RSS

THE RED SKOPYAN: A CASE STUDY IN SLAV PROPAGANDA; A RESPONSE TO FANTASY.

24 Απρ.

//www.elia.org.gr/articleimages/blue/ell7.gif” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περι�χει σφάλματα.

There are a group of people masquerading under the alias of «macedonians». They are dangerous and highly emotive and self delusional. All caution is recommended when approaching these people; strait jackets, tubs of yogurt and red peppers should be carried by any persons approaching these dangerous and crazy people at all times. The telltale signs that identfy a Skopyan are that they are short in stature, have a triangular shaped head, jutted jaw, bulbous forehead, shovelled nose, and deep set sunken eyes.

They are highly volatile and become aggressive when they hear the words ‘Greek’ or ‘Albanian’. The habitat of this highly unusual creature outside of its native confines of Western Bulgaria (FYROM) is Rockdale, Port Kembla, Toronto and Bitola. They are a symbiotic creature who preys on the lives of others as does a parasite. ie (An African crow picking ticks off a Buffalos back or a leach sucking the blood from its host)
When not crunching peppers or sucking yogurt, the majority of its time is spent blowing the GAIDJA, and living in a magical self contained fantasy land.
It sucks the life blood and history of other countries and makes it its own, thus giving its life meaning and definition. After a good feeding, this creature turns a brilliant red and a yellow like star appears on its chest before losing colour and becoming the pathetic, parasitic transparent colour it actually is.
Some of the major delusions and fantasies it believes are:
1. THAT BYZANTIUM:- THE 7TH CENTURY BC ATHENIAN COLONY WHICH WAS SUBSEQUENTLY RENAMED CONSTANTINOPLE WAS REALLY A MAGIC PLACE CALLED ‘TSARI-GRAD’.
2. THAT THE BYZANTINE EMPIRE WAS REALLY KNOWN AS ‘PRAVOSLAVEN’. (note typical multiple personalities often appear in schizophrenics, common to the Skopyan creature)
3. THAT THE GREEK ORTHODOX CHURCH, CONSTANTINOPLE AND BYZANTIUM ARE REALLY ‘SLAV MACEDONIAN’, THAT WERE HELLENISED BY THE BIG BAD GREEKS – (the predator and enemy of the crazy Skopyan creature)
4. THAT THE CIVILISATION AND GIFTS THAT THE ANCIENT GREEKS GAVE TO THE WORLD ie. MATHEMATICS, BIOLOGY, MEDICINE, LAW, PHYSICS AND PHILOSOPHY ARE NOT GREEK BUT REALLY ARE ‘SLAV MACEDONIAN’ WHICH WOULD MEAN THAT;
i) Pythagoras (Maths) – was Slav Macedonian and not Greek?
ii) Thales & Anaximander (Biology/Science) – were Slav Macedonians and not Greek?
iii) Hippocrates (Medicine) – was slav Macedonian and not Greek?
iv) Solon & Lykurgos (Law) – were Slav Macedonians and not Greek?
v) Plato, Socrates, Aristotle, Diogenes (Philosophy) – were Slav Macedonians and not Greek? (note the Skopyans’ parasitic and delusional nature allows it to absorb and believe that which it steals as its own)
5. THAT ANCIENT MACEDONIA, HER KINGS, NOBILITY AND PEOPLE WERE NOT GREEK BUT SKOPYAN ? (Even though they spoke the same Greek Language, believed in the same Greek Gods, and had the same social, cultural and political institutions. Note Mount Olympus – home of the Greek Gods, is in Ancient Macedonia.)
Note that in the face of overwhelming and unanimous archeological historical and linguistic evidence, this crazy Skopyan creature continues to disbelieve and attaches its leach like mandibles to the body of the Greek soul for its dear life, for once deprived of an identity, it quickly shrivels up and dies. These are some of the delusional fantasies that inhabit the wonderful and the weird world of the Red Skopyan Creature.
As stated already, once approached appease the creature with a small tub of yogurt and a basket of red peppers, whilst its sucking its yogurt and crunching its peppers quickly charge and fasten and attach the strait jacket whilst a companion is playing the Gaidjar. (This seems to calm the creature down – originating from the Bitola habitat) Once secured, show the creature the «ANTI DELUSIONAL REALITY BITES» antidote list and read the following:-
1. THAT MACEDONIA WAS, IS AND ALWAYS WILL BE GREEK AND HAS BEEN FOR OVER 4000 YEARS.
2. THAT THERE NEVER HAS BEEN A RACE CALLED MACEDONIANS (widely acknowledged by ethnologists and anthropologists)
3. THAT THE SKOPYANS ARE SLAVS WHO HAVE NO RELATIONSHIP TO THE HISTORICAL GREEK SPEAKING MACEDONIANS OF ANCIENT MACEDONIA.
4. THAT THE STAR OF VERGINA WAS A UNIVERSALLY ACKNOWLEDGED GREEK RELIGIOUS SYMBOL OF THE GREEK SUN GOD HELIOS THAT PRIOR TO ITS DISCOVERY IN 1975 WAS UNKNOWN TO THE SKOPYANS, BUT UNIVERSALLY KNOWN TO THE GREEKS.
5. THAT THE LANGUAGE SPOKEN BY THE SKOPYANS (‘SLAV MACEDONIAN’) IS A BULGARIAN LANGUAGE WHICH IS INFLUENCED BY SERBO CROAT, UNANIMOUSLY IDENTIFIED AS SUCH BY LINGUISTS.
6. THAT THE LANGUAGE SPOKEN BY THE ANCIENT MACEDONIANS WAS GREEK – AGAIN PROVEN AND SUPPORTED BY ALL ARCHEOLOGISTS AND VERIFIABLE BY CURRENT PRIMARY ARCHOLOGICAL EVIDENCE. (Unadulterated, and NOT open to INTERPRETATION – refer to WEBSITES)
7. THAT THE UNITED NATIONS WILL NOT RECOGNISE THE COUNTRY OF THE SKOPYANS AS ANYTHING BUT FYROM.
8. THAT THE UNITED NATIONS DO NOT ALLOW FYROM TO USE OR APPROPRIATE ANY GREEK CULTURAL SYMBOLS (Macedonia, Alexander the Great, Star of Vergina, etc etc)
9. THAT THE GOVERNMENT OF FYROM HAS AGREED AND CHANGED ITS FLAG AND STOPPED USING GREEK CULTURAL SYMBOLS
10. THAT THE SKOPYANS ARE SLAVS, AND AS SUCH, SHOULD STOP STEALING GREEK CULTURE; ANCIENT MEDIEVAL, OR MODERN, AND ACCEPT AND BE PROUD THAT THEY ARE SLAVS.
11. THAT IF THEIR PROPAGANDA CONTINUES, THE GREEKS WILL SEND OVER 2 F-17 JET FIGHTERS TO TAKE OUT FYROM (more than enough to do the job)
12. ACCEPT THAT THE ALBANIANS WERE IN FYROM BEFORE THE SLAVS WERE – SLAVS ONLY ARRIVED IN THE 8th CENTURY AD.
13. THAT 90% OF THE FYROM LAND MASS OCCUPIED AN AREA KNOWN IN ANCIENT TIMES AS PAEONIA – BARBARIAN CELT/ ILLYRIAN COUNTRY.
Once you show this list to the Crazy Red Skopyan creature it will go wild with fury and frenzy. Its fellow Skopyans in Port Kembla, Rockdale and Toronto, will froth and ferment, and struggle even more to hang on to their life of illusion. Remember, that the Skopyan creature, when not feeding and sucking the culture of others, is a clear, transperant, pathetic creature. Just smile, pat its head, and give it some yogurt to suck and red peppers to crunch and it will curl up against a tree glowing bright red, and dreaming away in its fantasy land in Tsari-Grad, in Pravo-Slaven, in a far, far away place……..
…………And Risto the Red Skopyan lived happily ever after.
Pyrros Lagos &  Dimitrios Gonatas
 
4 Σχόλια

Posted by στο 24 Απριλίου, 2008 in FYROM, Greece, Ελληνες, Μακεδονία, Macedonia, Uncategorized

 

Ετικέτες: , ,

4 responses to “THE RED SKOPYAN: A CASE STUDY IN SLAV PROPAGANDA; A RESPONSE TO FANTASY.

 1. Pyrros Lagos & Dimitrios Gonatas

  25 Μαΐου, 2008 at 11:58 πμ

  Calling all Warrrios of Hellas !
  The Skopjians are propagating a paper which claims to prove that Greeks are descendants of Negroes. This is one comical response to it. Pass it on !
  Prepare for battle – The Barbarians are at the Gates of Greece but we will make them Gates of Fire!!!

  Pyrros Lagos, Dimitrios Gonatas.

  «SEAGULL SHIT» – A PAPER FOR ALL SKOPYANS – ALL AROUND THE WORLD

  We suppose you Skopyans would think that the Greeks are descended from Negroes, as most Greeks do have bigger penises and athletic physiques than our little short arsed pepper munching Skopyan brothers.Geneologically it is
  interesting to note that the meaning of the name Makedonia is «the tall ones», something that you Skopyans are not.
  For more than a month, we’ve been passing
  your little ethnology paper to various academic
  colleagues from around the world from Europe to the USA, and we have all had the hardest laugh of our lives.

  Note, the Dorians; A Greek race who were the
  progenitors of the Spartans,Epirotes, Makedonians, Thessalians, and Cretans – widely referenced in HERODOTOS as such. Read it, and GET IT
  RIGHT NEXT TIME!

  Secondly there were no «Ancient Turk Anatolians», the Turks originated from deep in Central Asia just north of the current Pakistan/Afghan region in the 10th Century AD. The area referenced to as Turkey was known in the ancient times as Asia Minor, and people by such Greeks Tribes as the Ionians, Dorians and Aeolians,
  since 1100BC along with other non-Greek people such as Hittites, Lydians, Carians, Mysians, Phoenecians, and Armenians.
  NO TURKS THEN IN THE ANCIENT WORLD BOYS !!!!

  On the Ethnology front after being in contact with our colleagues in Barcelona University absolutely no one has heard of your «famous» Skopyan Scientists.
  One thing being an undergraduate doing a minor tutorial for an assignment, and another thing actually being a famous ethnologist.

  In ethnological terms it is common knowledge that for a core data sample to be valid the measurement has to be in the hundreds of thousands, if not millions.

  Any sample less than a thousand leads to gross
  inaccuracies due to the probability of variations
  being quite high in smaller samples. Everyone who read your little «paper» spat out their coffees in hysterical laughter at your propositions of the Skopyans being the «Secret Race» of the Balkans.

  About eight years ago an extensive ethnological
  mapping of Europe was done by Bristol University in conjunction with other Universities over a 20 year period. In this time, they collected millions of DNA data samples and analyses. The Skopyans were clearly shown to be one and the same with their fellow Slav brethren – the Croats, Serbs, Bulgars, and Poles.

  The Greeks did however, show a significant high degree of unique DNA signatures consistent with collected Ancient Greek DNA samples. ie.
  They can take the DNA signature of say Phillip II, compare that with the databank of current opulations and make an accurate trace, to a
  degree, of any current progeny.

  I’m afraid that the studies have shown that
  the Slav Skopyans are one and the same as the Serbs and Bulgarians, the only difference being that the Skopyans have been done over by the Celts, Albanians, Greeks, and Turks. Thus the «Macedoine Salat».

  If you take the time to look at an Ancient Greek
  sculpture of a God, then look at the face of a modern Greek it is no coincidence that there is a high proportion of similarity in the classicity of both their features.

  The ancient Greek Sculptors did after all do one thing – preserve the physiognomy and traits of their generation – and when you look at their modern Greek descendants, the similarity is not coincidental. Compare a Skopyan face to the
  sculpture, and it DOESN’T:

  Triangular flat head!
  Deep set sunken eyes!
  Shovelled nose!
  Jutting jaw!!
  Bulging forehead !!

  All of which are typical slavic features.

  SORRY BOYS, look at the mirror, observe your face and REPEAT after the RED SKOPYAN :

  » I am a SLAV»,
  » I am PROUD TO BE A SLAV»,
  » I LOVE PEPPER MUNCHING»‘
  » I AM A CULTURAL THIEF»

  We ancient Greeks will continue to be benevolent
  towards you and will occasionally give generous contributions to increase the pepper supply and education.

  Something you obviously don’t have at the moment. And please give your country back to the Albanians, they were there before you after all. They were known as the Illyrians then. Remember, accept the facts, get an EDUCATION, and LISTEN and OBEY your SUPERIORS.

  For your arguments are like Seagull shit , easily
  flicked off our coat lapels with our finger.

  Keep munching those peppers, and sucking your yoghurt.

  In hysterical laughter,
  Pyrros Lagos & Dimitrios Gonatas

   
 2. PYRROS LAGOS & DIMITRIOS GONATAS

  19 Ιουνίου, 2008 at 12:20 μμ

  The bottom line, is this. The modern slav population
  of FYROM has nothing to do with the ancient Greek
  speaking populations of Macedonia.

  Linguistically, the Skopjan language is classified as
  a southern branch of the southern slavonic languages
  akin to Bulgarian. Racially, Skopjans are part
  of the barbarian slavonic invasions of the 8th Century
  AD of the Balkan peninsula. Note however, by
  contrast, that the ancient Macedonians have been
  proven beyond a shadow of a doubt, archealogically, to
  have been part of the Greek Speaking world :
  1. In Language (Greek dialect related to Doric Greek)
  2. In Religion ( Sharing religion in common with their
  Southern Greek Bretheren)
  3. In Culture – Holding onto not only pure Greek
  political and social institutions, but primitive
  HOMERIC Greek Institutions.

  Though Macedonians and Epirotes seemed a little
  rougher to the eyes of their more refined Southern
  Greek cousins, they were all indubitably
  part of the one race. The Ancient Greeks were never at
  any stage politically united. They were always first
  Thessalians, Epirotes, Mycaneans,
  Acheans, Boetians, and THEN Greeks. The were very
  competitive. Now, in relation to Demothsenes
  «Phillipix Orations, let us not forget that this was
  from a politician with one eye on the electorate whose
  snobbery was such (The
  Athenians) that anybody who was not in their eyes as
  refined as them – were in Athenian eyes, semi
  barbaric. For example, if you are an
  Australian citizen – we could compare a Surry HIlls
  Resident, to a Alice Springs resident – they are a
  part of the same country.

  The bottom line is that no matter what YOther
  Skopjans say, if you bother to study all PRIMARY and
  SECONDARY evidence which resoundly identifies the
  Greekness of the Macedonians, the majority of
  archealogical academia is resolutely
  unanimous in identifying Ancient Macedonian peoples as
  one of the Greek peoples.

  New discoveries of common Macedonian Cemetaries with
  all patronimic names being absolutely Greek in
  formations, have stunned the academic world in the
  Greekness of the Macedonians. (Such evidence is
  available on the websites of European universities for
  you perusal, for those that so dare prove truth to
  themselves.)

  The royal tombs of Vergina are a prime example of the
  Greekness of the Macedonian culture; architecturally,
  religiously and artistically – whose evolution and
  development can be identified with their northern
  Greek brothers and southern greek brothers in their
  shared history and evolution.(Late Helladic pottery &
  funerary & every day utensils are available for your
  perusal on archealogical websites.)

  All archealogical details you require are immutable
  and are not subject to interpretation but are FACT –
  available freely to the educated person. Note that any
  educated slav – who is deeply aware of archeology &
  history ; freely argrees that the argument that
  Alexander and his people were in any way relate to
  modern populations of FYROM in any way or form is
  absolutely laughable. Skopjans should look deep in
  their hearts and dare to look at the real
  archealogical history and data rather than the peasant
  propaganda that they listen to at the moment. Yes,
  the Skopjans are a proud people, but
  slavs who speak a Bulgarian dialect, who descended in
  the 8th century AD & have nothing tio do with the
  Hellenistic peoples of the Balkans peninsula.
  Alexander The Great was not a red pepper muncher.
  Friends, Dare to research archeology, and dont let
  Yorgo and the Red Skopjans keep stealing our Greek
  history.

  PS. It is interesting to note that before discoveries
  of vergina by Professor Andronicus, that the Slavs
  were not aware of the Star of Vergina until that
  point. Its also interesting to note that the Greeks
  were always aware of the star of Vergina (Symbol of
  Helios – sun god – son of Zeus, found in every greek
  temple)

  Best
  PYRROS LAGOS DIMITRIOS GONATAS

   
 3. Skopjan Bombers

  19 Αυγούστου, 2008 at 12:17 μμ

  There is old propaganda saying which states Repeat
  something often enough and people will believe it.

  Are people Gullible enough to take something on face
  value without researching the facts?

  The answer is YES, there are many examples.

  There is the running theme in George Orwells Book
  entitled 1984 which states that if one controls
  history, one controls the present., By manipulating
  facts and opinions, one can manipulate the present to
  one’s advantage.

  When Orsen Wells broadcast the Radio Program «War of
  the Worlds» Radio Listeners in the USA actually
  believed that the Earth was being invaded by Martians!

  There has been a sustained and energetic propaganda
  campaign by the Skopyan Slavs in the 1990s to steal
  the history and Identity of Makedonia and pass it off
  as their own.

  Will people believe them? If they can believe that the
  Earth is being invaded by Martians, they will believe
  that Skopyan Slavs are Macedonians.

  For the historical Record, let’s quickly qualify what
  is a Macedonian.

  A Macedonian is and always has been a Greek. A Greek
  speaking member of the Hellenic World who is
  culturally, politically, socially and racially a Greek
  since their first appearance on the Greek Mainland
  around 2000 BC.

  Then why are the Skopyan Slavs trying to steal the
  identity of Greek Makedonia?

  Very Simple, because they have no identity of their
  own.

  There is a colloquial saying «Macedoine Salat» The
  Dictionary meaning is :- «A mixture of fruits or small
  vegetables, especially cuts of small pieces.» This
  colloquial saying derives its origins from historians
  who when studying the people of FYROM said that they
  were like a Macedoine Salat, made up of many different
  parts. Slav, Bulgarian, Turk, Gypsy.

  The language The Skopyans speak in these days is
  called «Macedonian». In the 19th Century however, it
  used to be called Bulgarian. It is a Slav language
  based on Bulgarian, with Serbo Croat Elements.

  To find the origins of this propaganda war by the
  Skopyans, we have to look back to the 19th Century
  Bulgaria.

  An Organisation called IMVRO was set up by the
  BULGARIAN government at the behest of Russia as a
  bulwark and foil against Greece. Bulgaria and
  Imperial Russia wanted a strategic outlet to the
  Mediterranean sea , and Thessaloniki in Northern
  Greece was the most obvious and logical choice.

  The tactical method with which to achieve this aim was
  to achieve a surrogate claim on Northern Greece by a
  new Non Greek Macedonian people who would be in a
  constant flux and struggle against the Greek
  Macedonian population of Northern Greece.

  The Bulgarian Organisation IMVRO started coining and
  disseminating phrases such as ‘Macedonia’ and
  ‘Macedonia for the Macedonians’.

  Then in the 1940s Marshall Tito leader of Yugoslavia,
  (a Croat) paid lip service and homage to the
  propaganda and aims of IMVRO by renaming the southern
  state of VARDARSKA as the Yugoslav republic of
  Macedonia. With the full knowledge that a possible
  and probable dissolution of Yugoslavia down the track
  would create a new country called Macedonia, directly
  in conflict with the Northern Greek state of Macedonia
  with its iridescent claims.

  Also this served as a counter balance to Serbia to her
  national interests and claims. So from the late 19th
  Century through to the 1990s the peasant population of
  FYROM have been indoctrinated and brought up to
  believe that they are Macedonians and the real
  inheritors of the history of Ancient Macedonia. Belief
  and fact being FAR REMOVED from each other.

  The fervor with which the Skopyan Slavs believe these
  fallacies are of a fantastic and maniacal proportion.

  The history of the Propaganda campaign since the break
  up of Yugoslavia in the early 1990s can be summarised
  as a series of progressive steps.

  The first was the promotion and claim of the name
  Macedonia, the campaign of the existence of a new
  people called «THE MACEDONIANS» through the electronic
  and print media.

  The fostering and promotion of confusion in the public
  over the existence of 2 macedonian peoples (Greek and
  Slav.

  The next strategy was the promotion of a «Macedonian
  Language» and the existence of a Macedonian Minority
  in Northern Greece, and their fight for human rights.

  In the first art of the 1990s , any claim that the
  Skopyans were slavs, was vigorously denied and
  rejected by them., They insisted that they were a
  distinct and separate race, and not Slavs. Then, they
  CHANGED their strategy. A complete turnaround, and
  agreed that they were slavs after all.

  The next manoeuvre was quite unique, after
  establishing and agreeing that they were slavs, they
  then proceeded to make the claim that Alexander the
  Great was a Slav also, and that the Slavs were in the
  Balkans since the Ancient Times., That when the slavs
  invaded the Balkans in the 8th century AD, they met
  other slavs who had mysteriously already established
  themselves there?!#

  Other claims were made that the Slav language was in
  existence in Greece prior to Greek and that the Greeks
  are actually Negroes who originated from Africa?!#

  They have even manufactured a pseudo-scientific paper
  on DNA research from a blood bank collection centre in
  downtown SKOPJE, which claims to support their
  argument.

  In all areas of their propaganda campaign there is a
  constant cannon of principles which they adhere to :-

  1. They ignore all primary archaeological evidence and
  Data (physical and material remains)

  2. Use pieces of writing and fragments of quotes from
  ancient and modern authors out of context and use them
  in a subjective manner to support their claims.

  3. Manufacture and disseminate pseudo history
  falsehoods and untruths to support their claims.

  4. Consistently ignore any objective arguments that
  runs counter to their central beliefs.

  5. Appropriate and use ancient Greek cultural and
  religious symbols as their own. ie) Starburst of
  Greek God Helios – crest of Phillip II and known as
  the Star of Vergina.

  6. Use and disseminate the word Macedonia in as many
  ways possible in the public and the media to cause
  confusion of public opinion and manufacture a
  permanent association with Greek Macedonia, her
  history and landmass.

  7. Incorporate Northern Greece in Maps and Boundaries
  of FYROM including renaming the what’s that? of
  Thessaloniki as «Solun» in as many forums as possible.
  ( ie note Map of Greece on Neon Sign on Skopyan
  Church Front in Stuart Street Wollongong, NSW,
  Australia)

  As a result, we now have a group of people who over a
  period of time have come to believe in lies, that they
  are the real Macedonians, that Alexander the Great was
  a slav, that Slavs were in Greece before Greeks were,
  that Byzantium/Constantinople was really Slav and not
  Greek and was called «Tsari Grad» and that the
  Byzantine Empire was really called «Pravo Slaven».

  They also believe that the culture that the culture
  that Ancient Greece bequeathed to the World was really
  done so by Skopyan Slavs and not Greeks and that
  Greeks came from Africa and are Negroes.

  The litany of delusional beliefs that are professed by
  the Skopyans are many indeed and lack of Space and
  time preclude any further exegesis.

  The original question, «Will people believe something
  if it said often enough?» The answer is yes. People
  used to believe for a time that the world was flat,
  that the martians invaded the Earth, and some now
  believe themselves to be Macedonians instead of Slavs.

  The answer to propaganda is TRUTH.

  Truths are grounded in actual and irrefutable
  objective facts that are quantifiable and not open to
  interpretation or opinion, they are Forever.

  Forever as the Sun and the Cosmos.

  Anyone intending to undertake a search for the truth
  will need the instruments of question and inquiry and
  the volumes of historical and forensic archaeological
  evidence ., all there waiting to give you the answers.

  Unfortunately it is an unhappy augury that not one
  generation of politicised Skopyan Slavs has ever
  acquainted themselves of the scientific tools of
  inquiry and continue to live deluded and out of touch
  with reality, attempting to forge for themselves a new
  identity which will salve the festering and empty sore
  of their hollow existence.

  It is universally known and acknowledged by all
  educated persons and historians that Macedonia has
  always and will always be Greek, that Alexander the
  Great introduced and spread Greek culture throughout
  the East, that Constantinope and Byzantium were Greek,
  that the Skopyans are Slavs who arrived in the Balkans
  in the 8th Century AD, and who have no relationship at
  all to Greece, ancient or modern and have nothing to
  do with anything regarding Macedonia.

  When ever in doubt, always refer to history and
  archaeological evidence, and use this paper as a
  guide. For there are thousands of Mindless Skopyan
  Zombie Drones walking about intellectually numb,
  feeding on falsehoods, and ignoring facts.

  If you remember one thing, its that ignorance breeds
  strength., But the truth will always defeat and spread
  light on lies and ignorance. THE SKOPYANS WILL BE
  DEFEATED!., THERE IS NO DOUBT ABOUT THAT!

  If you do meet a fanatical Skopyan Slav just smile,
  enunciate your vowels and consonants a little slower
  with an occasional pause after each word (give
  Skopyans time to think) .

  If you are still not successful in getting through to
  them, do what Donkey trainers do when trying to train
  a stubborn Donkey. Wave a carrot in front of their
  nose, or maybe a small tub of yoghurt or a red pepper
  in front of their nose ( this will definitely get your
  little Skopyan moving).

  Once moving, persevere and don’t give up, all those
  years of brainwashing and indoctrination can be
  undone!

  In conclusion, in lieu of the recent generations of
  Skopyans believing in and promoting Skopyan lies, the
  facts are that the truth is Eternal, Macedonia has
  been greek and will always be Greek!

  Beware of their lies!
  Beware of their deceit!

  The hordes of the SYNEDRION are COMING to RECLAIM
  GREECE, TO RECLAIM THE BIRTHRIGHTS of EVERY GREEK.

  REJOICE AND STAND UP , O NOBLE HELLENES, UNSHEATHE
  YOUR SWORDS AND ARM YOURSELVES, THE WAR HAS BEGUN, FOR
  THE BARBARIANS ARE UPON US, YET AGAIN AT THE GATES OF
  GREECE.

  BUT WE WILL MAKE THEM GATES OF FIRE!

  Pyrros Lagos and Dimitrios Gonatas,

   
 4. Pyrros Lagos

  9 Σεπτεμβρίου, 2009 at 10:30 μμ

  ANTI-GREEK PROPAGANDA: A RESPONSE TO THE FYROM DREAMTIME

  October 27, 2008-Pyrros Lagos

  The internet as a technology has enabled humanity to expand its boundaries of knowledge and has also provided modern man with an easily accessible source of entertainment. It has also provided modern man with a convenient and functional method to propagate racial hatred and propaganda. In this, Mr.Risto Stefov has consistently taken advantage of this through the vehicle of the American Chronicle to spread his personal canon of beliefs and feelings which drip with venom, rage, disdain and hatred of Greeks and of empirical and historical knowledge; the articles that Mr.Stefov writes about Greeks are nothing but personal opinions devoid of fact.

  Firstly for the object of this response; we will label the citizens of FYROM as Serbo-Bulgar pseudo-Macedonian Slavs – historically and ethnologically, that is exactly what they are – there is no such a race or language as Macedonian. The right of self-determination is a basic enshrined right in the civilised world; but not when that comes at the expense of the appropriation of names and identities, which historically do not belong to them.

  That is what has been occurring since these pseudo-historical philosophies and ideals were indoctrinated into the population of FYROM under the auspices of the communist politburo in 1944. Macedonia appeared for the first time as an entity on the world stage since 1991 – prior to that, the world has known the people of FYROM as Slavs of Bulgarian origin, a fact which is attested to by the majority of historians, archaeologists and ethnologists.

  Mr Stefov continually dwells and harks back to 1913 and the ´occupation´ of the geographical area of Macedonia by Greece– but he does this in a way as to link this event to the current name, badge or label that the Slavic inhabitants of FYROM have chosen for themselves since 1944 – MACEDONIA, and attempts to claim this as an occupation of his «homeland».

  Firstly, the historical ancient Greek kingdom of Macedon has always been part of the Greek world and a part of the homeland of the ancient Greek peoples, and of which the majority of historians and archaeologists again, support and attest to.

  Mr Stefov´s ancestors on the other hand were invading Bulgarian Slav tribes who inundated the Balkans and parts of the northern peripheries of the then Greek civilisation of Byzantium; from the ancient times, right through the Roman occupation until late Byzantine times, Macedonia has always been part of the Greek world, contrary to what Mr.Stefov would have you believe.

  The Byzantine Emperor, ´Basil the Bulgar slayer´, as he has been colloquially known in history since, successfully reclaimed and repelled the northern Greek provinces from the marauding Slavic tribes. The small amount of Bulgarian Slavs that were allowed to stay and settle in the Balkans and peripheries of northern Greece became the ancestors of today´s citizens of FYROM. The Greek empire of Byzantium then fell in the 15th century; Greece and the Balkans were plunged 400 years into slavery under the Ottoman yoke.

  When the embers of freedom started to glow and ignited again in the 19th century, the Greek people again regained their freedom and for the first time, were politically united as a whole. Over the next 100 years, Greece miraculously and slowly, regained and reunited lost Greek homelands again, and the province of Macedonia was one of these Greek homelands.

  In this process, completing the reclamation of Greek lands from the Slavs which was started by the Byzantine emperor ´Basil the Bulgar Slayer´, over a millennia ago and completed by today´s Greeks in the early 20th Century; and on this point lies the pivot and source of anger for marginal, irredentist and jingoistic people of FYROM, like Mr.Risto Stefov. The last echoes of a war that the invading Serbo-Bulgarian pseudo-Macedonia Slavs lost in their attempts at establishing a homeland in Greece and of the appropriation of Greek history and culture identity..

  In regards to the false, delusional pseudo-historical comments that have been made by Slav Serbo-Bulgar pseudo-Macedonians in recent times; one has to consider their modus operandi in regards to their logic and strategy.

  The ancestors of the people of the former Yugoslavia; i.e. -Croats, Serbs, Bosnians,

  Slovenians, Pseudo-Macedonians (and Bulgarians)-were considered during the Hellenic civilisation of Byzantium, and indeed even in the opinion of the Western Europeans,(Franks, Spaniards and Italians, etc), to have been Barbarians – a term which denotes a lack of civilisation; a primitive state of being which is devoid of culture, sophistication, refinement and education – and which is not a derogatory descriptive, but one which historians have used to describe their level of societal development in the 7th century.

  In their slow transition from their state of barbarity to civilisation since their immigration into the Balkans, over a period of some 1300 hundred years since 700 AD; a process of mythologisation has been occurring – the process of myth-making and nation-building; whereby elements of stories, histories, cultural, national and ethnic images and symbology have been in effect, not only borrowed, but stolen and appropriated and incorporated into the national identity and consciousness of FYROM, at the expense of their much older established, sophisticated and civilized neighbors, the Greeks.

  In this regards, because the world polity has not buying into their peddled story of a magical transformation from barbarian Slav-Bulgars to Macedonians – to the supposed inheritors of the Ancient Macedonians – the most Greek of all ancient Greeks …..They are left with but only one option, but to use reverse psychology and attack and vilify the Greek national identity along racial, linguistic and cultural continuity.

  This usually takes on an irredentist form whereby the Serbo-Bulgar pseudo-Macedonian Slavs attack and challenge Greeks by:

  1.Claiming that Modern Greek is an imposed language on the modern state of Greece; &

  2.Claiming that Modern Greeks are racially descendant from Ethiopians, and have no racial continuity with the Ancient Greeks, and that the Greek state is a new concept and artificial imposition;&

  3. Claim that Classical Greeks have disappeared and Greece has since been populated by Vlachs, Albanians, Slavs, ‘Macedonians’ and Turks; who have been forcibly Hellenised by the «STATE»

  These attacks are not only absurdist, ludicrous and farcical, but fantasist and delusional in nature. Even in the face of some natural absorption of foreign elements into the Greek population over the past 2000 years; they are marginal in nature and have not obliterated or destroyed the racial continuity of Greeks.

  Indeed, current anthropological studies conducted over the past 50 years by respected foreign scholars from around the world actually attest to the strength of the ancient Hellenic blood strain in Modern Greeks.

  Note that one of the tactics used by the Serbo-Bulgar pseudo-Macedonian Slavs is to state that the Greece race and nation does not exist; that in fact it is an artificial creation and imposition by the great powers of the 19th Century, who forced onto the occupants of the Greek peninsular the Koine Greek and their identity!

  They also point to the many different names that Greeks have used for themselves over the ages; Danans, Achaeans, Hellenes, Graecoi, Byzantines, Romios and finally Hellenes.

  The historical fact is that Greeks as a people have never been politically united as a nation – except when they were unified by Phillipos and Megas Alexandros of the ancient Greek kingdom of Makedon. Greeks however, have always existed as a people and have always been united by blood, language, religion and culture; but chose however to live and govern themselves as separate political entities.ie: Athens, Sparta, Makedon, Thessaly, Laconia, Messenia, Argos, Achaea, etc, etc, etc.

  Then as now, Greeks always identify themselves first in respect of their regional and tribal loyalties, and then as fellow Greeks in the sense of a national consciousness.

  In respect to the etymological use of differing names; with a history of some 6000 years, Greeks have indeed used different labels for themselves; but at the end of the day, they are one and the same product – Greeks! And throughout history, the term Greek and Hellene has always been interchangeable.

  In Regards to the barbaric Serbo-Bulgar pseudo-Macedonian Slav attack on the Greek language, this argument is even more preposterous. The Modern Greek language of Demotic Greek is a continuous language derived from ancient Attic Greek, which evolved in the Hellenistic age of Alexander into Koine Greek (Common Greek); which was an amalgam of Dorian, Aeolic, Ionian and North-Western Greek (which ancient Macedonian belongs to).

  From time immemorial; from the Hellenistic age till now; Greek is the oldest and most continuously spoken language in all of Europe, whereby the evolution of the language is so slight in linguistic comparisons with other languages, that modern Greeks can actually make sense of ancient Greek, and where Socrates could have easily have been able to read a modern Greek paper.

  The evidence is voluminous; endless generations of Greek writers, poets and philosophers have left actual texts and copies of their works from 750Bc until today; the most documented literary tradition in the world, and one that has been the most studied and documented by world academicians.

  So in respect of the absurdist, delusional, false, jingoistic, propagandist and child-like efforts of our Serbo-Bulgar pseudo-Macedonian Slav neighbours in their hate-filled anti-Greek propaganda campaign … these should be taken with a grain of salt…. a weak and pathetic effort and one that is discredited upon the moment of their utterance from their lips…

  The empirical and historical evidence at hand – the linguistic, historical, political, social, cultural and anthropological evidence – attests to the ethnic identity of the citizenry of FYROM; that they are Serbo-Bulgar Slavs in origin, whose language belongs to the south Slavic language group of centum languages, belonging to the indo-European language group, and which is an amalgam of Serbo-Bulgarian, and which has no tie or historical relationship whatsoever to the Ancient north-western Greek dialect of Macedonian.

   

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: