήσεων — εισηγήσεων της Νομικής Υπηρεσίας. Καθίσταται λοιπόν προφανές το ερώτημα εάν ετέθησαν τα παραπάνω έγγραφα υπ όψη του Νομικού Συμβούλου προς έγκριση και ποιες ήταν οι ενέργειές του;

Συνυπέγραψε ή ενέκρινε τις εισηγήσεις γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας;

Αν ναι, να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. Αν όχι, γιατί δεν το έπραξε;

Εάν ο νομικός σύμβουλος δεν ενέκρινε ή συνυπέγραψε τις εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, εξέφρασε στο Δ.Σ. τις απόψεις του επ’ αυτού; Αν ναι, ποιες ήταν; Αν όχι, γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη του;

Να κατατεθούν τα πλήρη πρακτικά των συζητήσεων του Δ.Σ. των ημερομηνιών που ελήφθησαν οι επί μέρους αποφάσεις για την τμηματική ανταλλαγή των ακινήτων του δημοσίου με το νερό της λίμνης Βιστωνίδας προκειμένου να γίνει γνωστό ποιες ήταν οι απόψεις όλων των παρισταμένων στο Δ.Σ. της ΚΕΔ.

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων δόθηκαν εντολές και εξουσιοδοτήσεις στον Σταύρο Ζερβουδάκη και στο δικηγόρο της ΚΕΔ Γεώργιο Στίκα να συντάξουν τα σχέδια των προς υπογραφή συμβολαίων ως και να παρασταθούν κατά την υπογραφή τους ως πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΚΕΔ.

Ανακύπτουν, λοιπόν, και πρόσθετα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων:

  • – Οι παραπάνω δικηγόροι κατά την εκτέλεση των εντολών συνέταξαν και απέστειλαν οιοδήποτε έγγραφο προς τη διοίκηση της ΚΕΔ για το σκοπό αυτό;

Αν ναι, να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

  • – Εδόθη κάποια έγγραφη ή προφορική εντολή σ’ αυτούς να μη ζητήσουν τα κατά νόμον απαιτούμενα έγγραφα για τη σύνταξη των συμβολαίων ανταλλαγής, δηλαδή των πιστοποιητικών δασαρχείων και αρχαιολογίας;

Αν ναι, ποιες εντολές εδόθησαν; Αν όχι, ποια μέτρα ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν από τη διοίκηση της ΚΕΔ για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους;

  • -Συνέταξε και απέστειλε πρόσφατα ο δικηγόρος Σταύρος Ζερβουδάκης επιστολή προς το Δ.Σ. της ΚΕΔ για τον από μέρους του χειρισμό υποθέσεων αυτών και την ύπαρξη τυχόν ευθυνών του;

Αν ναι, να κατατεθεί η επιστολή αυτή.

  • – Πιέστηκε ο παραπάνω δικηγόρος να ανακαλέσει την επιστολή αυτή; Να κατατεθεί η ανακλητική επιστολή του.

Σημειωτέον ότι και οι δύο αυτές επιστολές πρέπει να κατατέθησαν προς το Δ.Σ. μέσω πρωτοκόλλου.

Εάν αρνηθεί η ΚΕΔ την ύπαρξη αυτών των επιστολών να κατατεθούν βεβαιώσεις της ΚΕΔ ότι δεν υφίστανται σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό πρωτόκολλο (απλό – εμπιστευτικό – απόρρητο – πρωτόκολλο διευθύνοντος Συμβούλου ή Δ.Σ) αντίστοιχες επιστολές και ιδίως για το χρονικό διάστημα από 01-07-2008 έως σήμερα.

β) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  • Υπεβλήθησαν από την Μονή Βατοπεδίου προς το υπουργείο του οι αιτήσεις ανταλλαγής της λίμνης Βιστωνίδας με ακίνητα που τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείρισή του; Πώς κινήθηκε η σχετική διαδικασία; Υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ ΚΕΔ και υπουργείου για το Θέμα αυτό; Αν ναι, να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.

γ) Υπουργός Πολιτισμού:

  • Πώς επιλέχθηκε από τα Ολυμπιακά Ακίνητα προς ανταλλαγή με τμήμα της λίμνης Βιστωνίδας το συγκεκριμένο ακίνητο που τελικά ανταλλάχθηκε; Υποδείχθηκε από τους ιερομόναχους ή προτάθηκε από το υπουργείο; Σε κάθε περίπτωση να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία. Υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ ΚΕΔ – Υπουργείου – Ολυμπιακών Ακινήτων για το Θέμα αυτό; Αν ναι, να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος αυτού η παρούσα ερώτησή μας πρέπει να απαντηθεί το συντομότερο δυνατόν και με απόλυτη προτεραιότητα, προκειμένου να ενημερωθούν συγχρόνως και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που διεξάγουν την έρευνα του γιγαντιαίου αυτού σκανδάλου.

Βέβαια, καθίσταται προφανές ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος όλα τα παραπάνω θα έπρεπε ήδη να είχαν διερευνηθεί από τις αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες και δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο ερώτησής, σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, όταν ήδη από τον Ιούλιο του 2007 (!!!) με την υπ’ αριθμ. 147/9/12-7-07 ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφερόταν σε σωρεία υπουργικών αποφάσεων της Κυβέρνησης, αλλά και σε μακρύ κατάλογο συμβολαίων «χαριστικών» ανταλλαγών, η Κυβέρνηση Καραμανλή δια των αρμοδίων πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων της είχε κατατοπιστικότατη ενημέρωση για το μείζον αυτό σκάνδαλο, αλλά επέλεξε την οδό της συγκάλυψης και της παροχής προστασίας για τη συνέχιση της λεηλασίας του δημοσίου πλούτου.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές: Μιχάλης Καρχιμάκης, Γρηγόρης Νιώτης, Μάρκος Μπόλαρης, Γιώργος Πεταλωτής, Γιάννης Δριβελέγκας, Χρύσα Αράπογλου, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Αηδόνης, Θεοδώρα Τζάκρη, Δημήτρης Τσιρώνης, Θάνος Μωραΐτης, Παναγιώτης Ρήγας, Γιάννης Διαμαντίδης, Ελπίδα Τσουρή, Σοφία Σακοράφα, Μανώλης Στρατάκης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιάννης Σκουλάς, Τάσος Σιδηρόπουλος, Σούλα Μερεντίτη, Χρήστος Χάιδος, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Μιχάλης Παντούλας, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Νίκος Ζωίδης, Λεωνίδας Γρηγοράκος.

 

Ετικέτες:

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΑΒΑΝΟ!

Οι τελευταίες εξελίξεις απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ο Συνασπισμός είναι δεκανίκι της Δεξιάς. Με τις δηλώσεις του ο Αλαβάνος φάνηκε ξεκάθαρα ότι δίνει χέρι βοηθείας στον Καραμανλή. Δεν υπάρχει τέλος πάντων κάποιος εχέφρων μέσα σ’ αυτό το κόμμα για να φωνάξει ότι πρέπει ενωμένη η δημοκρατική παράταξη να αγωνιστεί για να διώξει τη Δεξιά; Μπορεί να υπάρχει, αλλά η ηγεσία του ΣΥΝ δεν θέλει ν’ αλλάξει το status quo στο πολιτικό σύστημα. Θέλει τη Δεξιά στη διακυβέρνηση της χώρας. Μισεί το ΠΑΣΟΚ…

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ!!!!

 

Ετικέτες:

«Κουκούλωμα» με κάθε μέσο

ΝΟΜΙΖΩ ότι είναι καίριες οι παρατηρήσεις του Κύρτσου, ενός δημοσιογράφου που στήριξε τις κυβερνητικές επιλογές κατ’ εξακολούθηση και ήταν πάντοτε διαπρύσιος κήρυκας του άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή κυβερνητική πρακτική είναι τόσο κραυγαλέα ΤΡΕΛΗ, που η σιωπή του Καραμανλή δεν πρόκειται να σώσει την παράταξη της Δεξιάς από την επερχόμενη συντριβή.
Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το θέμα του σκανδάλου του Βατοπεδίου, με στόχο να αποτρέψει τη δημιουργία Προανακριτικής Επιτροπής.

Επιδίωξή του είναι η εξασφάλιση της ατιμωρησίας των κυβερνητικών στελεχών, και ειδικά του κ. Ρουσόπουλου, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Η μεθόδευση

Προχθές κυβερνητικές πηγές διέρρεαν προς τα ΜΜΕ την πρόθεση του πρωθυπουργού να παρέμβει για να παραμείνουν οι δύο παραιτηθέντες δικαστικοί στο σώμα και να προωθηθεί, εάν το επιθυμούν, ο «εκρηκτικός» φάκελος του σκανδάλου στη Βουλή. Μετά τις κυβερνητικές διαρροές, ήρθε η πολιτική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, που κινείται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Έσπευσε να ζητήσει τη δημιουργία Εξεταστικής Επιτροπής, ακριβώς για να μην προλάβει η Δικαιοσύνη να στείλει το φάκελο στη Βουλή, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Άλλωστε όλες οι κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων εβδομάδων στη Δικαιοσύνη εξυπηρετούσαν αυτόν το στόχο, να εμποδιστούν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, που διαπίστωναν ανάμειξη πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο, να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή. Πρώτα τους ζητήθηκε ο φάκελος από τους προϊσταμένους τους για «ενημέρωση», μετά τους καπέλωσαν με μία άλλη δικαστική λειτουργό, δήθεν για να επισπεύσουν την ανάκριση, στη συνέχεια τους απείλησαν με πειθαρχικές διώξεις και μετά την παραίτησή τους τους ζητούν, με περισσή υποκρισία, να την ανακαλέσουν, αδειάζοντάς τους για ακόμη μία φορά στην πράξη.

Πολιτικό κατάντημα

Η εικόνα της «σεμνής και ταπεινής» εξουσίας παραπέμπει στη δεκαετία του ’60 και σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις σε βάρος της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης.

Δεν αποκλείεται, πάντως, οι κυβερνητικοί χειρισμοί να αποδώσουν, γιατί η Ελλάδα έχει μία κακή παράδοση μη κάθαρσης. Οι πολιτικές δυνάμεις διαχειρίζονται την κάθαρση των μεγάλων σκανδάλων στη βάση της απόλυτης πολιτικής ιδιοτέλειας.

Ο κ. Καραμανλής ζητά Εξεταστική Επιτροπή για να εξασφαλίσει την ατιμωρησία των συνεργατών του. Το ΠΑΣΟΚ ζητά Προανακριτική Επιτροπή για να μείνει έξω από τη διερεύνηση του σκανδάλου η δική του κυβερνητική περίοδος. Τα κόμματα της Αριστεράς στηρίζουν σε γενικές γραμμές τις κυβερνητικές θέσεις επειδή δεν θέλουν ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ του ΠΑΣΟΚ και σε βάρος της ΝΔ, αλλά παράταση της κρίσης του δικομματισμού.

Το πολιτικό σύστημα διαλαλεί την αναπηρία του. Η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται ότι μέσα από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου το Δημόσιο ζημιώθηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ, για να δημιουργηθούν εμπορικές υπεραξίες και μαύρο πολιτικό χρήμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και κανείς δεν μπορεί να προασπίσει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά μας.

 

Ετικέτες: ,